Viitteet 21737-21756 / 131747

  • F- laajennusosan hankesuunnitelma ja luonnossuunnittelun ohjaus 

   Saarremaa, Kirsti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Luonnossuunnittelun tavoitteena oli laatia luonnostasoiset piirustukset Seinäjoen keskussairaalan F-laajennusosasta, johon sijoittuisi patologian laboratorio, välinehuoltokeskus, LEIKO (leikkaukseen kotoa)-vastaanottotilat, ...
  • F-18 Hornet lentokoneen ECS-järjestelmäkurssin kehittäminen 

   Lehtinen, Jouko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • F-18 Hornetin niittaus- ja kiinnitintyövälineet 

   Halinen, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä työ on osa Ilmavoimien Materiaalilaitoksen (ILMAVMATL) projektia, jossa pohjustetaan Ilmavoimien F-18 Hornet vauriokorjaussarjan työkalutäydennystä niittaus- ja kiinnitintyövälineiden osalta. Työkalujen ajanmukaistaminen ...
  • F-Secure Client Security 9 -asennus ja testaus työasemissa 

   Tanninen, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää soveltuuko F-Secure Client Security 9 paremmin yrityksen tietoturvaksi kuin vanha F-Secure Client Security versio 8. Opinnäytetyö sisältää ohjelman asennuksen, konfiguroinnin ...
  • F/A-18 Hornetin huolto-ohjelmien vertailu Suomen ja Kanadan ilmavoimien välillä 

   Heimonen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisellä tasolla kunnossapitoon, huoltojärjestelmän luomiseen sekä määräaikaishuoltoon. Tarkoituksena oli tutkia tarkemmin lentokoneisiin liittyvää kunnossapitoa sekä ...
  • F157 

   Peltola, Lasse (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Ympärilläni on seinät, maalarinvalkoiset, ne ovat suorassa. Tarinan päähenkilön, Juhan, seinät ovat maalarinvalkoiset, hänen seinällään on Mona Lisan kuva, vinossa. Juha on ristiriitainen hahmo joka pohtii omaa ...
  • F5-sisältökytkimien käyttö redundanttisen palveluympäristön rakentamiseen 

   Laitinen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli ottaa käyttöön kaksi F5-sisältökytkintä, jonka avulla saatiin redundanttinen ympäristö ja palvelimet vikasietoisiksi. Työn tavoitteena oli tutkia kytkimien mahdollisuutta käyttää tuotantoympäristössä ...
  • Faasitasapainokennon käyttöönotto ja testaus 

   Kivelä, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä koottiin ja testattiin uusi tutkimus- ja mittauslaitteisto Aalto-yliopistolle. Kyseessä oli muuttuvatilavuuksinen kenno, jolla oli tarkoitus tutkia faasitasapainoja. Kennolla oli tarkoitus päästä yli 200 ...
  • Fab-vasta-ainetuottomediumin Downstream-prosessit 

   Luukela, Milja (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Oulun yliopiston Biolääketieteen laitoksen fysiologian yksikössä. Yksikköön oli hankittu useita kuukausia aiemmin tangentiaalivirtaussuodatinlaite, jonka käyttöön ei kukaan ollut ehtinyt perehtyä. ...
  • FabaINTO : -Avain tilan hallituun eläinmäärän lisäämiseen 

   Lampinen, Jenna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomalaisten lypsykarjatilojen määrä vähenee lähivuosien kuluessa nykyisestä noin puoleen ja jäljelle jäävät tilat kasvattavat liiketoimintaansa entistä isompiin yksikkökokoihin. Investoivien tilojen on onnistuttava lisäämään ...
  • Face-off analysis in men's ice-hockey world championships 2007 

   Liitola, Tuomas (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   This study was made to find out how important face-offs really are in ice hockey. Study was designed to answer if face-offs have a meaningful role in the final result. The starting point was to find out what are the factors ...
  • Facebook - keskeiset uhat yksityisyydelle 

   Ranta, Mika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sosiaalisen median palveluiden, erityisesti Facebookin, keskeisiä uhkia palveluiden käyttäjien yksityisyydelle. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia sosiaalisen median ...
  • Facebook - Marknadsföring eller tomt flöde? Case: Filialen Byggmax Ab Finland : En kvalitativ aktionsforskning med tyngdpunkt på företagets innehållsplanering på Facebook 

   Westerlund, Richard (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Filialen Byggmax Ab Finland, ett företag inom järnvaruhandeln har under de senaste 5 åren strävat till att skapa effektiv marknadsföring på Facebook, dock utan att satsa på detta ekonomiskt. Insatserna har emellertid ...
  • Facebook -yrityssivujen sisältöstrategia yksityisyrittäjälle 

   Lindroos, Ruth (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua sosiaalisen median käyttöön yritystoiminnassa. Työ keskittyy esittämään ratkaisuja yksityisyrittäjänä lähitulevaisuudessa toimivalle henkilölle koskien hänelle luotavia Facebook ...
  • Facebook Ads campaign for an event : Case Study: Bruxelles Champetres 

   Le, Thu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   The thesis implements a Facebook advertising campaign for an event which is organized on 20th of September every year in Brussels, Belgium. The purpose of this campaign was to launch a new Facebook Advert in order to promote ...
  • Facebook and branding of Stronghold Gym 

   Horppu, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis was made for Stronghold Gym which is a gym offering different martial art services in Kuusankoski. The main objectives of the thesis was to research whether social media is something that would replace more ...
  • Facebook Application Development 

   Sammallahti, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to gather high-level technical information about Facebook application development. The primary study targets were Facebook platform components: how they could be used in platform applications ...
  • Facebook applikationsutveckling : En analys och guide 

   Klinkmann, Samuel (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har ...
  • Facebook apuna pk-yritysten brändinrakennuksessa ja markkinoinnissa : Case Järvenpään Wiener Paakari Oy 

   Heikkinen, Netta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sosiaalista mediaa ja brändin kehittämistä. Opinnäytetyössä mukana ollut case-yritys Järvenpään Wiener Paakari Oy on perinteikäs, lähes 30-vuotisen historian omaava järvenpääläinen leipomo. ...
  • Facebook as a tool for targeted Employer Branding 

   Saksman-Toikka, Meeri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was commissioned in autumn 2016 by a knowledge intensive company as a part of their social media strategy renewal. The company was then using only LinkedIn besides their website, but was re-evaluating the need ...