Viitteet 87804-87823 / 131744

  • Q-kulma ja alaraajan linjaus : opas 10–14-vuotiaiden tyttöjalkapalloilijoiden polven rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn 

   Repo, Hanna; Rytkönen, Jenna; Sillantaka, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Naisjalkapalloilun suosio Suomessa on kasvanut ja harrastajamäärät nousseet viime vuosikymmenen aikana. Naisilla on todettu olevan korkea riski polven ja nilkan rasitusvammoihin sekä harjoitus- että pelitilanteissa. Leveä ...
  • QA-testaus osana ketterää mobiilikehitystä 

   Korpelainen, Nina-Anastasia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Yritys X:lle testaussuunnitelma ja testitapauksia mobiilisovellus Y:lle. Mobiilisovellus Y on erilaisten yritysten ja ryhmien käytössä oleva sovellus, jossa työnantaja luo työntekijöilleen ...
  • QAL2-mittausten ohjeistus, laskenta ja raportointi 

   Kanerva, Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   QAL2 tarkoittaa kiinteästi asennetun mittalaitteen toiminnan tarkastamista. QAL2-mittaukset suoritetaan standardin SFS-EN 14181 mukaan. Standardi SFS-EN 14181 käsittelee mittalaitteen laadunvarmistusta. Laadunvarmistukseen ...
  • QIAgility-pipetointirobottien verifiointi 

   Nurttila, Tuula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin syksyllä 2011 Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion biologian linjalla Vantaalla. Työn tavoitteena oli verifioida kaksi Qiagenin QIAgility-pipetointirobottia kvantitatiivisen PCR:n reaktioreagenssien ...
  • QLab osana tapahtumatekniikkaa 

   Mättö, Aino (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö esittelee QLab nimisen ohjelman toimintaperiaatteita ja tutkii sen käyttöastetta suomalaisen ammattiteatterin kentällä. Tämän opinnäytetyön viimeinen luku on QLab-ohjelmalle suunnitellun koulutuksen ...
  • QlikView as a Data Management Solution 

   Lopatenko, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis project was to conduct a study of data warehousing concepts and compare the technology to the data processing concepts used in QlikView application development. The project aimed to simulate an ...
  • QlikView raportointi- ja analysointisovelluksen toteuttaminen 

   Mustakangas, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli toteuttaa QlikView business intelligence -analysointisovellus ja tutustua niissä käytettäviin tietorakenteisiin. Työllä ei ole toimeksiantajaa vaan se toteutettiin omasta mielenkiinnosta. ...
  • Qlikview som stöd för ledarskap och resultatstyrning i Fenno Medical Oy 

   Holmberg, Sebastian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Detta ämne är intressant för att man skall få veta hur ledningen indirekt och direkt har nytta av ett rapporteringssystem, eller också kallat Business Intelligence verktyg, Hur skall ledningen ha maximal nytta av programmet ...
  • QlikView-raportointijärjestelmä johdon päätöksenteon tukena : case: Haminan kaupunki 

   Lavonen, Jani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee johdon raportointijärjestelmää nimeltä QlikView. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää johdon raportointijärjestelmän käyttöönottoa Haminan kaupungilla. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • QlikView-raportointisovelluksen luominen 

   Mella, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa raportointisovellus kohdeorganisaatiolle. Tuloksena syntynyt sovellus tulee olemaan organisaation asiantuntijoiden jatkuvassa käytössä. Sovellus nopeuttaa huomattavasti ...
  • Qlu-laatukriteeristön kehittäminen 

   Kähkönen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kuulolaitteet helpottavat kuulovammaisia monissa tilanteissa, mutta ongelmia esiintyy yleisesti esimerkiksi virastoissa ja teattereissa käydessä. Induktiosilmukka on yleisin järjestelmä, jolla mikrofonista tai muusta ...
  • QM-SERVICE TYÖMAAKOHTAINEN TURVALLISUUSKANSIO 

   Blomqvist, Patrik (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on kehittää QM-service –yrityksen työturvallisuutta. Koska yrityksen työmaat sijaitsevat usein samoissa tuotantolaitoksissa, päädyttiin kehittämään työmaakohtainen työturvallisuuskansio. Siihen kerätään ...
  • QML Qt-Ohjelmoinnin tukena 

   Pirinen, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä QML-ohjelmointia ja sen taustalla toimivia Qt-ohjelmointitekniikoita sekä yleisesti että mobiililaite huomioonottaen. Työ voi toimia myös oppaana QML-ohjelmointiin Qt-osaajalle. Työssä ...
  • QPI – Quality Performance Indicator : kKappaletavaraliikenteen keskeisimpien laatupoikkeamien analysointi Schenker Oy:ssä vuonna 2014 

   Laakso, Karri (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Globaalissa yritysmaailmassa on paljon kilpailijoita. Pyrkiessä jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan yrityksen on erotuttava muista omilla menestystekijöillään ja vahvuuksillaan. Schenker Oy:n yksi menestystekijöistä ...
  • QR code as a channel tool : Value of the codes in information sharing 

   Heikkinen, Niina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis considers the modern communication tool: QR codes and their usage as a channel tool. The aim was to reveal the current situation of the codes usage.
  • QR code as an advertising tool 

   Komarov, Kirill; Dorofeev, Ivan (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   In the modern world people have a lot of new digital technologies which are trying to make our life simpler. Nowadays these technologies are successfully used in different kinds of advertising, digital media and marketing. ...
  • QR CODE GENERATION AND APPLICATION OF ANTI-FALSIFICATION 

   Liao, Ke (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   QR code is 2-dimensional bar code. It is more advanced than bar code, which can only store numbers and characters. QR code can store numbers, characters (including Chinese characters) and even images. It has great data ...
  • QR-koodi turvallisuusviestinnässä 

   Käkönen, Valtteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän päättötyön aiheena oli kartoittaa QR-koodin käyttöä ja käyttömahdollisuuksia turvallisuusviestinnässä. QR-koodi on lyhenne sanoista Quick Response ja tämä tekniikka on lähtöisin tehtaista, joissa liukuhihnalla kulkevien ...
  • QR-koodien hyödyntäminen printtimainonnassa : case: Yritys X 

   Ruippo, Sanni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee QR-koodien hyödyntämistä printtimainonnassa. Tavoitteena oli selvittää, kuinka kiinnostavana vaihtoehtona QR-koodien tuomaa mobiili-linkitysmahdollisuutta printtimainonnassa pidetään sekä ...
  • QR-koodien käyttö mikroskopoinnissa 

   Lohilahti, Taneli; Suhonen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimme uuden opintoja helpottavan työvälineen tuomista digitaa-liseen ja itsenäiseen oppimisympäristön. Nykyteknologia on kehittynyt vuosi vuodelta, tuo-den mukanaan yhä kehittyneempiä työvälineitä, ...