Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Polkupyöräensihoidon järjestäminen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 

  Kaarento, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimintasuunnitelma, miten polkupyöräensihoitoa tulisi järjestää Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella. Toimintasuunnitelmalla on tavoite selkeennyttää jo vuonna 2016 kokeilussa ...
 • Ruoka-apu ja ruoan jonotus Porin asukastuvalla 

  Korvanen, Annika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kertoo ruoka-avusta ja ihmisistä ruokajonossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Porin asukastuvalla koulujen ylijäämäruokaa jonottavien ihmisten motiiveja ja tuntemuksia. Opinnäytetyö tehtiin Porin perusturvan ...
 • Maahanmuuttajaperheiden kokemuksia äitiys- ja lastenneuvolapalveluista 

  Raininko, Anna; Männistö, Helinä (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajaperheiden kokemuksia Rauman äitiys- ja lastenneuvolapalveluista. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla terveydenhoitajat voivat toteuttaa terveydenhoitotyötä ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa - case Scandic Pori 

  Hämäläinen, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda Scandic Porille Facebook-sivut yhteistyössä Scandic Porin Front Office Managerin Mari Mäkisalon kanssa. Opinnäytetyöhöni kuului oleellisesti myös sosiaalisen median markkinointiin ...
 • "Erittäin hyvä paikka asua" laatukäsikirjat päihdekuntoutujien asumispalveluihin 

  Louhelainen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Porin Sininauha ry:n toimeksi antamana. Tavoitteena on laatia Porin Sininauha asumispalveluihin sekä ensisuojaan laatukäsikirjat. Laatukäsikirjan laadinnan tarpeet nousevat esille tulevan sosiaali- ...
 • Instructions of cruise ship HVAC design 

  Louhi, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to create international HVAC design instruction to Sance Ltd designers and specially to Sance Ltd subcontractors, Sance Ltd owns the copyrights of this thesis and it made for Sances use ...
 • Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tuotannon kehittäminen 

  Haaraniemi, Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yritykselle Pohjonen Group Ltd. Työn tarkoituksena oli laatia toimiva tuo-tanto miehittämättömien ilma-aluksien ja niihin liittyvien järjestelmien valmistamista varten. Työssä keskityttiin pääasiassa ...

Näytä lisää