Viitteet 92596-92615 / 131745

  • S&OP-prosessin implementointi ja kehittäminen 

   Seppä, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäyte tehtiin suomalaiselle elintarvikeyritykselle Apetit Ruoka Oy. Tarkoituksena oli implementoida sales and operations planning prosessin mukainen toimintamalli yrityksen tuoretuotetoiminnolle. Tällä haluttiin parantaa ...
  • S-bonus-yhteistyön vaikutus toimiston asiakasmäärään, LähiTapiola Hämeenlinna 

   Huusela, Eveliina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kesäkuussa alkanut S-bonus-yhteistyö on vaikuttanut LähiTapiolan Hämeenlinnan toimistojen asiakasmääriin sekä asiakaskäyttäytymiseen. Aihe on ajankohtainen, sillä S-ryhmä ...
  • S-Business Oy:n yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyskysely 

   Romppainen, Heidi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, mitä tarkoitetaan uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksella sekä, mitkä tekijät vaikuttavat asiakastyytyväisyyden muodostumiseen etenkin business to business -markkinoilla. ...
  • S-Card työmatkustuksen kanta-asiakaskortin kehittäminen 

   Hännikäinen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää S-Card työmatkustuksen kanta-asiakaskorttia. Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää kanta-asiakkaiden tyytyväisyyttä S-Card-kanta-asiakaskorttiin ja samalla selvittää ...
  • S-kanavan sivustohaun kehittäminen 

   Gillberg, Heidi (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Opinnäytetyössä kuvataan prosessi, jonka avulla S-kanavan hakupalvelun nykytilanne kartoitetaan sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma. Työssä käsitellään verkkopalvelukohtaisen haun merkitystä verkkopalvelulle, haun ...
  • S-Kiekon markkinointiviestinnän kehityssuunnitelma 

   Jaakkola, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää jääkiekkoseura S-Kiekon yritysasiakkaisiin kohdistuvaa markkinointiviestintää. Opinnäytetyön ensimmäinen tavoite oli kertoa urheiluseuran brändin rakentamisesta. Opinnäytetyön toisena ...
  • S-käyrän soveltaminen purkuhankkeessa 

   Rantanen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin Delete Finland Oy:n massiivipurkuyksikön toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää S-käyrän soveltuvuutta massiivipurkuhankkeen aikatauluseurannan työkaluna. Työ keskittyy Metsä ...
  • S-MARKET ALAVIESKAN JUHANNUSKAMPANJA 

   Taka-Eilola, Pauliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli S-market Alavieska, joka on osa Osuuskauppa KPO:ta. S-market Alavieska on päivittäistavarakauppa, joka tarjoaa lisäksi S-pankin palveluita ja sen ohessa toimii ABC-tankkausasema. S-market ...
  • S-market Kausalan sisäinen saatavuus 

   Tiira, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen on S-Market Kausalan sisäinen saatavuus sekä asiakkaan että henkilökunnan mielestä. Varsinkin tuotesaatavuuden tarkistelu on tutkimuksen pääasiana. Tavoitteena on ...
  • S-Market Ruoveden kiinteistön kuntoarvio ja peruskorjaussuunnitelma 

   Sulonen, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Pirkanmaan Osuuskauppa omistaa paljon eri-ikäisiä kiinteistöjä Pirkanmaan ympäristössä. Suurien kiinteistömassojen hallitsemisessa tarvitaan tietoa rakennusten ja laitteiden kunnosta. Tietojen pohjalta on helpompi arvioida ...
  • S-Market Tikkakosken ergonominen interventio ja sen vaikutusten arviointi 

   Kangasaho, Annu; Muuronen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä S-market Tikkakosken kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yksittäisen päivittäistavarakaupan työntekijöiden kokemuksia ergonomiasta ja työn kuormittavuudesta sekä kartoittaa ...
  • S-Meal Cooking Application: A Business Plan 

   Vu, Anh (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   This bachelor thesis was composed to support the founders of a start-up application called (S-Meal) with an insightful understanding of the future business. The author of the thesis is one of the two founders of the ...
  • S-OHKarba tutkimuksen validointi HPLC-analysaattorille 

   Roininen, Roosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Okskarbatsepiini on epilepsiakohtausten ehkäisyyn käytetty lääkeaine. S-OHKarba tutkimus mittaa okskarbatsepiinin pitoisuutta seerumissa. Tutkimus tehdään HPLC-analysointimenetelmää käyttävällä analysaattorilla. Tämän ...
  • S-PANKIN ASIAKASVIRRAN LISÄÄMINEN Case: Prisma Ylivieska 

   Hietajärvi, Janina (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Osuuskauppa KPO, Prisma Ylivieskan toimeksiannosta. Opin-näytetyön tarkoituksena oli kehittää keinoja Prisma Ylivieskassa sijaitsevan S-Pankin asiakasvirran lisäämiseen. Tavoitteena oli selvittää, ...
  • S-Pankin säästämisen ja sijoittamisen palvelut 

   Jortikka, Kreetta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia säästämistä ja sijoittamista, saada tietoa mihin tuotteisiin vastaajat säästävät taikka sijoittavat ja onko Suomen taloudellisella tilanteella ollut vaikutuksia säästämiseen. Tutkimuksella ...
  • S-piikkimultaimen suunnittelu 

   Kreko, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Koneurakointi Kreko Oy. Yritys harjoittaa maatalouskoneurakointia Kurikassa ja sen naapurikunnissa. Yrityksen päätoiminnot ovat säilörehun korjuu ajosilppuriketjulla, sekä lietelannan ...
  • S-Rauta Kemin yritysmyynnin kilpailukeinot potentiaalisissa asiakkuuksissa 

   Karjalainen, Anne (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli rautakauppa-alaa harjoittavan S-Rauta Kemin yri-tysmyyntiosasto. Aiheena oli tutkia markkinointitutkimuksen keinoin potentiaalisten asiakkaiden ostopaikkoja, S-raudan tunnettuuden tasoa ...
  • S-ryhmän esimiesten kokemuksia nuorten työntekijöiden johtamisesta : Case: Osuuskauppa Hämeenmaa 

   Eerola, Jonna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle eli SOK:lle. Työn tavoitteena oli selvittää S-ryhmään kuuluvan Osuuskauppa Hämeenmaan esimiesten kokemuksia nuorten työntekijöiden johtamisesta ja ...
  • S-Ryhmän matkailu- ja ravitsemisalan myyntipalvelun työhyvinvointi muutosjohtamisen näkökulmasta 

   Purho, Lauri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia S-Ryhmän majoitus- ja ravitsemisalan myyntipalvelun henkilöstön työhyvinvointia muutosjohtamisen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut selvittää, miten tuleviin muutoksiin voitaisiin jo ennalta ...
  • S-Standardiosion täydennys ja luonti 

   Stenberg, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Jatkuvan globalisoitumisen johdosta Sandvikilla tuli esiin tarve saada piirustuksiin yhdenmukaiset materiaalimerkinnät riippumatta siitä, missä piirustukset on piirretty. Lähetettäessä esimerkiksi Kiinaan piirustukset, ...