Viitteet 127063-127082 / 131700

  • W 

   Lagus, Tia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja Taideinstituutin Muoti- ja Vaatetussunnittelun opinnäytetyö vertailee suden ja ihmisen anatomisia rakenteita ja hyödyntää niitä suunnittelun visuaalisena inspiraationa. Suunnittelussa ...
  • W L32- moottorin voiteluöljymoduulin jäähdytysvesikanavien kehittäminen 

   Laaksonen, Ilari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee W L32-rivimoottorin voiteluöljymoduulin jäähdytysvesikanavien parannus- ja kehitystyötä. Työn tilaajana on Wärtsilä Finland Oy Ship Power. Tavoitteena oli optimoida jäähdytysvesikanavien ...
  • W.A. Mozartin d-molli pianokonsertto ja Clara Schumannin kadenssi : kaksi taituria yhdessä 

   Lehtonen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Päätin valita opinnäytetyöni aiheeksi W.A. Mozartin D-molli pianokonserton no. 20 KV 466, joka minulla oli tilaisuus esittää orkesterin solistina Metropolia Ammattikorkeakoulussa 15-16.3.2013. Vertailtuani eri kadenssivaihtoehtoja ...
  • W20-kiertokangen jäysteenpoiston kehittäminen 

   Toikkanen, Aapo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Oyj Abp Vaasan toimitusyksikön kiertokankiverstaalle.Opinnäytetyön aiheena on kehittää Wärtsilän Vaasan toimitusyksikön kiertokankiverstaalla valmistettavien W20–kiertokankien jäysteenpoistoa. ...
  • W20-Kiertokangen lataus- ja koneistusmenetelmien kehitys 

   Saari, Risto (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oyj Abp:n Delivery Center Vaasan Moduulitehtaan Kiertokankiverstaalle. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Wärtsilä 20- kiertokangen koneistus- sekä latausmenetelmää nykyaikaiseksi. ...
  • W20-laadunvarmistus 

   Lehtimäki, Marko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Oyj Abp Vaasan toimitusyksikön PQA-laatuosastolle. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Wärtsilän uuden Delivery Unit W20:n laadunvarmistuksen toimintamallia. Työn tarkoituksena oli selvittää ...
  • W20-pääkokoonpanon kehittäminen 

   Latvala, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilän W20-toimitusyksikön pääkokoonpanoon.W20-pääkokoonpanon toimintaa on parannettava kasvavista tuotantomääristä johtuen. Opinnäytetyön aiheena on etsiä niitä ratkaisuja, joilla kokoonpanoa ...
  • W20V31SG-voimalaitosmoottorin ja apulaitemoduulin välisen putkiston optimointi 

   Malmi, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilän W31-moottorisuunnitteluun. Työn aiheena oli optimoida nykyinen putkipääty 20-sylinteriseen W31-voimalaitoskaasumoottoriin. Tällä hetkellä käytössä oleva putkipääty on suunniteltu eri ...
  • W31-moottorin sylinterikansien suojaluukkujen ongelmien määrittäminen ja parannellun rakenteen kehittäminen 

   Hulkki, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilän Vaasan tehtaalla R&D (Research and Development) osastolla 2017. Opinnäytetyön aiheena oli Wärtsilän W31-moottorin sylinterikansien suojaluukkujen ongelmakohtien määrittäminen ja parannellun ...
  • W32-Moottorin öljyjärjestelmän tiiveystestaaminen 

   Ketola, Erika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on tehty Vaasan Wärtsilän W32-moottoreiden laatuosastolle. Työn tavoitteena oli selvittää voitaisiinko moottorin öljyjärjestelmän tiiveys testata kokoonpanolinjalla. Tällä hetkellä öljyjärjestelmän tiiveys ...
  • W32E-moottorin käynnistysilmamoduulin tuotannollistaminen 

   Kohtamäki, Ilkka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Oyj Abp Vaasan toimitusyksikön moduulikokoonpanoon. Opinnäytetyön aiheena oli uuden W32E–moottorityypin käynnistysilmamoduulin tuotannollistaminen. Tavoitteena oli selvittää ja varmistaa ...
  • W6L32E-moottorin 2-vaiheahtaus 

   Lamberg, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on yksi vaihe projektissa, jossa on tarkoitus muuttaa Wärtsilän 6L32E-testimoottori 2-vaiheahdetuksi. Teoriaosuudessa käydään läpi turboahtamisen toimintaperiaatetta, sekä Miller-ajoituksen ja 2-vaiheahtauksen ...
  • W8L46-moottorin SOLAS-eristeiden varaosakuva 

   Luhtala, Tuula (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oyj Services Content Management 4X/5X-tiimille. Työn tavoitteena oli selvittää ja perehtyä mahdollisuuteen vähentää varaosakoodien määrää ja yhdistää niitä suuremmiksi ...
  • Wabi-sabi-estetiikan etsiminen kasvivärjäyksen kautta 

   Närvänen, Artur (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on tutustua japanilaiseen wabi-sabi-estetiikkaan luonnonvärjäyk-sen kautta. Esitän oman näkemyksen wabi-sabista pienen vaatemalliston muodossa. Toinen tavoite on saada lukijan kiinnittämään ...
  • "WaGaWaa" musiikkikeskustelua verkossa : verkkokuuntelupiiri musiikkikirjaston kehittämiskohteena 

   Lehto, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön päätavoite oli suunnitella ja toteuttaa verkkokuuntelupiiri sekä arvioida sitä. Syynä oli musiikkikirjastojen tarve uudenlaisille palveluille, jonka äänitteiden lainaamisen väheneminen on nostanut esiin. ...
  • WAGO KNX IP StarterKit 2 

   Kaivola, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Wago KNX IP StarterKit 2 laiteympäristön liittämistä KNX-väyläympäristöön. Työn tarkoituksena on havainnollistaa lukijalle kuinka KNX järjestelmän liitetään Wagon ympäristöön. Työssä käsitellään ...
  • WAGO-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ KNX-ETÄOHJAUKSEEN 

   Kiurujärvi, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä valmiiksi rakennetun omakotitalon KNX-sähköistykseen ja tutkia WAGO-järjestelmällä rakennettua etäohjauksen soveltuvuutta. Työn aiheena oli tehdä lisäksi ohjeet etäohjauksen toteuttamiseen. ...
  • Wailing : En studie om wailing och dess olika element 

   Kettunen, Sarina (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Wailing är en effekt, en teknik, som används för att förstärka en känsla genom en improviserad eller inövad melodi bestående av några få toner eller många toner, som varieras melodiskt och/eller rytmiskt. Syftet med arbetet ...
  • A Waiter's Work Manual at Restaurang Käringsund 

   Riska, Cassandra (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   This work is written as a final thesis in Vaasa University of Applied Sciences. The thesis’ purpose is to create a work manual for the waiters at Restaurang Käringsund on the Åland Islands. The theory part in the thesis ...
  • Walk & Rest : Ideasta kohti innovaatiota 

   Lintunen, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on viedä keksintöä eteenpäin ideasta kohti innovaatiota prototyypin rakentamiseen asti. Tarkoituksena on kehittää ja tehdä prototyyppi kävelypöydän lisäosasta eli tuolista, johon käyttäjä ...