Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Liiketoimintatieto 

  Ågren, Jan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia liiketoimintatietoa ja sen eri aihealueita. Työ keskit-tyi eritoten tietovarastoinnin ja tiedonlouhinnan soveltamiseen liiketoimintaa tukevana toi-mintona. Työn teoriaosuus ...
 • Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017 

  Haapala, Anu
  Xamk Kehittää 30 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvinvointi ja sen kestävyys on yhä useammin esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vahvasti hyvinvointi on ollut esimerkiksi Suomi100-keskustelussa, jossa hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on asetettu tavoitteeksi ...
 • Att skapa en mix-template (mixningsmall) : en processbeskrivning av att skapa en mix-template som används för musikproduktion 

  Mikander, Michael (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med denna forskning är att utöka mitt eget kunnande kring skapandet av en mix-template. Detta gör jag genom att skapa min version av en mix-template i inspelningsprogrammet Cubase samt pröva resultatet i praktiken. ...
 • Oman tyylin etsiminen 101:n kuosin kautta 

  Paavola, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on oman tyylin etsiminen kuosisuunnittelussa. Tavoitteena on selvittää omaa tyyliä, kehittää ammattitaitoa ja luoda samalla kuosipankki myöhempää käyttöä varten. Opinnäytetyön käytännön osuutena ...
 • Rintasyöpäpotilaan radikaalin rinnanpoiston jälkeinen lääkinnällinen kuntoutus 

  Aarinen, Linnea; Saarinen, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe käynnistyi opinnäytetyöntekijöiden omista mielenkiinnon kohteista ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tarpeista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa radikaalin rinnanpoiston jälkeisestä lääkinnällisestä ...
 • Kansalaisten tarpeesta kansalaistoiminnaksi : Kartoitus Jyvälän Setlementti ry:n lähialueiden tarpeesta kansalaistoiminnalle 

  V�rtinen, Ilja (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa tarvetta kansalaistoiminnalle Jyvälän setlementtitalon lähialueilla. Tilaaja oli Jyvälän Setlementti ry. Kyseessä oli kvantitatiivinen kyselytutkimus, joka toteutettiin Webropol-työka ...
 • Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle 

  Kauppinen, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tilinpäätösanalyysi joensuulaiselle Yritys X Oy:lle ja tutkia, miten tunnusluvut ovat kehittyneet viiden viime vuoden aikana ja suhteessa toimialaan. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...

Näytä lisää