• 1 - 4-luokkalaisten hyvinvointiopas vanhemmille 

   Vellonen, Anni; Kinnunen, Kati (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli luoda 1 - 4-luokkalaisten vanhemmille hyvinvointiopas, joka sisältää vinkkejä helpon ja kustannuksettoman perheliikunnan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä antaa tietoa ravitsemuksesta, ...
  • 1 - 6-vuotiaiden kouvolalaisten lasten ruokatottumukset ja herkkujen syönti 

   Wallin, Ina; Mannari, Tiina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1–6-vuotiaiden kouvolalaisten lasten ruokatottumuksia ja herkkujen syönnin vaikutusta muuhun ruokailuun vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, minkä ikäisenä ...
  • 1 kV tekniikan teknistaloudellinen analysointi Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkossa 

   Jääskeläinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli analysoida 1 kV tekniikan hyödyntämisen teknistaloudellista kannattavuutta ja käyttövarmuusvaikutuksia sähköverkon eri kehitysvaihtoehdoissa Savon Voima Verkko Oy:n todellisella jakeluverkon ...
  • 1 steg i taget : från ägg till fjäril 

   Bodner, Sarah (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   I mitt examensarbete med namnet “1 steg i taget “ har jag planerat en produktfamilj bestående av fyra unika produkter. Fyra produkter som grundar sig på temat fjärilens utveckling. “1 steg i taget “ beskriver inte bara de ...
  • 1 tyypin diabeteksen vaikutukset nuoren elämään 

   Lappalainen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Diabetes on yleistyvä sairaus Suomessa. 1 tyypin diabetesta on niin lapsilla kuin aikuisillakin. Nuoruus on haasteellista aikaa jo itsessäänkin nuorelle, nuoruuteen kuuluvien kehitys-tehtävien, kuten itsenäistymisen, vuoksi. ...
  • 1 tyypin diabetesta sairastavien nuorten kokemuksia potilasohjauksesta : kirjallisuuskatsaus 

   Lindholm, Linda-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni on osa Pitkäaikaisesti sairaiden nuorten ohjauksen kehittäminen -hanketta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys ja HYKS Naisten- ja ...
  • 1,2 miljardin uutinen : Miten Äänekosken tehtaasta raportoidaan? 

   Suopanki, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Huhtikuussa 2014 metsätalouskonserni Metsä Group ilmoitti aikeistaan rakennuttaa Äänekoskelle Suomen historian kalleimman sellutehtaan. Itse se nimittää tehdasta biotuotetehtaaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ...
  • 1-16 -vuotiaiden lasten lihasvoimaa mittaavat tesit 

   Koivusipilä, Jenni; Kervinen, Veera (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö oli projekti, jonka toimeksianto saatiin Oys:n lasten Fysiatrian poliklinikan fysioterapeuteilta. Heillä oli tarve saada lisää lihasvoimaa mittaavia testejä, jotka ovat koottuna yhteen testikansioon. ...
  • 1-2 vuotiaiden lasten ruokailu : Vanhemmat verkossa 

   Heikkinen, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kahta internetissä toimivaa keskustelupalstaa, joissa käsitellään asioi 1-2 vuotiaiden lasten ravitsemusta ja ruokailua sekä niistä heränneitä ajatuksia ja ongelmia. Tavoitteena on, selvittää ...
  • 1-3 -vuotiaan lapsen kivunhoito : Opaslehtinen toimenpiteeseen tulevan lapsen vanhemmille 

   Huohvanainen, Noora; Parjanen, Matleena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Lapset tuntevat kipua samalla tavalla kuin aikuiset. Lapsen pelko ja jännitys voivat purkautua kipuna, jolloin pelkästään kivunlievitys lääkkeellisin menetelmin ei helpota tilannetta. Vanhemmat voivat vaikuttaa lapsen ...
  • 1-3 – vuotiaiden leikki päiväkodissa 

