Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Service Blueprint: Case Rush Workout Rauma 

  Korsoff, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to research the execution of a new event Rush Workout Rauma by utilizing a service design tool called service blueprint. This was a functional thesis with the outcome of a blueprint and ...
 • Työntekijöiden sitoutumiseen vaikuttavat tekijät ravinto-laosastolla yrityksessä X 

  Arima, Marianne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen X ravinto-laosastolla työntekijöiden sitoutuneisuuteen ja millä tavalla sitoutuneisuutta voisi vahvistaa. Työ on rajattu yritys X:n yhden toimipisteen ...
 • Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset : Tutkimusraportti 

  Talman, Kirsi; Borodavkin, Marko; Kanerva, Anne-Maria; Haavisto, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä raportissa kuvataan Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen (AMK-opiskelijavalinnat) uuden digitaalisen valintakokeen kehittämisen määrittelyvaiheen (syksy 2017 – kevät 2018) tulokset. AMK-op ...
 • Määrälaskennan prosessinhallinta 

  Abdullahi Mohamed, Abaas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ja tutkia määrälaskennan prosessin kulkua. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää määrälaskennan eri vaiheet ja menetelmät sekä määrälaskennan rooli kustannusarviolaskennass ...
 • Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi 

  Behm, Jami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää haittoja vähentävää huumevalistusta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta luotiin pilottiversio MDMA:n käyttämisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ohjeistavasta video-oppaasta. ...
 • MARKKINOINTISUUNNITELMA FOTO MELBALLE 

  Harjula, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä markkinointisuunnitelma Hämeenkyrössä toimivalle yritykselle, Foto Melballe. Foto Melba on valokuvausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen valokuvauspalveluja, valokuvaustuotteita, ...
 • Kivunhoidon ohjausmateriaali 9−12-vuotiaille : Opas lasten kivunhoidon tueksi 

  Klaavo, Niina; Ahlqvist, Tiina; Rissanen, Krista (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lähtökohdan hyvälle kivunhoidolle muodostaa lääkkeetön kivunhoito ja sitä tulee käyttää aina mahdollisuuksien salliessa. Potilaan omat selviytymiskeinot tukevat kivunhoitoa. (Kipu: Käypähoito -suositus 2017.) Hoitajien ...

Näytä lisää