Viitteet 77020-77039 / 131700

  • P-Analyzer-ohjelmiston hyödyntäminen yrityksen tilinpäätöstä analysoitaessa 

   Vilenius, Noora; Peltonen, Ida (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kymi Technologylle. Työn tarkoituksena on selvittää toimeksiantajalle P-Analyzer-nimisen tilinpäätösanalyysiohjelmiston käyttöä: millaisia analyysejä ohjelmisto tuottaa, mitä tietoa ...
  • P-Drive -ajokyvyn arviointimenetelmän kääntäminen suomen kielelle : Teorialähtöinen käsiteanalyysi ja käännösprosessi 

   Korpi, Miina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kehittämistyön päätavoitteena on ollut kääntää P-Drive -ajokyvyn arviointimenetelmä suomen kielelle. Opinnäytetyö on osa RATTI (Ajosimulaattorilla elämystä ja esteettömyyttä arkeen – palvelukonsepti vapaa-ajan palveluihin) ...
  • P-Syketalon mielenterveyskuntoutujien kuntoutusprosessi 

   Järvelä, Kaisa; Koski, Sara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on P-Syketalo Pensionaatti Oy. P-Syketalo on vuonna 2007 perustettu yksityinen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö. Sen tehostettuihin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin kuuluvat ...
  • P-TT-INR-näytteen säilyvyys kokoverenä näytteenottoputkessa huoneenlämmössä 

   Heiska, Maija; Liimatainen, Erika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tromboplastiiniajan INR-tulostus eli P-TT-INR on laboratoriotutkimus, jota käytetään varfariinilääkehoidon seurannassa. Tutkimuksen näytemateriaalina toimii potilaan natriumsitraatilla antikoaguloitu laskimoverinäyte. ...
  • P.P. Rubensin Omakuvan kopio : Taidehistoriallinen tutkimus, dokumentointi ja konservointi 

   Alaranta, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on suomalais-venäläisen taiteilijan Wladimir Swertschkoffin (1821–1888) maalaaman P.P. Rubensin muotokuva, kopio Rubensin mukaan -teoksen dokumentointi konservointi ja restaurointi. Teos pyrittiin ...
  • P1-luokan luovutusvaihe Leivontien palvelukodissa 

   Murto, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää, mikä on P1-puhtausluokka, joka on varsin uusi, mutta hyvin ajankohtainen asia. Opinnäytetyössä on teoriaa rakennustöiden puhtausluokituksesta ja toimintaohjeita P1-luokan työmaalla ...
  • P1-LUOKITUS RAKENTAMISESSA 

   Patama, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tilaaja oli Lujatalo Oy, joka on toiminut yli 57 vuotta asunto- ja toimitilarakentamisessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia puhtausluokan P1 vaikutusta työjärjestyksiin ja kustannuksiin työmaalla. ...
  • P1-PUHTAUSLUOKAN HUOMIOON OTTAMINEN UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA 

   Korpi, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimenpiteitä ja menetelmiä, joita tulee ottaa huomioon rakennustöiden puhtausluokassa P1. Työn tilaajana oli Rakennusliike U. Lipsanen Oy Pieksämäeltä. Opinnäytetyö tehtiin seuraamalla ...
  • P1-puhtausluokan saavuttamisen valvonta korjausrakentamisessa : Toimitila -ja tuotantolaitosrakentaminen 

   Virnala, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia ohjeistus Rakennustoimisto PRM Oy:lle työnaikaisen puhtaudenhallinnan valvontaan P1-puhtausluokitelluille korjaustyömaille. Yrityksellä on takanaan pitkä historia vaativissa tuotannon ...
  • P1-puhtausluokan toteuttaminen korjausrakentamisessa 

   Pirttikoski, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä P1-puhtausluokituksen vaatimuksiin. Lisäksi tarkoituksena oli laatia ISS Palvelut Oy:lle työmaa perehdytyksen yhteydessä esitettävä powerpoint esitys. Opinnäytetyössä käytiin läpi ...
  • P1-puhtausluokan toteuttaminen saneeraushankkeessa 

   Heinonen, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia saneeraushankkeen P1-puhtausluokan hallintaa ja suunnitella P1-loppusiivouksen toteuttamista. Työssä esitetään tiivistettynä P1-puhtausluokan vaatimukset ja tavoitteet. Pölynhallint ...
  • P1-PUHTAUSLUOKAN VAATIMUKSET TYÖMAALLA 

   Tienhaara, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä P1-puhtausluokituksen vaatimuksiin. Lisäksi tarkoituksena on laatia opinnäytetyön tilaajalle perehdytyksen yhteydessä jaettava ohjeistus sekä pohtia kehitysideoita seuraaviin ...
  • P1-puhtausluokituksen huomioiminen rakennushankkeen eri vaiheissa 

   Pulkkinen, Saija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Terveellisen sisäilman merkitys rakentamisessa on korostunut viime vuosien aikana. Huolellisella suunnittelulla ja rakennusaikaisella puhtaudenhallinnalla voidaan merkittävästi parantaa rakennuksen sisäilman laatua. Nykyisin ...
  • P1-Puhtausluokitus taloteknisessä rakentamisessa 

   Oksala, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tavoitteena on selvittää miten tilaaja, Lemminkäinen Talotekniikka Oy, pystyy tulevaisuudessa tehokkaammin käyttämään puhtausluokitusta P1 rakennusvaiheessa ja mitä haittoja ja hyötyjä puhtausluokituksesta aiheutuu ...
  • P1-puhtausluokka rakennushankkeessa 

   Ollikainen, Tuulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää tilaajan ja urakoitsijan välisiä toimintatapoja P1-puhtausluokan rakennushankkeissa. Lisäksi työn tarkoituksena oli laskea arviot P1-luokan aiheuttamista aikatauluvaikutuksista ...
  • P1-puhtausluokka talonrakentamisessa 

   Pekkala, Juho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on tehty Rakennusliike Halonen Oy:lle heidän tilauksestaan. Rakennusliike Halonen Oy on kainuulainen rakennusliike, joka rakentaa suuria ja keskisuuria kohteita. Varsinkin kunnalli-sella tasolla tulee usein ...
  • P1-puhtausluokka uudisrakentamisessa 

   Rintakoski, Hermanni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia puhtausluokituksen vaikutusta rakennustyömaan suunnitteluun ja toteutukseen. P1-puhtausluokka on rakennusalalla vielä melko uusi ja tuntematon käsite. Tavoitteena oli tuoda esille ...
  • P1-renhetshantering och planering : P1-renhetshanteringsplan 

   Krook, Björn (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Målet med detta examensarbete var att gå igenom det material och de föreskrifter som finns för P1 renhetsklassen och på samma gång skapa en P1 renhetsplanering för ett nybygge i Karleby åt WasaCon Kokkola Oy. I examensarbetet ...
  • P1-työmaan loppuvaiheen aikataulu 

   Janhunen, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli P1-työmaan loppuvaiheen aikataulu. Opinnäytetyönä laadittiin Kyllön terveysaseman työmaalle loppuvaiheen aikataulu, jossa huomioitiin P1-puhtausluokitus. Lisäksi opinnäytetyöhön koottiin yleisiä ...
  • P2P Educational Model Providing Innovative Learning by Linking Technology, Business and Research 

   Dickinson, Paul (Horizon Research Publishing, 2017)
   This paper evaluates the effect and potential of a new educational learning model called Peer to Peer (P2P). The study was focused on Laurea, Hyvinkaa’s Finland campus and its response to bridging the gap between traditional ...