   Koivuranta, Karoliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsittelen 1-3 –vuotiaiden leikkiä päiväkodissa. Tutkimuksen kohteena on lapsen leikinkehitystaso, miten se vastaa iän mukaan määriteltyä leikinkehitysvaihetta sekä päiväkodinhenkilökunnan osallisuutta ...
  • 1-3-vuotiaan lapsen puheen kehitys ja terveydenhoitajan antama tuki lastenneuvolassa 

   Latomaa, Eveliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää keinoja, joita terveydenhoitaja voi käyttää työssään tukeakseen 1-3-vuotiaan lapsen puheen kehitystä. Tarkoituksena oli myös kuvailla puheen kehitystä joka ikävuosi yksivuotiaasta ...
  • 1-3-vuotiaiden lasten leikki : Kuinka kasvattaja tukee leikkiä päiväkodissa? 

   Räty, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tutki 1-3-vuotiaiden lasten leikkiä ja leikin tukemisen keinoja päiväkodissa työskentelevän kasvattajan näkökulmasta. Tavoitteena oli saada tietoa lasten leikin kehityksestä, kasvattajien keinoista tukea ...
  • 1-3-vuotiaiden lasten leikki arjessa : Mitä ja miten sitä oikein leikitään? 

   Oijusluoma, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön kuvaus: Opinnäytetyöni aiheena on 1-3-vuotiaiden lasten leikki arjessa ja sen ilmeneminen päiväkodissa sekä kotona. Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti 1-3-vuotiaiden lasten kehitystä ja leikkiä. Päätavoitteena ...
  • 1-6 -VUOTIAAN LAPSEN ALARAAJOJEN KASVU JA KEHITYS : Ohjevihkonen lasten vanhemmille 

   Voutilainen, Annukka; Könttä, Anu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lapsen alaraajojen ja jalkojen kasvu ja kehitys jatkuu aina kouluikään saakka. Lapsen alaraajojen kehitys on monimuotoinen prosessi, jonka aikana vanhemmille saattaa syntyä huoli lasten jalkojen normaaleista asennon ...
  • 1-tyypin diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa : ohjelehtinen päiväkodin henkilökunnalle 

   Vähärautio, Miia; Alahautala, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   1-tyypin diabetekseen sairastuu Suomessa vuosittain noin 600 alle 15-vuotiasta lasta. Viime vuosien aikana erityisesti pienten lasten sairastuvuus on lisääntynyt. Lapsen sairastuminen aiheuttaa muutoksia ja lisästressiä ...
  • 1. Askel -hyvinvointiloman seurantajakson kustannuslaskenta : Case: Imatran Kylpylä 

   Saajanlehto, Maija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laskea Imatran Kylpylän yhden palvelutuotteen eli 1. Askel -hyvinvointiloman seurantajakson kustannukset. Toisena tavoitteena oli kustannuslaskennan pohjalta luoda kustannuslaskennan työkalu, ...
  • 1.-3.-luokkalaisten lasten liikunnan tukiopetus : mallitunnit opettajien käyttöön 

   Eroma, Roosa; Ormeño Velásquez, Claudia; Sipi, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda opasvihko alakouluissa liikuntaa opettaville opettajille lii-kunnan tukiopetusta varten. Opasvihkoon on suunniteltu eritasoisia tukiopetustunteja perustuen motorisiin perustaitoihin. ...
  • 1.1.2015 uudistuneen palkkatuen merkitys sosiaalisessa yrityksessä 

   Lindholm, Tonja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena on käsitellä 1.1.2015 muuttuneen palkkatuen merkitystä sosiaalisten yritysten toiminnalle. Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on tarjota työtä vaikeasti työllistyville henkilöille, kuten ...
  • 10 000 kilometriä venäläistä kulttuuria : ensikertalaisina matkailijoina Venäjällä 

   Korkiakoski, Karita; Moilanen, Kari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyö esittelee kirjoittajien tekemien havaintojen avulla venäläisyyttä, venäläistä kulttuuria sekä suomalaisten vahvoja ennakkoluuloja venäläisyyttä kohtaan. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja ...