Viitteet 11238-11257 / 132142

  • ’’C niin kuin Cecilia’’ : nuotinlukutaidon oppimisen prosessista 

   Partanen, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käsittelen nuotinlukutaidon oppimisen prosessia pianonsoiton kannalta. Työn lähtökohtana oli selvittää, miten nuotinlukua voi opettaa ala- tai yläasteikäiselle oppilaalle, joka ei osaa vielä lukea ...
  • C# mobiilipeliohjelmoinnissa 

   Ryynänen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä tarkasteltiin C#-kielen käyttöä mobiilipeliohjelmoinnissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia C# tarjoaa mobiilipelikehittäjälle, ja tutkia, onko kielen osaamisesta hyötyä ...
  • C#-ohjelmointikieli Unity-pelimoottorissa ja ohjelmavaatimusten testauksen seuranta ohjelmallisesti 

   Tuhkanen, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin kahdessa osassa osaopinnäytetyömallin mukaan. Opinnäytetyön ensimmäinen osa käsitteli peliohjelmointia C#-ohjelmointikielellä Unity-pelimoottorille. Tässä osassa käytiin läpi Unity-pelimoottorin ...
  • C#-pohjainen kääntäjän front-end 

   Holm, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia ja vastata kysymyksiin, mitä ovat ohjelmointikielten kääntäjät ja tulkit, sekä tutkia prosessi, jonka ohjelmistojen lähdekoodit käyvät lävitse kääntäjien tehdessä niistä valitun ...
  • C++-kirjastojen käyttö ja pilvipohjaisen lisenssijärjestelmän toteutus 

   Virkkunen, Petri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö kirjoitettiin kahdessa osassa, joista ensimmäinen oli viiden opintopisteen arvoinen ja toinen kymmenen. Ensimmäisessä opinnäytetyön osassa käytiin läpi C++-kirjastojen käyttöä Windows-pohjaisella kehitysalustalla ...
  • C- ja A-vitamiinien vaikutuksia ihoon 

   Ruhanen, Eija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Vitamiineja käytetään paljon kosmeettisissa tuotteissa. Niiden kerrotaan muun muassa kirkastavan ihoa, vähentävän ryppyjä ja parantavan ihon kuntoa. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin mitä kemiallisia vaikutuksia ...
  • C-Care-toiminnanohjausjärjestelmä : Sataservice-Yhtymä Oy 

   Halme, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tarkoitus on selvittää Sataservice-Yhtymä Oy:n uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttö ja kehitysaskeleet, Sataservice-Yhtymän, sekä sen tytäryhtiöiden käyttöön ja asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. ...
  • C-kasettien digitointi ja digitaalinen äänenkäsittely : CASE: Satakunnan Kokoomuksen piiritoimisto 

   Hammais, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   C-KASETTIEN DIGITOINTI JA DIGITAALINEN ÄÄNENKÄSITTELY CASE: SATAKUNNAN KOKOOMUKSEN PIIRITOIMISTO Hammais, Eero Satakunnan ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelma Kesäkuu 2009 Iijolainen, Maarika UDK: 005.921, ...
  • C-ohjelmoinnin ja tiedonhallintatekniikan verkko-opetusmateriaalin tuottaminen 

   Kuosmanen, Keijo; Lahti, Sami; Mononen, Ari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2005)
  • C-osaamiskeskuksen päivystyspalvelun kehittäminen pelastustoimen näkökulmasta 

   Hytti, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kemikaalionnettomuudet ovat haastavia ja erityisosaamista vaativia tilanteita, joiden torjumiseksi pelastuslaitokset tarvitsevat joskus asiantuntijan apua. Suomen johtavista kemikaaliasiantuntijoista koostuva C-osaamiskeskus ...
  • C-TPO-happimittarin käyttöönotto 

   Kasurinen, Inka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Oy Sinebrychoff Ab:lle. Työn tarkoitus oli käyttöönottaa uusi, optinen c-TPO-happimittari, jolla mitataan oluesta kokonaishappipitoisuutta. Oluen kokonaishappipitoisuuden mittaaminen on tärkeää, ...
  • Caavailua! : Toimintatutkimus Caava Oy:n myynnin kehittämiseksi 

   Lipponen, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toimintatutkimuksen tavoitteena oli kehittää Caava Oy:n myyntiä valittujen henkilöstöjohtamisen osa-alueiden näkökulmasta. Toimeksiantajana oli Caava Oy:n toimitusjohtaja Juha Mutanen, joka perusti yrityksen kymmenen vuotta ...
  • Cabella-linjan kehitysprojekti : S+5S 

   Kiprusov, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ruukki Metalsin Naantalin teräspalvelukeskuksessa kevään ja alkukesän 2011 aikana tehdyssä Cabella-linjan kehitysprojektissa keskityttiin uudelleen kelauslinjan toiminnan kehittämiseen. Työssä hyödynnettiin Ruukin käytössä ...
  • A Cabin Crew Quality Manual for ProffsAviation 

   Eklund, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of this thesis was to write a Cabin Crew Quality Manual for ProffsAviation to fulfil the requirements from the European Aviation Safety Agency to get the approval for the initial training, the right to issue ...
  • CABLE för regnbågsfamiljer? : En utredning av regnbågsfamiljers stödbehov och deras intresse för CABLE-grupper inom församlingen 

   Enkvist, Lina; Ekström, Alexandra; Smedlund, Ida; Sjöholm, Hanna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete behandlar CABLE-metoden och regnbågsfamiljer. Arbetet har sin grund i projektet “Där nöden är störst - diakoni på svenska” och är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Matteus församling i ...
  • Cable- samfundshandledning : Informationsmaterial för presentation av Cable-metoden i Borgå stift 

   Paul, Heidi; Söderholm, Kaisa; Åkerlund, Jenny (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Examensarbetet är en del av projektet CABLE (Community Action based Learning for Empowerment), som är ett samarbete med projektet Där nöden är störst - diakoni på svenska på yrkeshögskolan Novia, Matteus församling i ...
  • CABLE-metoden i den diakonala verksamheten : Finns det ett behov av metoden i de svenska församlingarna i Vasa och Korsholm? 

   Örn, Kristina; Blomqvist, Susanne; Svenlin, Ida; Vesterlund, Susanne (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete beskriver CABLE metoden i den diakonala verksamheten. CABLE Community Action Based Learning for Empowerment är en grupphandledningsprocess där många olika resursförstärkande metoder används för att ...
  • Caching Proxy Development 

   Lindlöf, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Methics Oy has developed a new software product called Kiuru Caching Proxy (CP). It will be offered as a part of Methics’ Kiuru MSSP software family. The purpose of a CP is to support other MSSP products. This thesis ...
  • Cacti - työkalu tietoverkon valvontaan 

   Nevalainen, Jokke (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Tampereen Puhelin Oy, joka on Pirkanmaan alueella toimiva täyden palvelun tietoliikennetalo. Tampereen Puhelin Oy kuuluu kotimaiseen Finnet-ryhmään ja tarjoaa pääasiassa laajakaista- ja ...
  • CAD Data Viewer 

   Jauhiainen, Jyrki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli valmistaa ohjelmisto, joka piirtää kolmiulotteisena StruCad -ohjelmalla suunniteltua tietoa talon teräsrakenteista. Ohjelmisto oli tarkoitettu osaksi Steelcon -teräsrakenteiden valmistuslinjaa, ...