Viitteet 104020-104039 / 131700

  • T & K - toiminnan ja opetuksen integroiminen 

   Kainulainen, Tuija. (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 30.05.2008)
   Tässä kehittämishankeartikkelissa kuvataan matkailun tietokannan integroimista opetukseen Pohjois-Karjalan matkailun koulutusohjelmassa. Artikkeli julkaistaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ...
  • T-1105 (3-hydroksi-2-pyratsiinikarboksamidi) favipiraviirin synteesien keskeisenä välituotteena 

   Suliman, Ali (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli valmistaa 3-hydroksi-2-pyratsiinikarboksamidia, joka on favipiraviirin (T-705; 6-fluori-3-hydroksi-2-pyratsiinikarboksamidi) synteesien keskeinen välituote. Favipiraviiri (T-705; ...
  • T-Cell Xtend -reagenssin testaus pitkittyneessä T-SPOT.TB-näytekuljetuksessa 

   Kookmaa, Kristel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Latentin tuberkuloosin tutkimiseen käytettävää diagnostista in vitro ELISPOT-testiä varten otetun kokoverinäytteen lyhyt säilyvyysaika on ollut esteenä määrityksen laajemmalle käytölle, sillä näytteen käsittely tulee ...
  • T-hetki -konseptin kehittäminen Tapiola-ryhmän asiakkuusprosessissa 

   Liljelund, Julia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kehittää Tapiola-ryhmän T-hetki -konseptia, jotta toiminta saadaan tehostettua ohjausryhmän asettamien tavoitteiden tasolle. T-hetken palvelukuvauksen avulla selkeytetään konseptin merkitystä ...
  • T-paidat tässä ja nyt : Projekti: Kantaa ottava Pingu 

   Pekki, Henna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee printtikuvallisen T-paidan tarinaa sen synnystä nykyhetkeen maailmanlaajuisesti. Työn kirjallinen osuus kertoo kuvallisten T-paitojen historian eri vaiheista mainonnan ja taiteen kentillä. ...
  • T-paitaprinttikirjasto Newtop Oy:lle 

   Lyhykäinen, Sofia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyönäni suunnittelin t-paitaprinttikirjaston Newtop Oy:lle. Kirjasto on kattava kokoelma printtejä eri sesonkeihin niin miehille kuin naisille. Printtikirjasto jakaantuu teemoittain muotiennustuksista poimittuihin ...
  • T-palkin valmistustekniikan kehitys ja vertailu 

   Ali-Laurila, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä mitattiin kahden identtisen suurlohkon yksittäisten T-palkkien suoruutta ja niiden eroja toisiinsa. Tämän jälkeen kahdella eri uumalevyn muodolla valmistettujen lohkojen T-palkkeja vertailtiin paremman valmistusmenetelmän ...
  • T-RFLP-sormenjälkimenetelmän kehittäminen soiden hapettoman turpeen sieniyhteisöjen analysointiin 

   Voivalin, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä kehitettiin T-RFLP-sormenjälkimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa sieniyhteisöjä hapettomasta turpeesta. T-RFLP:ssä tutkittava näyte PCR-monistetaan käyttäen fluoresoivaa aluketta. Tuotteet pilkotaan ...
  • T-shirts with Brains, or is NLP magic? 

   Sharapova, Ksenia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis deals with Neuro-Linguistic Programming techniques in advertising. NLP is a study that claims close interrelation between the brain, language and behavior. It claims that persuading people is possible through ...
  • T-Stand – pohkeiden venytyslaitteella lisää liikkuvuutta 

   Ketola, Kristian (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää T-Stand - pohkeiden venytyslaitteen kuukauden mittaisen käytön vaikutuksia koehenkilöiden pohkeiden, jalkapohjien ja takareisien notkeuden ja liikkuvuuden parantumiseen sekä ...
  • T-Tuotepaketit : vakuutustuotepakettien muotoilu ja jakelu 

   Ikonen, Heikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aihe on vakuutustuotepakettien muotoilu ja jakelu. Finanssi-toimialan toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla monikanavaistumisen myötä. Puhelin- ja verkkoasiointi korvaa monelta osin ...
  • T.W.I.S-kalustonhallintajärjestelmän mahdollisuudet palveluliiketoiminnassa 

   Salminen, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia trukeille tarkoitetun kalustonhallintajärjestelmän mahdollisuuksia toimeksiantajayrityksen näkökulmasta. Päällimmäisenä tavoitteena oli löytää keinoja ja mahdollisuuksia, joiden ...
  • T:mi Netitys : Työsuhdeopas 

   Lounasmaa, Sanna; Pitkänen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa työsuhdeopas kohdeyritykselle T:mi Netitys. Oppaan on tarkoitus antaa yrityksen työntekijöille tarvittavat tiedot yrityksessä työskentelyyn. Työssä käsitellään noudatettavat työajat, ...
  • Ta itu med ensamheten : En mobilapplikation för att minska på ofrivillig ensamhet 

   Lindholm, Desiree; Svennbäck, Linda; Sopen-Luoma, Vera; Seppola, Nina (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete fokuserar på upplevelsen av ofrivillig ensamhet hos närståendevårdare och långtidsarbetslösa. Syftet med arbetet är att kartlägga de faktorer som bidrar till ensamhet inom målgrupperna och att arbeta ...
  • Ta itu med ensamheten : En mobilapplikation för att minska på ofrivillig ensamhet 

   Lindholm, Desiree; Svennbäck, Linda; Sopen-Luoma, Vera; Seppola, Nina (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete fokuserar på upplevelsen av ofrivillig ensamhet hos närståendevårdare och långtidsarbetslösa. Syftet med arbetet är att kartlägga de faktorer som bidrar till ensamhet inom målgrupperna och att arbeta ...
  • TAA TAA JA TI-TI TAA, EI VOI OLLA HAUSKEMPAA! : Ti-Ti Nalle ja perhematkailu 

   Ahlvik, Eva-Marie (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä paneuduttiin selvittämään kohderyhmän tarpeiden tiedostamisen tärkeys sekä hyvän asiakaspalvelun vaikutuksia. Työssä pohdittiin myös sitä kuinka tärkeää on saada tuote asiakkaiden tietoisuuteen, jolloin ...
  • Taajama-alueen sähkönjakelun modernisointi 

   Pakkanen, Aleksi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on modernisoida Mikkelin Rantakylässä olevan asuinalueen sähkönjakelu. Nykyisin aluetta syöttää kaksi pylväsmuuntamoa, jotka korvataan uudella puistomuuntamolla. Muutoksen seurauksena ...
  • Taajama-auraajan käsikirja 

   Luomala, Laura (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan kaupungin Kuntatekniikan Alueiden ylläpitoon ja tarkoituksena oli kerätä yhteen käytössä olevia menetelmiä sekä siihen liittyviä lakeja, säädöksiä ja asetuksia. Teiden talvihoito takaa ...
  • Taajamametsien koneellinen puunkorjuu : haasteita ja mahdollisuuksia 

   Eronkoski, Veli-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa taajamametsien koneellisen puunkorjuun mahdollisuuksia ja vaikeuksia, lähinnä vaikeuksia ja huomioon otettavia seikkoja. Alustavan kartoituksen perusteella kaksi seikkaa on ...
  • Taajamametsän hoitosuunnitelma Kontiolahden Ukonvaaran ulkoilualueelle 

   Kokkonen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli taajamametsän hoitosuunnitelman laatiminen Kontiolahden Lehmossa sijaitsevaan ulkoilumetsään. Hoitosuunnitelmassa huomioitiin kaavoituksen määräykset sekä kunnan mielenkiinto ulkoilualueiden ...