Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Ohje tilapäisten liikennejärjestelyperiaatekuvien käyttämiseen : Case Tampereen raitiotieallianssi 

  Uimonen, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ohje tilapäisille liikennejärjestelyille, jossa ohjataan käyttämään Tampereen kaupungin tilapäisten liikennejärjestelyjen periaatekuvia. Tarve ohjeen laatimiselle nousi esiin Tampereen ...
 • Ylityöraportoinnin kehittäminen 

  Peltomaa, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten opinnäytetyön toimeksiantajayrityksen työntekijöiden esimiehet käytännössä seuraavat vastuualueensa tai työntekijöidensä työaikaa, erityisesti käytössä olevan ...
 • Hiilidioksidiantureiden testaus ja valinta 

  Norosoja, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ihmisen aineenvaihdunta tuottaa luontaisesti hiilidioksidia, joka poistuu kehosta uloshengitysilman mukana. Liiallinen hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa voi aiheuttaa ihmisille muun muassa keskittymiskyvyn heikkenemistä ...
 • About Ethics of Documentary Video Art : "Veljeni - My Brother" as a Case Study 

  Haapakallio, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The topic of the written part of my thesis is about ethics of documentary video art. The practical – artistic - part of my thesis is also based to this study, I worked on a documentary video art piece “Veljeni” and used ...
 • Päästömittausstandardit sekä testikäytännöt Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

  Skiathitis, Mihalis (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuonna 2017 voimaan tulleita päästömittausten standardimuutoksia Yhdysvaltojen sekä Euroopan alueella. Muutokset ovat tapahtuneet pääosin EPA Tier 3- ja Euro 6 -standardeissa ja ...
 • Ehdotus Lahden ammattikorkeakoulun tietohallinnon viestintäsuunnitelman sisällöksi 

  Perjo, Juuso (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö sai alkunsa, kun tultiin siihen tulokseen, että Lahden ammattikorkeakoulun tietohallinnon viestintä tarvitsee uuden rakenteen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tietohallinnossa keskusteltiin mahdollisesta ...
 • Koulutusrakennuksen sisäilmaolosuhteiden selvittäminen : Case: TAKK 

  Palm, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen päätoimipisteen sisäilmaston nykytilaa sekä tarvittaessa antaa ehdotuksia sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi. Sisäilmaston tilannetta tutkittiin ...

Näytä lisää