Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Urasuunnittelulla työllistymiseen : eUraopas Lapin korkeakouluille ja korkeakoulutetuille 

  Saari, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  eUraopas tarjoaa ajankohtaisen urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvän kattauksen työnhakua tukeviin palveluihin. Se on suunnattu erityisesti korkeakoulutetuille työnhakijolle ja korkeakoulumaailmaan. Oletpa korkeakoulu ...
 • Kerrostalon maanvastaisten rakenteiden rakennusfysikaalinen tarkastelu 

  Kieksi, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia kerrostalon maanvastaisten rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa rakennusfysikaalisen simuloinnin avulla. Tutkittavat rakenteet olivat 1950 ja 1960-luvuilla yleisesti käytettyjä ...
 • Etsivän nuorisotyön kehittäminen Keminmaassa 

  Valikainen, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä ...
 • Aputyökalu vaativan tehdasympäristön layout-piirustuksille 

  Siren, Alex (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty autoteollisuuden palveluja tarjoavan Valmet Automotiven toimeksiannosta. Tehtävänä oli kehittää vaativaan tehdasympäristöön soveltuva aputyökalu suunnittelijoiden tueksi. Aputyökalun tärkeimpinä ...
 • IMPACT OF USER GENERATED CONTENT ON CONSUMER PURCHASE INTENTION 

  Maksimova, Daria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objectives of the thesis were: to analyse the essence of UGC, to describe consumer purchase intention and to determine the connection between UGC and consumer purchase intention. The objectives of the thesis were based ...
 • The application of NFC technology to create a mobile clock-in/out inspection device. 

  Bukowski, Maciej (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Access mode control in many companies is a basic data necessary for payment purposes. Though computers are present in our everyday life, no low cost and easy to use access mode solution exists. To date, employees at the ...
 • Base Program Library For PLC Application Design 

  Multaniemi, Samuli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis project was commissioned by Tampereen Automaatiosähkö Oy for their engineering and application design department. The main goal for the thesis project was to research, plan and develop a base program block ...

Näytä lisää