Viitteet 13474-13493 / 131744

  • D Fast - Planet Boogie : Äänitteen Tuottaminen 

   Dammert, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tein opinnäytetyönäni D Fast -artistinimellä albumin nimeltä Planet Boogie vuoden 2008 aikana. Olen levyllä säveltäjä, tuottaja, äänittäjä, miksaaja sekä toinen masteroija. Valitsin opinnäytetyöhöni levyn 8 kappaleesta 2, ...
  • D-luokan vahvistimen suunnittelu 

   Viljakainen, Mauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä on tutkittu ajastinpiirin 555 mahdollisuuksia D-luokan audiovahvistin käytössä. Musiikin kuuntelussa käytettävä toistoalue on 20 Hz - 20 kHz. D-luokan audiovahvistin pyrittiin suunnittelemaan audioalueelle ...
  • D-luokan vahvistimen suunnittelu ja mittaus 

   Thurlin, Eerik (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työssä tutustuttiin D-luokan vahvistimen ja PWM-ohjatun H-sillan toimintaan ja mahdollisuuksiin. Työssä suunniteltiin, rakennettiin ja mitattiin D-luokan vahvistin. Vahvistin suunniteltiin tyhjältä pöydältä käyttäen ...
  • D-luokan vahvistin 

   Karjala, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Turun ammattikorkeakoulun elektroniikkasuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille tarvittiin valmis D-luokan vahvistinmoduuli, jota voidaan käyttää harjoitustöissä. Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin ...
  • D-vitamiini ihmisen terveydessä ja hyvnvoinnissa : artikkeli Nivelposti-lehteen 

   Kaskisto-Koistinen, Anni-Maija (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Hormonin kaltainen rasvaliukoinen D-vitamiini on välttämätön monille elimistön eri toiminnoille. Sen tunnetuin vaikutus on luuston hyvinvoinnin tukeminen. Luustoon liittyvien vaikutusten lisäksi D-vitamiinin tiedetään ...
  • D-VITAMIINI IKÄÄNTYNEIDEN OSTEOPOROOSIN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA HOIDOSSA : kirjallisuuskatsaus 

   Airaksinen, Noora (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Airaksinen, Noora. D-vitamiini ikääntyneiden osteoporoosin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Kirjallisuuskatsaus. Diak, Etelä, Helsinki, syksy 2014, 36s., 3 liitettä. Diakonia- ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, ...
  • D-vitamiini ja sen saanti naisen eri elämäntilanteissa : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Mira, Kiiski (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee suomalaisten naisten D-vitamiinin saantisuosituksia eri elämäntilanteissa kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta. Tarkoituksena oli kerätä tietoa Dvitamiinista ja sen saantisuosituksista sekä ...
  • D-vitamiinin merkitys 1-6-vuotiaan lapsen ravitsemuksessa : Neuvolan terveydenhoitajan antama ravitsemuskasvatus 

   Röppänen, Reetta; Piiroinen, Ulla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää haastattelukysymysten avulla Pirkkalassa asuvien 1-6-vuotiaiden lasten D-vitamiinin saantia ravinnosta ja annetaanko lapsille D-vitamiinilisää. Tarkoituksena oli myös selvittää ...
  • D-vitamiinin määritysmenetelmän validointi 

   Reinikainen, Mari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli validoida D-vitamiinin määritysmenetelmä, sekä ottaa se käyttöön Architect i2000SR -laitteella. Määritysmenetelmä laitteella perustuu D-vitamiinin varastomuodon kalsidiolin spesifiseen ...
  • D-vitamiinitietoisuus 

   Kokkonen, Hanna-Leena (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten D-vitamiinitietoisuutta. Tarkoituksena oli myös herättää kyselyyn vastanneiden mielenkiinto D-vitamiinin vaiku-tuksia sekä tarvitsevuutta kohtaan. Tutkimuksesta ...
  • D-ÄIDIT Diabeteslasten vanhempien vertaisryhmä Kajaanissa 

   Hirvilahti, Eine; Leinonen, Saila; Rautio, Sirpa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Toiminnallisen opinnäytetyöprojektin aiheena oli Kainuun alueen diabetesta sairastavien lasten vanhemmille suunnatun vertaisryhmän perustaminen. Opinnäytetyöprojekti koostui toiminnan suunnittelusta, ryhmän ohjaamisesta ...
  • D3-vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi 

   Nikonen, Soili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) Kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä, jonka laboratorio on FINAS-akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaan. Opinnäytetyössä oli tavoitteena ...
  • Daama, kuvataide ja kertomukset hoidon ja perhetyön prosessissa lastensuojelulaitoksessa 

   Hakulinen, Arja (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ Hakulinen, Arja. Draama, kuvataide ja kertomukset hoidon ja perhetyön prosessissa lastensuo-jelulaitoksessa. 71 s. Helsinki, kevät 2011. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki, Sosiaalialan ...
  • Daddy : Animaation Storyboard ja Animatic 

   Mustajärvi, Lilli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni on animaation storyboard sekä sen mukainen animatic-versio, hahmojen karaktäärinen ja visuaalinen suunnittelu sekä interion suunnittelu ja toteutus. Hahmot on toteutettu piirroksina ja taustat 3D:nä. ...
  • DAF-kuorma-autojen tilaus- ja tarjousjärjestelmän kehittäminen 

   Nurmi, Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   DAF-kuorma-autojen Suomen maahantuoja CT Finland Oy oli havainnut ongelmia DAF Paccarin tilaus- ja tarjousjärjestelmässä. Tämä järjestelmä koostuu käytännössä Sprint-ohjelmasta jossa nämä ongelmat pääasiallisesti ...
  • Dafo- ja Surestep-ortoosit - tyytyväisyyskysely käytettävyydestä, sekä apuvälinepalvelusta 

   Mäenpää, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kattava asiakastyytyväisyyskysely, jossa kysyttiin kahden eri ortoosin käyttäjien ja heidän huoltajiensa tyytyväisyyttä apuvälineeseen sekä apuvälinepalveluun. Kysely tehtiin ...
  • En dag med vin och historia : Utveckling av en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning 

   Salminen, Helen (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Dagens resenärer är allt mera intresserade av lokal producerad vin och mat. Under 1990-talet växte enoturismen fram som en nisch och efter alkohollagförändringen 1995 kunde enoturismen också slå rot i Finland. Idag finns ...
  • Dagens samhälle kräver allt mer företagsverksamhet - avspegling i undervisning 

   Rosenlöf, Victoria (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Syftet med arbetet är att ta fram idéer för undervisningen i företagsverksamhet och därmed få målgruppen, ungdomar 16-19 år som studerar för sin första yrkesexamen, att bli intresserade av företagsverksamhet. Arbetet ...
  • Dagens vägnät, en utmaning för morgondagens virkestransporter 

   Leham, Mathias (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Syftet med detta examensarbete är att kunna erbjuda alla som jobbar inom skogsbranschen med logistikfrågor några råd om hur man skulle få virkestransporterna att fungera bättre och framförallt effektivare. I arbetet utreds ...
  • Daggmaskarnas praktiska betydelse i åkermarken 

   Sahl, Rasmus (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Detta examensarbete behandlar daggmasken i åkermarken. I arbetet lyfter jag fram lyfta fram praktisk fakta om daggmaskars biologi och deras positiva effekter för växtproduktionen. Arbetet utförde jag som litteraturstudie ...