Viitteet 11249-11268 / 132142

  • Caavailua! : Toimintatutkimus Caava Oy:n myynnin kehittämiseksi 

   Lipponen, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toimintatutkimuksen tavoitteena oli kehittää Caava Oy:n myyntiä valittujen henkilöstöjohtamisen osa-alueiden näkökulmasta. Toimeksiantajana oli Caava Oy:n toimitusjohtaja Juha Mutanen, joka perusti yrityksen kymmenen vuotta ...
  • Cabella-linjan kehitysprojekti : S+5S 

   Kiprusov, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ruukki Metalsin Naantalin teräspalvelukeskuksessa kevään ja alkukesän 2011 aikana tehdyssä Cabella-linjan kehitysprojektissa keskityttiin uudelleen kelauslinjan toiminnan kehittämiseen. Työssä hyödynnettiin Ruukin käytössä ...
  • A Cabin Crew Quality Manual for ProffsAviation 

   Eklund, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of this thesis was to write a Cabin Crew Quality Manual for ProffsAviation to fulfil the requirements from the European Aviation Safety Agency to get the approval for the initial training, the right to issue ...
  • CABLE för regnbågsfamiljer? : En utredning av regnbågsfamiljers stödbehov och deras intresse för CABLE-grupper inom församlingen 

   Enkvist, Lina; Ekström, Alexandra; Smedlund, Ida; Sjöholm, Hanna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete behandlar CABLE-metoden och regnbågsfamiljer. Arbetet har sin grund i projektet “Där nöden är störst - diakoni på svenska” och är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Matteus församling i ...
  • Cable- samfundshandledning : Informationsmaterial för presentation av Cable-metoden i Borgå stift 

   Paul, Heidi; Söderholm, Kaisa; Åkerlund, Jenny (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Examensarbetet är en del av projektet CABLE (Community Action based Learning for Empowerment), som är ett samarbete med projektet Där nöden är störst - diakoni på svenska på yrkeshögskolan Novia, Matteus församling i ...
  • CABLE-metoden i den diakonala verksamheten : Finns det ett behov av metoden i de svenska församlingarna i Vasa och Korsholm? 

   Örn, Kristina; Blomqvist, Susanne; Svenlin, Ida; Vesterlund, Susanne (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete beskriver CABLE metoden i den diakonala verksamheten. CABLE Community Action Based Learning for Empowerment är en grupphandledningsprocess där många olika resursförstärkande metoder används för att ...
  • Caching Proxy Development 

   Lindlöf, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Methics Oy has developed a new software product called Kiuru Caching Proxy (CP). It will be offered as a part of Methics’ Kiuru MSSP software family. The purpose of a CP is to support other MSSP products. This thesis ...
  • Cacti - työkalu tietoverkon valvontaan 

   Nevalainen, Jokke (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Tampereen Puhelin Oy, joka on Pirkanmaan alueella toimiva täyden palvelun tietoliikennetalo. Tampereen Puhelin Oy kuuluu kotimaiseen Finnet-ryhmään ja tarjoaa pääasiassa laajakaista- ja ...
  • CAD Data Viewer 

   Jauhiainen, Jyrki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli valmistaa ohjelmisto, joka piirtää kolmiulotteisena StruCad -ohjelmalla suunniteltua tietoa talon teräsrakenteista. Ohjelmisto oli tarkoitettu osaksi Steelcon -teräsrakenteiden valmistuslinjaa, ...
  • CAD – opetusympäristön kehittämishanke 

   Rajamäki, Erkki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Yksilöllinen kehittämishanke TAOKK:in opettajaopetukseen liittyen jossa aiheena on Toimihenkilön osaamisalkku(TOS) 2013 – työvoimakoulutuksen CAD - opetuksen oppimisympäristön opiskelu ja materiaalin järjestely- sekä ...
  • CAD- ja ERP-integrointiohjelmistojen esiselvitys : Dassault Systèmesin SolidWorks- ja Microsoftin Dynamics NAV -integrointisovellusvaihtoehdot 

   Erbismann, Arno (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö on osa Turun ammattikorkeakoulu Oy:n osuutta Fimeccin MANU-ohjelman Pro-MaGNet-projektikokonaisuutta digitaaliseen tuoteprosessiin liittyen. Digitaalisella tuoteprosessil-la tarkoitetaan yli organisaatiorajojen ...
  • CAD-formaattien yhdistäminen tuotekehityksessä : lämpöeristyspaneelit 

   Kiviluoma, Marko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on eri CAD-formaattien yhdistäminen tuotekehityksessä ja tuotetiedon hallinta Promeco Group Oy:n PDM-järjestelmässä. Tarkoituksena oli kehittää toimintamalli 3D-mallien siirtämiseen ja hallintaan ...
  • CAD-järjestelmät ja tuotetiedon hallinta 

   Härmänmaa, Arttu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä opetuskäyttöön soveltuva käyttöohje Siemens Teamcenteristä sekä NX-ohjelmistoista sekä tutustua tuotetiedon hallintaan ja CAD-järjestelmiin. Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun ...
  • CAD-koulutuksen kehittäminen 

   Nikkola, Alpo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee CAD-koulutuksen kehittämistä. Työn lähtökohtana kehitettiin Solid Edgen käyttäjille tarjottavaa koulutusta. Käyttäjiltä kerättiin kyselytutkimuksen muodossa tietoa, millaisia koulutuksia he ...
  • CAD-laitteistojen käytettävyys hammastekniikassa 

   Markkanen, Henri; Maury, Saul; Niinikoski, Elias; Westerholm, Jerker (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on arvioida ja vertailla eri valmistajien CAD–ohjelmien ja skannereiden käytettävyyttä sekä eroavaisuuksia hammastekniikassa. Opinnäytetyön tehtävänä on helpottaa hammasteknikoita valitsemaan ...
  • CAD-mallin hyödyntäminen koordinaattimittauskoneen ohjelmoinnissa 

   Riekki, Henri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Koordinaattimittauskone on yleistymässä oleva teollisuuden mittalaite, jolla pystytään korvaamaan useita aikaisemmin käytössä olleita mittausmenetelmiä. Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka mitattavast ...
  • CAD-mallin visualisoinnin työprosessi 

   Autere, Miikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulu. Työn tavoitteena on selventää CAD-mallin visualisoinnin työprosessia. Työn tarjoamia ratkaisuja ja menetelmiä voidaan hyödyntää sekä CADmallin ...
  • CAD-mallinnuksen vaikutuksia korualaan 

   Hanhiniemi, Joona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyökseni valmistin kolmen korun sarjan Kultaseppä Hanhiniemelle, käyttäen apuna tietokonemallinnusta ja 3D-tulostusta. Sarja koostuu sormuksista, jotka noudattavat samaa muotokieltä, mutta ovat silti eri ...
  • CAD-ohjelmien yhteiskäyttö viheralueiden suunnittelussa : AutoCAD, MicroStation ja Vectorworks 

   Jaakkola, Olli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Viheraluesuunnittelussa toimivien yksiköiden välinen yhteistyö ja suunnitteluohjelmien runsaus on johtanut samojen tiedostojen käsittelyyn useissa CAD-ohjelmissa. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia ja kehittää tiedoston ...
  • CAD-ohjelmistojen vertailu piirikaavioiden näkökulmasta 

   Ronkainen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä vertailtiin tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmien soveltuvuutta sähkö- ja automaatioalan yrityksen, Top Automation Oy:n, käyttöön. Työssä vertailtiin kahta suomalaista suunnitteluohjelmaa ...