Theseus - yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer

Theseus är en tjänst som upprätthålls av Arene rf, rådet för yrkeshögskolornas rektorer. Via Theseus kan du läsa examensarbeten och nätpublikationer från yrkeshögskolorna i Finland i sin helhet. Du kan också exempelvis dra nytta av dem i din egen forskning eller i ditt utvecklingsarbete.

Du kan bläddra bland publikationerna via rubriken Bläddra i Theseus i den högra menyn. Om du vill registrera ditt examensarbete eller din publikation, ska du använda registreringssidan.

 • Projektiassistenttina toimiminen Haaga-Helian johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaa kehittävässä projektissa 

  Väisänen, Vivianna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on osa Haaga-Helian johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaa kehittävää projektia. Projektissa on tarkoitus selvittää millaisia muutoksia koulutuksesta valmistuvien työkentällä ...
 • Suoratoistopalvelut markkinointialustana pk-yrityksille 

  Koponen, Kaapo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suoratoistopalvelut ovat yksi tämän päivän uusista kasvavista ilmiöistä. Tällä hetkellä videoihin keskittyviä suoratoistopalveluita on monia, mutta kaksi suurinta sivustoa ovat Twitch.tv ja YouTube Live. Näiden kahden ...
 • Shell HelmiSimpukka -ketjun työnantajamielikuvan tutkiminen 

  Johansson, Virpi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoitus on edistää matkailu- ja ravitsemisalan työnantajamielikuvaa. Työnantajamielikuvalla on merkittävä rooli työntekijöiden sitouttamisessa ja uusien työntekijöiden houkuttelemisessa. Tällä työllä haluan ...
 • Ulkomaille muutto on tunteiden vuoristorataa 

  Korhonen, Jutta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada selvitettyä miten ulkomailla työskenteleminen sekä Suomeen paluu on koettu. Kirjallisuuteen pohjautuvassa osiossa käsitellään kansainvälistymistä sekä sen tuomia mahdollisuuksia ...
 • Boost Your Business Event 2016 -tapahtuman markkinointi 

  Mekhane, Noura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tapahtumia järjestetään kaiken aikaa enemmän ja enemmän. Koko ajan digitalisoituvammassa yhteiskunnassa kasvokkain kohtaamisen merkitys ja vaikutus korostuu. Miten markkinoija saa osallistujan huomion jatkuvassa viestivirrassa ...
 • Hyvinvointia edistävän liikuntatapahtuman organisointi ja toteutus 

  Ylänen, Jaakko; Happonen, Markus (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liikunnan merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä on tutkitusti merkittävä. Talouden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta olisi tärkeää kannustaa ja tukea nuorten liikkumista sekä kehittää positiivista asen-netta liikuntaan. ...
 • Yrityksen tietoturvan kehittäminen 

  Nyman, Ossi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää erään pienyrityksen tietoturvaa. Työ aloitettiin nykytilanteen kartoituksella, jossa tietoturvan nykytila havaittiin puutteelliseksi. Havaituista puutteista päätettiin keskittyä ...

Näytä lisää