• Autokannan sähköistymisen vaikutuksia autoalaan ja päästöihin 

   Suhonen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli kerätä tietoa maailmanlaajuisesta sähköautojen yleistymisestä sekä päästö- ja käyttövoimalakien vaikutuksista autokantojen sähköistymiseen. Kerätyn tiedon avulla selvitettiin, millaisia ...
  • Feasibility of loyalty-based metrics in customer-relationship management: A case study 

   Macklin, Brian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this case study was to assess the feasibility of adopting a customer-relationship management strategy which focuses on the maximization of customer loyalty. The assessment was based on the analysis of the ...
  • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen : Case Lindex Oy 

   Hietala, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation toimintaa tutkimalla kohdeorganisaation asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja syventää tietoutta asiakkaiden ostokäyttäytymisestä organisaatiossa. Tutkimuksessa tutkittiin ...
  • Lappeenrannan yökerhojen tärkeimmät kilpailutekijät opiskelijoiden näkökulmasta 

   Lehtipuro, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat tärkeimpiä kilpailutekijöitä Lappeenrannan yökerhoissa opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä olivat seuraavat: Mitkä yökerhojen ominaisuudet vaikuttavat ...
  • Leveraging social media in marketing Finland as a holiday destination to Spanish tourists 

   Hassan, Roosa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to explore how social media can be leveraged in marketing Finland as a holiday destination to Spanish tourists. The objective was to find out what kind of travel-related content attracts the ...
  • Venttiilien liittäminen kappaletavara-automaatiojärjestelmään 

   Migovk, Alexandre (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli jatkokehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän innovaatioprojektia. Projekti oli koulun automaatiolaboratoriossa sijaitseva keskeneräinen kappaletavara-automaatiojärjestelmä, ...
  • Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä 

   Nevalainen, Panu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kouvolassa ja Laukaassa sijaitsevalle Sammet Asennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää yrityksen laadunhallintastandardi ISO 9001:2015 ja samalla luoda yritykselle yksi ...
  • Microsoft SQL 2016 SP1 -tietokantaohjelmiston uudet ominaisuudet 

   Viranko, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asiakkaiden henkilötietoja käsittelevien yrityksien tietosuojaa tullaan kiristämään Euroopan unionin asettaman tietosuoja-asetuksen myötä, joka tulee voimaan 25.5.2018. Tämä tarkoitti insinöörityön tilanneen yrityksen ...
  • Building a Business : A Business Plan and Strategy for Jenky’s Café 

   Friman, Jennifer (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   This thesis was written to develop a business plan for Jenky's Café to transition from a part-time operation to a full-time, brick and mortar café. It aimed to determine what business structure best suited the business, ...
  • Typenkiertoyksikön hankintakustannusten vähentäminen 

   Öhman, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin vaihtoehtoja Maillefer Extrusion Oy:n typenkiertoyksikön hankintakustannusten vähentämiseksi. Typenkiertoyksikkö, eli NCS-yksikkö, jäähdyttää vulkanointilinjassa kaapelin pintaa. Työssä ...
  • Lapsen kokema stressi varhaiskasvatuksessa - kirjallisuuskatsaus 

   Hyytiäinen, Katja; Ovaskainen, Miia; Rantanen, Taija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat lapselle stressiä, ja sitä, kuinka stressi vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. Halusimme myös selvittää keinoja, joilla varhaiskasvatuksen henkilöstö ...
  • Tietosuoja työsuhdetietojen ja palkanlaskennan näkökulmasta 

   Häkkinen, Julia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella tietosuojaa työsuhdetietojen ja palkanlaskennan näkökulmasta. Palkkahallinto käsittelee työsuhdetietoja päivittäin ja siksi on tärkeää muistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ...
  • Yrityksen visuaalisen ilmeen uudistus 

   Kapanen, Arleena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä visuaaliseen ilmeeseen ja graafiseen suunnitteluun sekä toteuttaa visuaalisen ilmeen uudistus liikunta-alan yritykselle. Visuaaliseen ilmeeseen ja graafisen suunnitteluun perehtymisen ...
  • Lapsena vammaisen vanhemman perheessä : Aikuistuneen lapsen kokemuksia elämästä ja tuen tarpeesta vammaisen vanhemman perheessä 

   Piirainen, Heidi; Kellokumpu, Jenni; Viitala, Inga-Riina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 12 300, yli 16-vuotiasta henkilöä jotka kuuluivat vammaiseläkkeen piiriin. Ei ole tiedossa, kuinka monella heistä on lapsia. Sitä, millaisena lapsi kokee vanhempansa fyysisen vamman tai ...
  • Optimization of paper collection : Case: Area Kiertokapula waste management plant 

   Karlén, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Paper collection optimization is important from cost-effectiveness viewpoint. The collection is conducted nationwide and therefor it has a large impact on the recycling culture in Finland. This thesis presents regional ...
  • Mentorointiohjelma tiimiesimiehille 

   Leppänen, Katri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkimusaineiston pohjalta ideoida mentorointiohjelma Azets Insight Oy:n Etelä-Karjalan alueella toimiville tiimiesimiehille tukemaan heidän osaamista ja kehittymistä esimiestyössä. ...
  • Digitalisaatio - uudet liiketoimintamahdollisuudet media-alan murroksessa 

   Koskinen, Kiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli oppia ymmärtämään digitalisaation mukanaan tuomaa uudenlaista liiketoimintaympäristöä, sosiaalisen aikakauden markkinointia ja mediakonvergenssia sekä selvittää, kuinka ...
  • Tiedonkulun varmistaminen ja kehittäminen tunnelityömaalla 

   Peltola, Panu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli esittää tunnelityömaalle ominaisia tiedonkulkuun liittyviä ongelmia, sekä löytämään ratkaisuja, joilla näihin ongelmiin johtavat syyt pystytään välttämään. Työ tehtiin käyttäen lähteenä ...
  • Kenttälaitteiden mittaavan kunnonvalvonnan hyödyntäminen kunnossapidossa 

   Lahtinen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää Neste Oyj:n Porvoon jalostamolle, kuinka mittaavaa kunnonvalvontaa voisi jatkossa hyödyntää paremmin kenttälaitteiden osalta. Insinöörityö oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa ...
  • Glädja kunden! : en digital marknadsföringsplan för att glädja Suomen Tilaajavastuu Oy:s kunder 

   Koljonen, Ella (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   En bra kundupplevelse kan konvertera en kund till en ambassadör för ett företag. Kundupplevelsen byggs upp i varje kontaktpunkt som en konsument har med ett företag. För att skapa en bra kundupplevelse bör företag utgå ...