Viitteet 117073-117092 / 131747

  • U-2 OS -solun proteosomi- ja translaatiogeenien hiljentämisen vaikutus apoptoosiin 

   Perikangas-Hentunen, Hertta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Helsingin yliopistossa Jussi Taipaleen systeemibiologian tutkimusryhmässä. Työn tavoitteena oli hiljentää osteosarkoomasolun proteosomi- ja translaatiogeenit ja tarkastella vaikutusta solun ...
  • U-arvon mittalaiteen kenttätestaukset 

   Kivelä, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni aiheena on suorittaa kehitysvaiheessa olevalle U-arvon mittauslaitteella kenttätestejä. Mittalaite on Arcada-ammattikorkeakoulun kehittämä, eikä vastaavaa laitetta ole vielä markkinoilla. Työssä tutkitaan ...
  • UAV laitteet ja niiden tiedonsiirtojärjestelmät 

   Wassman, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee UAV laitteita, eli Unmanned Aerial Vehicles. Kyseiset laitteet tarvitsevat liikkuakseen UAS:n eli Unmanned Aerial System. Opinnäytetyössä käsitellään tätä datalinkkiä ja keinoja sen optimoimiseen.
  • UAV Pelastustoiminnan johtajan tukena - Laitteiston tekniset vaatimukset 

   Jäntti, Jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä määritellään teknisiä vaatimusmäärittelyjä pelastustoimen joh-tamiseen soveltuvalle miehittämättömälle ilma-alukselle, myöhemmin UAV. UAV:n käyttämistä pelastustoiminnan johtajan tilannekuvan muodostuksessa ...
  • UAV-ilmakuvaus ja sen hyödyntäminen lunastustoimituksissa 

   Yli-Panula, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua UAV-kuvausprosessiin ja saada selkoa sen soveltuvuudesta Maanmittauslaitoksen toimitustuotantoon, erityisesti vesijätön lunastuksiin. Työssä selvitettiin UAV-kuvauksella ...
  • UAV-kopterin pistepilven tarkkuus 

   Hokkanen, Jeremia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömällä ilma-aluksella kuvatun ja kuvausdatasta edelleen fotogrammetrisesti lasketun pistepilven tarkkuutta. Työ tehtiin Oy Esari Ab:lle. UAV-datasta laskettua ...
  • UAV-kuvauksen hyödyntäminen Lempäälän kunnan kantakartan päivittämisessä 

   Agapov, Niko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Halvempien UAV-laitteiden (Unmanned Aircraft Vehicle) jatkuvasti yleistyessä ja tietoisuuden niistä lisääntyessä on mielenkiintoa syntynyt eri kunnille UAV-laitteiden hyödyntämisestä omaan käyttöön. Yksi näistä tapauksista ...
  • UAV-kuvauksen prosessointi ja laatu 

   Tawast, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömällä ilma-aluksella kerätyn datan prosessointia ja sen laatua. Tavoitteena oli myös tutustua UAV-ilmakuvauksen prosessiin kokonaisuutena. Työssä käytettiin ...
  • UAV-kuvaus kiviainesten kartoituksessa 

   Jokinen, Ari-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömien ilma-alusten soveltuvuutta kiviainesmäärien kartoitukseen sekä luoda yleiskuva UAV-laitteiden toiminnasta. Työ tehtiin projektina Destia Oy:n kiviainesyks ...
  • UAV-lennokin hyödynnettävyys ilmakuvakartan teossa 

   Kumpula, Mikko (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössäni käydään läpi UAV-lennokilla tehdyn ilmakuvausprojektin tärkeimmät vaiheet sekä esitellään niiden lopputulokset. Projekti toteutettiin vuoden 2012 kesän ja syksyn aikana. Opinnäytetyön keskeinen tarkoitus ...
  • UAV-lennokin hyödyntäminen maastotietokannan ajantasaistuksessa 

   Meinilä, Matti (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lennokilla tehtävän kartoituksen, UAV-kartoituksen, hyödynnettävyyttä Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ajantasaistuksessa. Työssä käydään läpi ilmakuvausprosessi yleisesti, ...
  • UAV-teknologian kartoittaminen ja TAMKin UAV-projektin pohjustaminen 

   Sinivaara, Jani; Pajunen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   TAMKin lentokonetekniikan osaston pyrkimyksenä on päästä osaksi UAV-teknologiaa kehittävien tahojen verkostoa, jota ollaan panemassa alulle Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistyksen perustaman ILO-työryhmän tekemän ...
  • UAV:N AVULLA TUOTETUN FOTOGRAMMETRISEN PISTEPILVEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS 

   Helander, Iisak (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miehittämättömällä ilma-aluksella tuotetun fotogrammetrisen pistepilviaineiston käytettävyyttä ja vertailla sitä kahteen eri tavoin tuotettuun laserkeilausaineistoon. Työn ...
  • ubiPILL Mobile Client for Helping Nurses to Remotely Monitor Patient’s Medicine Taking and Set Alarm Times 

   Osimeleze, Anayo (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   This Bachelor’s thesis was a research on the recent Bluetooth technology feature incorporated into the Classic Bluetooth; Low Energy. The technology was intended to be used in hospitals for helping nurses to remotely monitor ...
  • ubiPILL-lääkeannostelija : Uuden laitteen, tietokannan ja käyttöliittymän suunnittelu 

   Tandogan, Ari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen kampuksen ubiHOME-laboratorio kehittelee vanhusten tarpeisiin soveltuvaa älytekniikkaa yksinasuville, ja ubiPILL-lääkeannostelija on yksi niistä projekteista. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • UbiPILL-lääkemuistuttimen hälytinyksikön käyttöliittymä 

   Rautio, Kirsi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on osa Oulun seudun ammattikorkeakoulun UbiHOME-laboratoriota. Laboratoriossa kehitetään UbiPILL-lääkemuistutin, jonka tarkoituksena on auttaa käyttäjää muistamaan, milloin on aika ottaa lääkkeet. UbiPILL-lä ...
  • UBIQUITOUS USE OF THE WEB STANDARDS MODEL TO UNIFY WEB APPLICATION AND NATIVE APPLICATION DEVELOPMENT PROCESSES : A Practical Approach 

   Hoque, Majedul (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Web technology is one of the prominent sector in the field of software engineering. Web development is the most sought career advancement pathway in modern era. The web technology principles i.e. HTML, CSS, and JavaScript ...
  • Ubuntu LTSP VirtualBox -ympäristössä 

   Jokinen, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä tutkitaan terminal server -järjestelmää virtuaaliympäristössä. Terminal server -järjestelmässä kaikki ohjelmat on asennettu yhdelle serverinä toimivalle tietokoneelle, jolloin käyttäjien tietokoneet ns. thin-clientit ...
  • Ubuntun liittäminen Windows-yritysverkkoon 

   Heinälehto, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia miten Ubuntun liittäminen onnistuu sellaiseen yritysverkkoon, jossa on pääasiassa Windows-koneita ja käytössä Aktiivihakemisto. Testaus toteutetaan testaamalla kolmea eri ohjelmaa. ...
  • UEFA EURO2012 SPECTATORS : Typology, customer satisfaction & willingness to recommend 

   Kiukkonen, Veli-Pekka; Nevalainen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   The goal for this research was to study sport fans' satisfaction and willingness to recommend the host cities to others. In this research, sport fans' were analyzed both as one group and divided into sub-groups by their ...