Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Hitsausajan seurantalaite 

  Saarimaa, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toimi kehitysprojektina Viafin Oy:lle. Kehitysprojektissa oli tarkoitus luoda laite, joka nauhoittaa ja tallentaa työntekijöiden suorittamaa hitsaustyötä.
 • Päiväkodin pihalla tapahtuvan tavoitteellisen pienryhmätoiminnan edellytykset kasvattajien näkökulmasta 

  Hovi, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen kasvattajien näkökulmia liittyen tavoitteellisen pienryhmätoiminnan edellytyksiin päiväkodin piha-alueella. Tutkimuksen ...
 • Real estate crowdfunding in Finland: the drivers of campaign success and the industry development 

  Bogdanova, Olga (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objectives of the study were to examine the phenomenon of real estate crowdfunding in Finland, to explain the success or failure of RECF campaigns, to understand the drivers behind industry development and to assess ...
 • Foundation calculation for multi-storey residential building 

  Kosiakov, Egor (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the study was to design a foundation for a 9-storey residential building. Initial data was taken from the technical report made by JSC “LenTISIZ”. Soil characteristics, foundations and settlements were ...
 • AUTOSAR 

  Mökkönen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena tässä kirjallisuustutkimuksena suoritetussa opinnäytetyössä oli tutkia AUTOSAR-arkkitehtuuria, jotta selviää, mikä AUTOSAR AUTomotive Open System Architecture on ja mitä se sisältää. Työssä esitellään standardoitua ...
 • Taittovirhekirurgian parissa työskentelevien optikoiden perehdytyksen nykytilan arviointi 

  Kulju, Raija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työntekijöiden perehdyttäminen tulee suunnitella ja toteuttaa hyvin, koska hyvällä perehdytyksellä uudet työntekijät sitoutetaan työyhteisöön ja luodaan pohja työntekijöiden ammatilliselle kasvulle. Tämän opinnäytetyön ...
 • Ensihoidossa työskentelevien kokemuksia lähiesimiesjohtamisesta 

  Ervasti, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ensihoidon palvelutaso päätöksiä koskevat säännökset ovat tarkoitus uusia kokonaan. Uusia ensihoitokeskuksia muodostetaan ja niiden tehtävät laajenevat (stm 2017). Samalla ensihoidon reaaliaikaisen tiedon saaminen ...

Näytä lisää