Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Lost In Kainuu seikkailutapahtuman markkinointi ulkomaille sosiaalisessa mediassa 

  Kajanus, Nico (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kainuun Liikunta Ry. Työn tavoit-teena oli suunnitella ja toteuttaa kuuden kuukauden mittainen markkinointikampanja sosiaali-sessa mediassa syyskuussa 2018 ...
 • Miehen tarina 

  Silván, Anne
  Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B, Raportteja (Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Oikea-aikainen ennaltaehkäisevä ote työttömän työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen 

  Silván, Anne; Salokoski, Irma
  Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B, Raportteja (Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Diabeteslapsen koulupäivän aikainen hoito - ohjausmateriaali koulunkäyntiavustajien käyttöön 

  Veneranta, Sofia; Niemi , Roosa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön projektityönä tuotettiin Rauman Normaalikoulun koulunkäyntiavustajien käyttöön ohjausmateriaali tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta. Ohjausmateriaalilla haluttiin tuoda ...
 • Nuoren jääkiekkoilijan ruokailu 

  Kolsi, Kaisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä aiheena oli tutkia, millainen on nuoren jääkiekkoilijan ruokailu. Tavoitteena oli saada selville tutkimuksessa mukana olevien jääkiekon pelaajien sen hetkiset ruokailutottumukset. Opinnäytetyön avulla ...
 • Kaukolämpöpumppaamoiden käytön ja kunnossapidon optimointi 

  Manninen, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö-pumppaamojen kunnossapitoon ja miettiä mahdollisuuksia sen optimointiin eli parantamiseen. Kaukolämpöpumppaamoille tehtiin laitteiston tietojen ...
 • Kunnossapitojärjestelmän päivittäminen 

  Mäkinen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aurubis Finland Oy:lla vaihdettiin kunnossapitojärjestelmä 2018 loppuvuodesta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi nimeäminen laitehierarkiaan ja tehdä päivitykset ennen kuin laitehierarkia ladattiin uuteen ...

Näytä lisää