Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Riskianalyysimenetelmän kehittäminen Röyttän kalkkitehtaan kaksoiskuilu-uunille 

  Peltoniemi, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lapin ammattikorkeakoulun tuotannon poikkeama-analyysi (TPA) hankkeessa yhtenä tavoitteena on luoda yhtenäinen analyysimenetelmä kaikille teollisuuden aloille, nykyisten useiden ja päällekkäisten riskianalyysimenetelmien ...
 • Huoltokirjan käytön tehostaminen 

  Yliherva, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli FacilityInfo- järjestelmän huoltokirjan käyttöönotto Kemin uimahallilla. Lähtökohtana oli, että ohjelma oli hankittu, mutta sen käyttö oli vähäistä lukuun ottamatta järjestelmässä olevaa päiväkirjaa. ...
 • Wellbeing at work in psychiatric nursing 

  Lahtinen, Vilma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the thesis was to examine the wellbeing at work of the employees in the field of psychiatric nursing. The Wellbeing at work would be covered by analyzing both decreasing and promoting aspects of the wellbeing ...
 • En kartläggning över ungdomars attityd till rusmedel : En kvantitativ enkätstudie 

  Hammar, Johanna; Lind, Erika (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Abstrakt För att man i skolor och övriga samhället skall kunna påverka ungdomars rusmedelsanvändning behövs mer kunskap om ungdomars attityd till rusmedel. Syftet med denna studie är att kartlägga ungdomars attityd till ...
 • TALOUDELLISEN JA EKOLOGISEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA PIENRAKENNUSHANKKEESSA 

  Hassinen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tällä hetkellä pienrakentamiseen liittyvän lämmitysjärjestelmän valintatyökalujen kirjo on hyvin laaja. Näitä työkaluja ovat kehittäneet valtion omistamasta Motivasta alkaen erilaiset eri energiamuotojen käyttöä edistävät ...
 • Osaamiskartoitus osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadintaa : Case: Etelä-Pohjanmaan Opisto 

  Mäkelä, Sari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Etelä-Pohjanmaan Opistolle. Sen tavoitteena oli määrittää, mitä on toimeksiantajan toiminnan kannalta strategisesti tärkeä osaaminen, ja tämän perusteella tehdä koko vakinaiselle ...
 • Seinäjoki Student Ambassadors : Konsepti Seinäjoen seudun kansainväliseen markkinointiin 

  Tuohiniemi, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on student ambassador -konseptin luominen Seinäjoelle. Ambassador-toiminta on puskaradiomarkkinointiin perustuva markkinointityökalu alueille, yrityksille, korkeakouluille ja muille organisaatioille. ...

Näytä lisää