Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Absoluuttisen paikannuksen käyttö karttatuotannossa 

  Kultalahti, Eetu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia absoluuttisen paikannuksen ominaisuuksien riittävyyttä karttatuotannossa tehtävään paikannukseen. Työn lähtö- kohtana oli tarve saada luotua opaskartta Rovaniemen maastopyöräilyreiteistä. ...
 • Luovutuskirjojen tulkintaongelmat lohkomisissa 

  Turunen, Mira (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia luovutuskirjoista syntyneitä tulkintaongelmia lohkomisissa. Tavoitteena oli nostaa esiin yleisimpiä luovutuskirjojen tulkintaongelmia ja tutkia niitä. Opinnäytetyössä kuvattiin tarkemmin ...
 • Osallistava pedagogiikka jakaa vallan ja vastuun 

  Perunka, Sirpa; Happo, Iiris
  ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa tarkastellaan osallistavan pedagogiikan näkökulmia opiskelussa. Pohdinnassa luodaan katsaus meneillään olevan fenomenografisen tutkimuksen viitekehykseen, jossa selvitetään opiskelijoiden käsityksiä oman ...
 • TERVE-ryhmäpalvelun merkityksen kartoittaminen pitkäaikaissairaan terveyteen : kyselylomakkeen laatiminen 

  Manninen, Maire (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveyden edistämisellä on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä ja sen ydintehtävä on saada aikaan muutos ihmisen käyttäytymisessä lisäten näin heidän terveyttä. Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyssä ...
 • Sairaanhoitajaopiskelijan ohjausprosessi käytännön harjoittelussa : mitä tarkoittaa, miten kuvattu kirjallisuudessa 

  Holanne, Pauliina; Hulkkonen, Anniina; Koponen, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opiskelijaohjausprosessi on sairaanhoitopiirien yhdessä luoma ja käyttämä pohja sairaanhoitaja opiskelijoiden käytännön harjoittelulle. Sairaanhoitajaopiskelijan käytännön harjoittelussa tapahtuva ohjausprosessi antaa ...
 • Ulkopuolinen ja kapinoiva : feministinen lankataide 

  Länsman, Emmi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkielmassa olen halunnut avata feminististä tulkintatapaa lankapohjaisessa taiteessa. Olen pyrkinyt selvittämään taidemaailmassa esiintyviä hierarkioita ja yhteiskunnan sosiaalisten normien vaikutusta siihen, miten ...
 • Lähiöiden osallisuuskirja 

  Humanistinen ammattikorkeakoulu; Lindholm, Arto
  Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 49 (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)

Näytä lisää