Viitteet 119301-119320 / 131744

  • V-12 moottorien kokoonpanolinjan tuottavuuden kehitys : AGCO Power Oy 

   Äijö, Marko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään Nokian Linnavuoressa sijaitsevan AGCO Power Oy:n V-12 dieselmoottorien kokoonpanolinjan tuottavuudenkehitysprojekti. Opinnäytetyö esittelee AGCO Powerin dieselmoottorien perusrakenteen ...
  • V.A.C. - hoitojärjestelmästä opetusvideon työstäminen opetuskäyttöön 

   Ripatti, Sonja; Pirinen, Hannele; Saborit Parjanen, Jose (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Sairaanhoitajan ammattitaitoon kuuluu haavanhoito ja sitä myöten V.A.C. – hoitolaitejärjestelmän käyttö. Kyseessä on kustannustehokas hoitomuoto, joka on vähentänyt hoitopäivien määrää. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena ...
  • V12W32E turboahdinmoduulin tuotannollistaminen 

   Pihlajamäki, Mortti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis was made for the module factory of Wärtsilä Finland Oyj, Delivery Center Vaasa. The topic of thesis was the industrialization of W12V32E – turbo-charger module. The purpose was to ensure the feasibility of the ...
  • V2X-verkottuneiden ajoneuvojen hallinta 

   Piiroinen, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Tieto Finland Support Services Oy, joka tarjoaa hyvin erilaisia tuotekehityspalveluita. Tämä opinnäytetyö tehtiin älykkäitä liikenneratkaisuita tuottavaan yksikköön, jossa verkottuneiden ...
  • V4-rintakytkennän sijoittelun merkitys 12-kytkentäisen lepo-EKG:n rekisteröinnissä naisilla 

   Sagulin, Piia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Elektrokardiografia on tärkein ja eniten käytetty sydämen koneellinen tutkimus, jolla selvitetään,sydämen syketaajuutta, ravinnon- ja hapensaantia, rytmin säännöllisyyttä ja luonnetta sekä johtoratojen toimintaa tarkastelemalla ...
  • Vaadin : Suomalainen Java-pohjainen web-ohjelmistokehys 

   Aalto, Pekka (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli tutkia suomalaista web-ohjelmistokehystä ja testata käytännössä sen ominaisuuksia ja toimintoja. Ennen varsinaista asennusta ja testaamista työssä vertailtiin lähdetietojen perusteella ...
  • Vaahdonestokemikaalit ja niiden käyttö kylmävalssatun ruostumattoman teräksen kemiallisessa valssausöljyn poistoprosessissa 

   Kilponen, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Outokumpu Tornio Works Oy:n Kylmävalssaamon hehkutus-peittauslinjalla toimivat valssausöljyn poistoprosessiyksiköt tuottavat neutralointilaitoksen öljynerotusyksikköön mineraaliöljypitoisia jätevesiä. Nämä jätevedet ...
  • Vaahdotuskennon modernisointi 

   Jäntti, Arto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli modernisoida kaivostekniikan laboratorion vaahdotuskenno. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Ammattiopisto Lappian Rikastustekniikan koulutuskeskus (RikasTek). Työ sisälsi koneensuunnittelua, ...
  • Vaahdotuskennon rajapintamittarin modernisointi 

   Roponen, Arto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli modernisoida Outotec LevelSense™ -tuotteen mittasauva. Tuotekehityksen tavoitteena oli suunnitella tuotannoltaan ja tuotantokustannuksiltaan optimoidut versiot kolmesta standardipituisesta ...
  • Vaahdotuskoneen suunnittelu myyntiin soveltuvaksi 

   Aaltonen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tampereen ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Modernit tuotantojärjestelmät Tekijä Antti Aaltonen Työn nimi Vaahdotuskoneen suunnittelu myyntiin soveltuvaksi Sivumäärä 43 s. + 3 liitettä Valmistus ...
  • Vaahteralehden maassa : Kanadaan töihin ja pelaamaan ringetteä 

   Saarela, Susanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten suomalainen ja kanadalainen työelämäkulttuuri eroavat toisistaan ja kuinka suomalaisen on mahdollista lähteä asumaan ja työskentelemään lyhytaikaisesti Kanadaan ja ...
  • Vaahto Pulp & Paper Machinery:n kenkäpuristin : Esikokoonpanon kehittäminen ja kustannusten selvittäminen 

   Pirttiniemi, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen kohteena oli paperikoneessa käytettävä kenkäpuristin, jota käytetään paperirainan kuivaukseen. Tutkimuksessa selvitettiin esikokoonpanon teoreettisia tehostamiskeinoja nimenomaan suunnittelun, tuotekehityksen ...
  • Vaahto-vesi sprinklerijärjestelmän konseptisuunnitelma : Wärtsilä Fuel Treatment House 

   Luoma, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy Energy Solutions organisaatiolle. Työ kattaa konseptisuunnittelun vaahto-vesi märkäputki sprinklerijärjestelmälle Wärtsilän polttoaineen käsittely talotyypeille 1 - 5. Tarkoitus ...
  • Vaahtolasielementtien tuotekehitys 

   Luostarinen, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin vaahtolasin vaahdottumista keraamisessa muotissa. Kokeiden kautta pyrittiin hahmottamaan millaisia muotoja ja pintakuvioita vaahtolasilla voidaan saada aikaan. Myös vaahtolasin värjäystä pigmenteillä ...
  • Vaahtorainattu havusellu pakkauksissa 

   Jäntti, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni on toteutettu yhteistyössä VTT:n materiaalitutkimushankkeen, sekä yhden sen rahoittajista, Metsä Boardin kanssa. Suunnittelun kohteena on biohajoavan ja pehmeän sellumateriaalin käyttö pakkaamisen ...
  • Vaajakosken sähköverkon selvitystyö Järvi-Suomen Energia Oy:lle 

   Hokkanen, Tomi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Vaajakosken vesivoimalaitoksen huoltotöiden riskikartoitus 

   Manninen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli kartoittaa huoltotöiden riskit ja parantaa työturvallisuutta Suur-Savon Sähkö Oy:n omistamalla vesivoimalaitoksella Vaajakoskella. Työssäni perehdytään riskien arviointiin ja niiden hallintaan. ...
  • Vaakakaraisen työstökeskuksen huolto-ohje 

   Huhtasalo, Tapio (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda visuaalisempi ja toimivampi kunnossapito-ohjeistus Gardner Denverin Tampereen tehtaalle ennalta valituille laitteille. Kunnossapito-ohjeistuksen parantamisen avulla pyrittiin lisäämään ...
  • Vaakakeskusyksikön kehitysprojekti 

   Rönnqvist, Niklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä on esitelty vaakakeskusyksikön tuotekehityksen vaiheita. Työssä rakennettiin jatkokehityksen kohteena olevan Scalex 2200 uusi kehitysversio prototyyp-piasteelle. Työssä on esitelty alalla ja yrityksessä ...
  • Vaakakoneiden toteutus nykytekniikalla 

   Rantala, Marko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää Satakunnan ammattikorkeakoulun sähkölaboratoriossa olevien vaakakoneiden eli sähkömoottorien koestuslaitteistojen modernisointimahdollisuuksien kartoittaminen ja mahdollinen ...