Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • VES tuntilaskutukseen siirtyminen 

  Mäkinen, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muuttuva sähkönkulutus ja uudet järjestelmät aiheuttavat muutostarpeita verkkoyhtiöiden prosesseihin. Muutoksia ohjaavat niin lait ja asetukset, kuin asiakkaiden vaatimukset sekä muuttuva teknologia. Tulevaisuudessa sähkön ...
 • Social media campaign for the International Floorball Federation in connection to The World Games 

  Nurminen, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  A social media campaign was created for the International Floorball Federation in connection to the multi-sports event The World Games 2017. Floorball was part of the event for the first time as an official sport. The aim ...
 • Boccian mestaruuskilpailut - Tapahtumakonseptin muodostaminen toimeksiantajalle 

  Kettunen, Anni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tapahtumakonsepti Suomen CP-liiton vuosittain järjestämille boccian mestaruuskilpailuille kohderyhmän kokemukset huomioiden. Kyseessä on soveltavan liikunnan sektorille sijoittuva ...
 • Puuttuminen on välittämistä : Päihdeohjelma Kemppi Oy:lle päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi 

  Torkkel, Johanna; Siira, Petra (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Kemppi Oy:n päihdeohjelman päivittäminen, ja työ toteutettiin yhteistyössä yrityksen henkilöstön kanssa. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa yritykselle päivitetty päihdeohjelma. ...
 • Raskaana olevan ja synnyttävän perheen kätilötyön laatu : Näkökulmia eurooppalaisista käytännöistä 

  Korvela, Kari; Häikiö, Heidi; Lukkarila, Kreetta; Saukkonen, Riina; Vuori-Herronen, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kätilötyön osaamiseen kuuluu naisen, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen perheen ammattitaitoinen ja laadukas hoitotyö. Suomessa kätilö työskentelee pääasiassa synnytysten hoitajana, äitiysneuvoloissa raskauden ...
 • Palo-osastoinnin luotettavuus 

  Minkkinen, Mikael (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palo-osastointi on tehokas rakenteellinen keino rajata palon leviämistä, vahinkoja ja henkilöturvallisuusriskiä sekä parantaa palokunnan toimintaedellytyksiä. Rakenteelliset tai rakennuksen käyttäjistä johtuvat virheet ...
 • Erään yrityksen tilinpäätösanalyysi 

  Lahti, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä perinteinen tilinpäätösanalyysi erääs-tä yrityksestä. Työn tavoitteena oli selvittää case-yrityksen taloudellinen ti-lanne ja sijoittuminen omalla toimialallaan analysoimalla tilinpäätöstä ...

Näytä lisää