Viitteet 68822-68841 / 131700

  • N-Central-valvonnan kehittäminen 

   Järvi, Minttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tapaustutkimuksena selvittää Triuvare Oy:lle miten N-Centralin palvelinvalvontaa voisi kehittää ja ottaa valvonnan käyttöön SNMP-protokollan avulla myös muille verkkolaitteille. Tarkoituksena ...
  • N. A. Osara - Monen tilan isäntä 

   Hämylä, Timo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee vuonna 1903 syntyneen metsäalan asiantuntijan, Nils Arthur (Nisse) Osaran elämäntyön tärkeimpiä saavutuksia. Lisäksi kuvataan N. A. Osaran syntymäkodin, Osaran kartanoa ja sen historiaa. Opinnäytetyön ...
  • N.S.F. Nordic Sports Finland Oy visuaalinen ilme 

   Saarenpää, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee N.S.F. Nordic Sports Finland Oy:n visuaalista ilmettä. Tarve työlle syntyi yrityksen tarpeesta yhtenäistää viestinnässä käyttämiään työkaluja. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään ...
  • N2-luokan kuorma-auton muuttaminen M1-luokan autoverovapaaksi matkailuautoksi 

   Ahtiainen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa N2-luokan Mercedes-Benz Sprinter -kuorma-auto M1-luokan autoverovapaaksi matkailuautoksi sekä antaa muutoskatsastamisesta autoverovapaaksi matkailuautoksi kiinnostuneille tahoille ...
  • N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen Rauman kaupungissa 

   Ämmälä, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää muunnosvaihtoehdot, joilla Rauman kaupunki voisi suorittaa N2000-korkeusjärjestelmään siirtymisen. Rauman kaupunki on aikaisemmin käyttänyt N60-korkeusjärjestelmää. ...
  • N2000-tarkkavaaitushanke Tuusulan kunnassa 

   Rinta, Matias (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osiossa kerrotaan vaaituksesta geodeettisena mittausmenetelmänä ja esitellään yleisimmät vaaituskojeet. Siinä kerrotaan myös vaaitukseen olennaisesti liittyvistä ...
  • NAAKKA : Nuorten aikuisten aktivointi Kalajoen kirkon alueella 

   Maarala, Niko (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä tutkimuksessa kartoitetaan ja tehdään alustavaa toimintasuunnitelmaa liittyen Kalajoen seurakunnan nuorten aikuisten toimintaan. Toiminnan kartoittamisessa ja suunnittelussa kohdealueena on Kalajoen kirkonkylä. Tavoitteena ...
  • "NAAMA NÄYTTÄÄ PUNASELTA" Seksuaalisuuden portaat toiminnallisin opetusmenetelmin kehitysvammaisille nuorille 

   Kuula, Niina; Hellanmaa, Johanna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   TIIVISTELMÄ Hellanmaa Johanna & Kuula Niina. ”Naama näyttää punaselta” Seksuaalisuuden portaat toiminnallisin opetusmenetelmin kehitysvammaisille nuorille. Diakonia-ammattikorkeakoulu / Seinäjoen ammattikorkeakoulu, kevät ...
  • Naamanka-tilan metsäkuvion puunkorjuun kustannusarvio 

   Naamanka, Juhani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia puunkorjuun kustannuksia omalla metsäkuviolla, sekä perehtyä omaan metsäsuunnitelmaan ja opetella käyttämään oman metsäsuunnitelman tietoja. Kustannusarviolaskelma kohdistui yhdelle Naamanka ...
  • Naamataulu : keraaminen yhteisteos Käpylän lippakioskilla 

   Vihermalmi, Topi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyönä tehtiin keraaminen yhteisteos Helsingin Käpylän lippakioskilla.Taulun tekemiseen rohkaistiin lähes kaikkia ohikulkijoita kolmen viikon ajan, niin lapsia kuin aikuisiakin. Osallistujat saivat käsiinsä palan ...
  • Naamiaisista naimisiin -parisuhdeprojekti sudanilaisille aviopareille 

   Paasikivi, Elina (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli organisoida parisuhdeprojekti Kokkolassa asuville sudanilaisille aviopareille. Projekti huipentui viikonloppuleiriin, jossa pohdittiin eri asiantuntijoiden pitämien alustusten sekä ryhmätyöskentelyn ...
  • Naamion takana : kehon ja mielen yhteys 

   Jätinvuori, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pohdin opinnäytetyössäni näyttelijän kehonhallinnan tärkeyttä ilmaisussa ja miten näyttelijä voi kehittää itseään mielikuvien ilmaisussa kehollisesti. Käyn läpi omia kokemuksiani naamioteatteriesityksen Heideken harjoitusajalta ...
  • Naantalilaisten yli 65- vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien näkemyksiä emotionaalisesta ja tiedollisesta tuesta 

   Karlstedt, Sari; Mäntylä, Maarit; Näreharju, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa omaishoitajien näkemyksistä emotionaalisesta ja tiedollisesta tuesta. Tarkoituksena oli selvittää Naantalin kaupungin yli 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien näkemyksiä ...
  • Naantalin jalostamon kriittisten laitteiden riskiperusteinen tarkastus 

   Rytkönen, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia standardin API 580 mukaisen riskiperusteisen tarkastuksen (RBI) eri menetelmien soveltuvuutta ohjaamaan Naantalin jalostamon tarkastustoimintaa. Soveltavassa osassa selvitetään ...
  • Naantalin jalostamon palovesijärjestelmä : Palovesipumppujen testaus ja huolto 

   Luukinen, Teemu (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millaisessa kunnossa ovat jalostamon kolme palovesipumppua. Palovesipumppujen kunnon määrittämiseksi tehtiin useita koemittauksia, joiden perusteella piirrettiin jokaiselle pumpulle oma ...
  • Naantalin kaupungin päiväkotien ja koulujen liikennejärjestelyt 

   Leppämäki, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Liikennesuunnittelulla luodaan ympäristöstä kaikille kulkutavoille sopiva sekä viihtyisä ja turvallinen kokonaisuus. Liikennesuunnittelu sisältää alueiden liikennejärjestelyn suunnittelun lisäksi esimerkiksi valaistuksen ...
  • Naantalin kaupunkikonsernin omistajaohjauksen kehittäminen 

   Rantanen, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomalainen kuntakenttä on suurten muutosten ajassa. Samanaikaisesti siihen vaikuttavat valtakunnalliset uudistukset sekä lainsäädännön muutokset. Yksi suuri lainsäädännöllinen muutos on kuntalain uudistaminen, joka on ...
  • Naantalin keskusvarasto : toiminnan arviointi ja kehittäminen 

   Tolonen, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Naantalin keskusvaraston toimintaprosesseja toimitus- ja vastaanottotilanteessa. Työssä arvioidaan myös käynnissä olevan varastoprosessien sähköistämisen tuomia muutoksia nykyisiin toimintatapoihin ...
  • Naantalin Kultaranta Resort Oy : lähiruokaa ravintolan ruokalistoille 

   Väänänen, Kaisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Naantalin Kultaranta Resort Oy. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää yritystä hyödyntämään enemmän lähiruo-kaa ravintolansa ruokalistoilla. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin ruokalistojen ...
  • Naantalin perhetyön esitteet, www-sivun info ja perhetyön info 

   Laamanen, Karoliina; Neffling, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2014 uudistunut sosiaalihuoltolaki on tuonut muutoksia perhetyön kentälle. Uudistuksen myötä kuntien velvollisuudeksi tuli kertoa kuntalaisille tulevista muutoksista ja muun muassa tätä kautta Naantalissa nousi tarve ...