Viitteet 37303-37322 / 132142

  • K-16 Leffapäivä: Nuorisokysely ja tapahtuman järjestäminen 

   Kallioinen, Miia (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää minkälaista kulttuurista ohjelmaa somerolaiset nuoret haluavat ja saatujen tulosten perusteella järjestää heille tapahtuma. Työn tilaajana oli Someron Kulttuuri ry. Tavoitteena ...
  • K-Citymarket Jämsän asiakastyytyväisyysykysely 

   Stenberg, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä asiakastyytyväisyyskysely K-citymarket Jämsään. Aiheen valintaan vaikutti se, ettei kyseiseen tavarataloon oltu koskaan aikaisemmin tehty koko myymälän kattavaa asiakastyytyväi ...
  • K-Citymarket Porvoon Facebook -markkinoinnin kehityssuunnitelma 

   Passoja, Kristiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön taustalla oli K-Citymarket Porvoon kauppiaspariskunnan haasteelliseksi kokema Facebook – markkinointi. Tähän ongelmaan kauppiaspariskunta halusi vastauksia huomioiden Facebook – tykkääjien mielipiteet. ...
  • K-Citymarketin huoltokirjan koordinointi : Seinäjoki / Päivölä 

   Javanainen, Aapo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda yhteistyössä Suomen Talokeskus Oy:n kanssa huoltokirja Seinäjoen Pohjan alueen K- Citymarketille. Huoltokirja pitää sisällään rakennukseen liittyvät tiedot rakennustekniikasta ja siihen ...
  • K-kauppiaiden toiminta Facebookissa 

   Siltanen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni aiheena on K-kauppiaiden toiminta Facebookissa. Työn toimeksiantajana on K-kauppiasliitto. Aiheen valintaan vaikutti oma mielenkiintoni vähittäiskauppaa ja sosiaalista mediaa kohtaan sekä se, että K-kauppiaiden ...
  • K-kauppiaiden työnkuvan vertailu eri ketjukonsepteissa 

   Penttinen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aihe valikoitui kauppiaiden työnkuvan vertailuun oman kiinnostuksen kautta yrit-tämiseen. Yrittämisen kiinnostus on tullut seuraamalla omia vanhempia, jotka molemmat toimivat kokeneina ruokakauppiaina ...
  • K-kauppojen henkilöstöprosessit : Selvitys K-kauppiaiden tarvitsemista henkilöstöpalveluista ja henkilöstöprosessien ulkoistamisesta 

   Lilja-Poukka, Piia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli K-kauppiasliitto ry, joka oli strategiatyössään tunnistanut lähivuosien kehittämistarpeeksi K-kauppiaiden henkilöstöprosessit. Yhtenä realistisena vaihtoehtona suunniteltiin henkilöstöp ...
  • K-market asiakastyytyväisyystutkimus 

   Mykkänen, Jonna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää K-marketin asiakastyytyväisyyttä markkinoinnin kilpailukeinoja hyväksi käyttäen. Lähtökohtana tälle asiakastyytyväisyystutkimukselle on ollut tarve saada K-marketille sellaista ...
  • K-MARKET-KAUPPIAS HENKILÖSTÖN JOHTAJANA : Pohjois-Suomen alueella toimivien kauppiaiden käsityksiä itsestään henkilöstön johtajana 

   Oravakangas, Elisa (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia käsityksiä Pohjois-Suomen alueella toimivilla K-Market-kauppiailla on itsestään henkilöstön johtajana. Työn toimeksiantajana oli Ruokakesko. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • K-piikin teroituskone 

   Vartiainen, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on suunnitella ja valmistaa laite, jolla voidaan teroittaa monta K-piikkiä kerrallaan. Laitteella on tarkkuusvaatimuksena yhtä hyvä tarkkuus, kuin se olisi tehty käsin. Krischnerin piikki, ...
  • K-Plussa Mastercard-kortin vaikutus asiakkaan ostopäätökseen : case: Asko-huonekaluketju 

   Kukkonen, Emmi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miksi asiakas valitsee K-Plussa Mastercard kortin, vaikuttiko rahoitus asiakkaan ostopäätökseen ja mahdollistiko rahoitus kalliimman tuotteen ostamisen? Opinnäytetyön tulosten avulla ...
  • K-Rauta Tourutornin sisustussuunnittelupalvelu.Kuinka on onnistuttu palvelun toteutuksessa? / 

   Eronen, Tuomas. (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 12.11.2008)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli K-Rauta Tourutorni, joka on Rautakesko Oy:n alaisuudessa Jyväskylässä toimiva rautakauppa. K-Rauta Tourutorni tarjoaa asiakkailleen tunnin ilmaisen sisustussuunnitteluajan, joka toteutetaan ...
  • K-ruokakauppojen jätehuollon käytännöt ja kustannukset 

   Santajärvi, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • K-Supermarket Kalajoen asiakastyytyväisyys 

   Lehto, Satu (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on K-Supermarket Kalajoki. Yritys on Kalajo-ella toimiva vähittäiskauppa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää K-Supermarket Kalajoen asiakkaiden asia-kastyytyväisyyttä. Tavoitteena ...
  • K-Supermarket Lautturin leipäosaston myynnin kehittäminen 

   Kekki, Pasi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli K-Supermarket Lautturin leipäosaston myynnin kehittäminen. Opinnäytetyön teoriaosassa käsiteltiin leipäosaston markkinointia sekä siihen liittyviä kilpailukeinoja; tuote, hinta, saatavuus ja ...
  • K1/2013-julkaisun Rakennusten kaukolämmitys: määräykset ja ohjeet uudistuksen vaikutus LVI-suunnitteluun 

   Zaitsev, Mikhail (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön aiheena oli selvittää 1.9.2013 voimaan astuneen ”Rakennusten kaukolämmi-tys: määräys ja ohjeet”- K1/2013-julkaisun sekä tämän julkaisun täydennyksien (31.3.2014 ja 9.5.2014) keskeisiä päivityksiä ja päivityksien ...
  • K18 - ”yksin se voi olla vähän nihkeetä tuo elämän sunnittelu” : Apuna yksilövalmennus 

   Kahelin, Liisa (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia yksilövalmennusta. Yksilövalmennus on työvalmennusta tukevaa toimintaa, joka edistää kokonaisvaltaisesti valmentautujan arjen hallintaa ja toimintakykyä. Yksilö-valmennusta hyödynnetään ...
  • K2EDTA-antikoagulantin sopivuus plasman parathormonimääritykseen : Fimlab Laboratoriot Oy:lle 

   Ahtialansaari, Mia; Kumpulainen, Satu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Parathormoni on 84 aminohaposta muodostuva lisäkilpirauhashormoni. Parathormonin määrittäminen on tarpeellista selvitettäessä tai seurattaessa hyper- tai hypokalsemiaa, munuaisten vajaatoimintaa sekä luuston ja hivenaineiden ...
  • K8-kuntien suunnittelunohjaus puurakenteisissa julkisissa rakennuksissa 

   Punkari, Heikki (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Seinäjoen seudun ilmastostrategian kiinteistöt ja rakentaminen -työryhmälle. Työn tarkoituksena oli tehdä kunnille yhteinen ohje puurakenteisten julkisten rakennusten rakennuttamiseen. Työssä ...
  • KA-2 SÄHKÖKÄYTTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 

   Johansson, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä tutkittiin Stora Enson Kaukopään tehtaiden kartonkikone 2 prosessiin liittyvien suurimpien sähkökäyttöjen energiatehokkuutta. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää kannattavia kehityskohteita energiatalouden parantamiseksi. ...