Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Rekrytointiprosessi työnhakijan näkökulmasta 

  Käck, Kiira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli rekrytointiprosessi työnhakijan näkökulmasta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Opteam Yhtiöt Oy, joka toimii ulkoistettuna henkilöstöhankkijana. Toimeksiantajayritys halusi saada tietää ...
 • Turvapaikanhakijoiden synnytyskokemuksia : vähä vähältä parempi kuin ennen 

  Nihti, Vilma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää minkälaisia synnytyskokemuksia Suomessa synnyttäneillä turvapaikanhakijoilla on ja miten turvapaikanhakuprosessi ja vastaanottokeskuksessa asuminen vaikuttavat siihen. Opinnäytetyö on ...
 • Palvelun tuotteistaminen tilitoimistolle 

  Kosonen, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa tilitoimiston asiantuntijapalveluiden tarvetta ja selvittää tilitoimiston asiakkaiden kykyä lukea ja analysoida yrityksensä tilinpäätöstä. Opinnäytetyön toimeksiantaja on ...
 • TBE- rokotteen käytön edistäminen Suomessa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Hyytiä, Elina; Penttinen, Anni; Sorvisto-Pedrão , Ida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata mitkä tekijät vaikuttavat rokotusmyönteisyyteen ja - kielteisyyteen. Opinnäytetyössä selvitetään myös, että mitkä tekijät edistävät tai estävät rokotusmyönteisyyttä. ...
 • Toimintamalli painehaavan riskitestin käyttöön 

  Rautiainen, Elias; Kuusipalo, Pyry (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli luoda ja kouluttaa toimintamalli painehaavan riskitestin käyttöön Kymenlaakson keskussairaalan päivystysosastolle. Toimintamallista tehtiin tuote, joka on konkreettinen ohjekortti. Lähtökohtana oli samalla ...
 • Lasten -ja nuorten tapahtuman järjestäminen : Case: Puistorieha 5.7.2017 

  Stolt, Mervi; Lepistö, Essi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi tapahtuman tuottamista ja kuvata, kuin-ka se konkreettisesti tapahtuu. Opinnäytetyössä käydään läpi tapahtumatuotannon vaiheita. Opinnäytetyön tukena on käytetty ...
 • Digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet pienissä tilitoimistoissa 

  Kwok, Man Yee (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimintaympäristömme muuttuu koko ajan ja megatrendiksi kutsuttu digitalisaatio vauhdittaa tätä muutosta vaikuttamalla kaikkiin ihmisten ja yritysten välisiin vuorovaikutustilanteisiin. Onnistuakseen siirtymään analogisesta ...

Näytä lisää