Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Tutkimustuloksia jääpalojen hygieenisestä laadusta 

  Pasanen, Leena; Pasto, Matti-Pekka; Salo, Johanna (Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy, 2017)
 • Hybridisovelluksen ja oppimispelin toteutus mobiilialustoille 

  Törmänen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa sähköinen kasvistosovellus hybridimobiilisovelluksen muodossa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sanoma Pro. Toimeksiantaja määritteli sovellusta kohtaan etukäteen ...
 • IV-koneiden vertailu ja energiansäästö 

  Moilanen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin IV-koneita joiden tuloilmamäärä on 2 m3/s, eli aivan pienimmät koneet eivät olleet tarkastelunkohteena. Tavoitteena oli saada vertailutietoa erityyppisten koneiden energiatehokkuudesta, ...
 • Karttakomponentin suunnittelu ja toteutus Wuudis-palveluun 

  1, onula00 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan karttakomponentti mikkeliläisen MHG Systems Oy:n Wuudis-palveluun. Opinnäytetyö käsittelee karttakomponentin käyttöliittymän ja sen lähdekoodin toteutusta ja suunnittelua ...
 • Kuopion kauppatorin kehittäminen asiakasnäkökulmasta : Kuopion tori 200 vuotta 

  Mustonen, Sini-Tuulia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuopion kauppatori täyttää vuonna 2018 200 vuotta. Tässä opinnäytetyössä selvitetään mitä kuopiolaiset ja ulko-paikkakuntalaiset, torin asiakkaat haluaisivat torille, kuinka tyytyväisiä he ovat torin palveluihin ja kuntoon. ...
 • Näyttöön perustuva palliatiivisen hoidon opas Inarin kunnan hoitoyksiköihin 

  Kaisanlahti, Anne; Nykänen, Outi; Temisevä, Marika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia opas palliatiivisen hoidon käytäntöihin Inarin kunnan eri hoitoyksiköihin. Työmme tavoitteena oli yhte-näistää ja kehittää palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireenmukaista ...
 • SISÄISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIESTYÖSSÄ : Case: ABB Motors and Generators Vaasa 

  Niskanen, Saija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää kehittämisen kohteita ja keinoja, joiden avulla sisäinen viestintä saadaan toimivammaksi esimiestyössä. Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii ABB Motors and Generators Vaasan yksikkö. ...

Näytä lisää