Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Kasvilajien menestyminen viherkatoilla : Kevytsorabetoni-, biohiili- ja tiilimurskakasvualustan vaikutus menestymiseen 

  Rantanen, Susanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten erilaiset istutetut ja kylvetyt kasvit menestyvät viherkatolla ja miten kevytsorabetoni, biohiili ja tiilimurska kasvualustassa vaikuttavat kasvien selviytymiseen talvesta ...
 • Tuohimalkakatot : Korjausohjeistus 

  Pajula, Erkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdytään tuohimalkakattoon, sen rakennevariaatioihin ja rakentamistapaan. Tuohimalkakatto on vielä 1800-luvun puolivälissä ollut Suomalaisen kansanrakentamisen yleisin kattotyyppi. Tämä koivuntuohella ...
 • Innovatiivisten myytävien palvelu- ja elämystuotteiden kartoitus suhteessa Ateneumin taidemuseon tarjontaan 

  Mosel, Sander (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Ateneumin taidemuseon palvelukonseptia uusien innovatiivisten elämys- ja palvelutuotteiden kautta. Lähtökohtana toimii työn tilaajan, Kansallisgallerian kokemus siitä, että Ateneumin ...
 • Kaakaokuorrutteen tuotekehitys 

  Syrjälä, Marko; Tapper, Eetu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää MBakeryn suklaamoussekakussa käytettävää kaakaokuorrutetta niin, että se säilyisi konditoriaolosuhteissa kolme päivää tuottamatta kosteutta kuorrutteen pinnalle. Mahdolliset muutokset ...
 • Facebook-mainonnan intensiteetin testaaminen startup-yrityksessä : case: Äiti Hoitaa Oy 

  Naakka, Joel (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli testata Facebook-markkinoinnin tehokuutta startup-yrityksen kentällä. Tutkimuksen pohjalta luotiin kattavat ohjeet aloittelevan pienyrityksen digitaaliseen markkinointiin. Ohjeista käy ilmi ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma : case: Sale Eräjärvi 

  Savolainen, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Sale Eräjärvelle markkinointiviestintäsuunnitelma. Tarkoituksena oli ideoida toimipaikalle markkinointiviestinnän keinoja, joilla se saisi lisää näkyvyyttä lähiseudun asukkaiden ...
 • Katsaus vuoden 2016 parhaaseen verkkojournalismiin Yhdysvalloissa 

  Wallenius, Eija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee vuoden 2016 parhaita verkossa julkaistuja juttuja Yhdysvallois-sa. Aineistona käytetään Columbia Journalism Reviewn (CJR) listaa sen parhaiksi arvioimista jutuista. Lista sisältää 13 artikkelia, ...

Näytä lisää