Viitteet 87875-87894 / 131700

  • R&TTE-direktiivin mukaisten SRD-laitteiden testauksen tutkiminen ja testausoppaan laatiminen 

   Heikura, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia R&TTE-direktiivin mukaista SRD-laitteiden testausta ja laatia testausopas Rauman EMC-laboratoriolle. Työn suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2011, mutta varsinainen työ tehtiin vasta ...
  • R-kioski Huhtakeskuksen asiakastyytyväisyys 

   Tuulihovi, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona R-kioski Huhtakeskukselle. Työn tarkoituksena oli selvittää R-kioski Huhtakeskuksen asiakastyytyväisyyden taso ja mahdolliset kehittämis-kohteet. Kysely jaettiin kolmeen eri osa-alueeseen; ...
  • R-kioskin kumppaniohjeiden kehitys 

   Heiskanen, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön kuvaamassa projektissa kehitettiin R-kioski Oy:n tukiorganisaation käyttöohjeiden tuottamista kioskeille myyjien käyttämiin kumppanisovelluksiin. Kerätyn tiedon pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin ...
  • R-PET pullomateriaalina : case Hartwall 

   Ryyppö, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli R-PET-materiaali Hartwallin tuotantolinjoilla. Työ alkoi syksyllä 2010 tutustumalla Hartwallin aihiotoimittajan toimintaan Lidgöpingissä.Tämän jälkeen aloitettiin R-PET:n taustatutkimus, jossa ...
  • R-ryhmän vaikutus esikouluikäisten r-äänteen oppimiseen 

   Haverinen, Suvi; Pohjola, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ryhmämuotoisen puheterapian vaikutusta esikouluikäisten lasten r-äänteen oppimiseen. Tavoitteena oli selvittää ryhmämuotoisen puheterapian hyötyjä ja mahdollisia haittoja r–äänteen ...
  • R2R-koneen rainanohjausjärjestelmän kehittäminen 

   Tervo, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n Prinlab-osaston painettavan elektroniikan R2R-painokoneen rainanohjausjärjestelmää. Painokoneessa esiintyi materiaalirainan sivuttaissuuntaista siirtymää ja ...
  • R2R-silkkipainolaitteen materiaalisyöttöyksikön kehittäminen 

   Ahtiainen, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä perehdyttiin erilaisiin materiaalin syöttötekniikoihin. Työssä suunniteltiin ja toteutettiin automaattisesti toimiva materiaalisyöttöyksikkö PrinLabin SOM100 R2R -painokoneen silkkipainoyksikköön. Materiaalisyöttöyksikön ...
  • R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta 

   Lahti, Julia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Vantaalla toimivan kolmannen sektorin järjestön R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemuksia nuorisotakuun toteutumisesta. Opinnäytetyön yhteistyökumppani R3 ...
  • Ra(s)kas arki isänä -voimavarana perhe-elämä : Terveysnetti 

   Kopra, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö toteutettiin projektina. Projektin tehtävänä oli luoda verkkosivut perheellisen miehen arjen luomista voimavaroista Terveysnetin Perhenettiin. Tavoitteena on tarjota perheellisille miehille tietoa voimavaroista ...
  • RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi 

   Oikkonen, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Metropolia Ammattikorkeakoulun prosessitekniikan laboratorioon hankittiin uusi laite, Arm-fieldin RA1-lämpöpumppu, joka piti ottaa käyttöön. Insinöörityön tavoitteena oli tutustua lämpöpumpun toimintaan, optimoida se ja ...
  • Raadollisuus ja taiteilijan ammatti 

   Paavilainen, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä pohditaan taiteilijan ammattia tekemisen kokemuksen kautta, sekä yhdistetään oma tekeminen yleiseen taidekenttään. Raadollisuutta inhimillisenä piirteenä, ja sen läheisiä muotoja taidemaailmassa ...
  • Raahen kaupungin leikki- ja liikunta-alueiden kehityssuunnitelma 

   Lähteenmäki, Kai (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aihe oli tehdä Raahen kaupungin leikki- ja liikunta-alueiden kehityssuunnitelma. Työn tilaajana toimi Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus. Kehityssuunnitelman tavoite oli kartoittaa leikki- ja liikunta-alueiden ...
  • Raahen Kuivuri-kurssi : Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden sekä ohjaajien kokemuksia kuntoutumisesta toiminnallisessa ryhmässä 

   Oikarinen, Aila (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalue. Raahen Kuivuri-kurssi oli Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämää kuntouttavaa ryhmätoimintaa ...
  • Raahen poliisiaseman uuden työntekijän perehdytysopas ja pelastussuunnitelman päivitys 

   Söyrinki, Markus (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on laadittu perehdytysopas Raahen poliisiasemalle tulevalle uudelle työntekijälle. Oppaan tarkoitus on auttaa perehdyttäjää muistamaan kertoa olennaiset asiat Raahen poliisiaseman ...
  • Raahen Psyyke ry : Jäsenkysely 2012 : Yhteenveto ja analysointi 

   Siuvatti, Merja (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselylomaketutkimuksen avulla, millainen Raahen Psyyke ry:n tämänhetkinen jäsenprofiili on, millaisia toiveita ja kehitysehdotuksia heillä on sekä miten jäsenistö voi henkisesti ...
  • Raahen sairaalan 10/0,4 kV muuntamon saneerauksen suunnittelu 

   Eskelinen, Hannu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäyteyössä tutkittiin Raahen sairaalan 10/0,4 kV muuntamon saneerauk-sen toteutusvaihtoehtoja. Työn tavoitteena oli selvittää muuntamon saneerausta ohjaavat voimassaolevat määräykset ja ohjeet sekä määritellä ja mitoittaa ...
  • Raahen seudun mikroyritysten koulutustarpeiden kartoitus 

   Förbom, Olli (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia koulutustarpeita Raahen seudulla toimivilla mikroyrityksillä on ja millä tavoin niihin voisi parhaiten vastata. Työn toimeksiantajana oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun ...
  • Raahen seudun yrityspalvelujen verkkosivuille toteutettu kysely asiakkaiden profiloimiseksi 

   Anttila, Miia (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytteen tarkoituksena oli luoda Raahen seudun yrityspalvelujen verkkosivuille kysely, jonka avulla profiloidaan Raahen seutukunnan yrittäjiä erityyppisiin yrittäjäpersooniin, jotta heille voidaan kohdistaa juuri ...
  • Raahen seurakunta maahanmuuttajien kotouttajana 

   Virnes, Lamin (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa seurakunnassa maahanmuuttajien kotouttavaa toimintaa ja selvittää seurakunnan edellytykset kotouttajana. Raahen seurakunta toimi työn tilaajana ja toteuttamisessa oli mukana kappalainen ...
  • Raahen Wanha Rautatieasema 

   Yliniitty, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän raportin tarkoituksena on kuvata kaksi vuotta kestänyttä opinnäytetyön teke-misen prosessia kuin myös tekijän omaa henkilökohtaista prosessia. Opinnäytetyön taiteellinen osuus on kalligrafinen paneeli Raahen ...