Viitteet 128080-128099 / 131745

  • X ja Y-sukupolven edustajat esimiehinä ravintolassa : Ristiriitoja vai yhdessä tekemistä ja oppimista 

   Kalliosaari, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Keskustelevat ja toisilleen rakentavaa palautetta antavat esimieskollegat on koko työyhteisön kantava voimavara, koska usein on niin, että tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan. Tällä tutkimuksella haluttiin osoittaa, ...
  • X on toimintaa tytöille! - toiminnallista tyttötyötä Oulussa 

   Ollila, Laura (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2014)
   X on toimintaa tytöille! – toimintamalli on kehitetty Oulussa Merikosken koululla tuomaan hiljaisille, ujoille ja kotiin vetäytyville yläkouluikäisille tytöille aktiviteettia koulun ulkopuolelle. Ryhmän kautta tytöt ...
  • X- Tehtävien tutkiminen Jyväskylän seudulla 

   Kytölä, Sami; Koistinen, Riina; Viik- Valkeinen, Susanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Ensihoitoa kehitetään jatkuvasti koko Suomessa. Sairaalan ulkopuolella toimiva ensihoitojärjestelmä on äkillisten terveydentilan häiriöiden hoitoon tarkoitettu palveluverkosto. Järjestelmän tarkoituksena on ...
  • X-5 ja X-8 koodattujen ensihoitotehtävien laadun varmistaminen Päijät-Hämeen ensihoitopalvelussa 

   Rantanen, Eeva; Vehviläinen, Sonja; Uski, Niina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri osa Päijät-Hämeen ensihoitoyksiköiden X-5 ja X-8 koodatuista potilaista hakeutui Akuutti24:n päivystykseen 72 tunnin sisällä aiemmasta kohtaamisesta saman vaivan ...
  • X-files 316 : Raamatturyhmämateriaali Lohjan rippikoulutyön käyttöön 

   Heikkonen, Taru; Flöjt, Marko (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   TIIVISTELMÄ Flöjt, Marko & Heikkonen, Taru. X-files 316 – raamattupiirimateriaali rippikoulu-työhön. Kauniainen, syksy 2012, 34 s., 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Kauniainen. Sosiaalialan koulutusohjelma, ...
  • X-Off Ky : Yritysgrafiikkaa persoonallisesti 

   Kavonius, Enni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoitteeni oli suunnitella uusi ulkoasu graafista virkistystä ja uutta ilmettä kaipaavalle paikalliselle yritykselle, sähkötalo X-Offille. Yhteistyö toimeksiantaja Ville Kannon kanssa on kestänyt lähes koko vuoden, ja ...
  • X-pankin 1.6- 30.11 tarvekartoitettujen etäasiakkaiden tyytyväisyys 

   Puustinen, Eero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kehittämiskeinoja X-pankin etäasiakkaiden palveluun. Ydinideana oli tutkia pankin etäasiakkaiden tyytyväisyyttä palvelun laatuun ja selvittää, miten he koke-vat palvelutilanteen/kontaktin. ...
  • X-Ray Compliance Testing of a Mammography System on Manufacturing Line : Dose Reproducibility & Linearity 

   Hirvonen, Untamo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis was made for GE Healthcare Finland Oy. Advanced Manufacturing Engineering Test department in Finland is designing a new mammography testing equipment for GE Healthcare’s manufacturing line in Buc, France. Breast ...
  • X-Road Web services migration adapter 

   Sulina, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Web services provide a possibility for information transfer between remote applications of different platforms. Estonian X-Road is a large-scale Web service network of state and private organisations’ information systems ...
  • X-Treme Hunter Oy:n asiakastyytyväisyys 

   Jalonen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimeksiantona asiakastyytyväisyystutkimus X-Treme Hunter Oy:n verkkokaupan asiakkaille. Tutkimuksen tavoitteena oli verkkokaupan asiakkaiden ostokokemuksen, laadun, toimivuuden, ...
  • X-way-kaasupullokorien kuljetusjärjestelmä 

   Laine, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Keyway Oy:lle. Työhön kuului kaasupullokorien kuljetusjärjestelmän suunnittelu sekä sen turvallisuusnäkökohtien miettiminen. Valmis järjestelmä on tarkoitus saada myytyä AGA Oy Ab:lle. Työn ...
  • X-yhtiöiden sisäinen viestintä 

   Kerko-Rämänen, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on sisäinen viestintä X-yhtiöissä. Aihetta tutkittiin henkilöstökyselyn muodossa. Tutkimus rajattiin koskemaan sisäistä viestintää ja sen tavoitteena oli saada mahdollisten kehittämistoimien ...
  • x2 - uudet säännöt 

   Juurus, Laura; Parind, Merle (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme on lyhytelokuva, jossa kerrotaan kaksi vanhaa satua yhtenä ja uudistettuna. Käytimme Grimmin Punahilkka ja Prinsessa Ruusunen –satuja inspiraationa projektia käsikirjoittaessa. Ko. satujen hahmot ovat ...
  • x86-pohjaisten palvelimien virtualisointi 

   Knuutinen, Jarkko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö käsittelee x86-pohjaisten palvelimien virtualisointia. Työssä käydään läpi palvelimien virtualisoinnin yleinen teoria sekä luodaan katsaus virtualisoinnin historiaan. Teoriaosiossa selvitetään ja vertaillaan ...
  • Xamarin as a tool for mobile development 

   Gridin, Oleksandr (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Xamarin as a tool for mobile development was chosen as a topic for the thesis work because of its fast pace of growth. This technology was founded in May 2011 and now counts more 1.25 million developers who have already ...
  • Xamarin Cross Platform : Mobiilisovelluksen kehitys Windows- ja Android-alustoille 

   Peräkorpi, Niko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä luodaan mobiilisovellus Windows- ja Android-käyttöliittymille. Sovelluksesta on pois käytöstä otettu alkuperäinen Javascript versio, jonka pohjalta sovellus rakennetaan. Sovellus tehdään aluksi Windows-puhelimille, ...
  • Xamarin Studion ja PhoneGapin soveltuvuus Rimeforgen käyttöön 

   Piironen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön taustalla oli tamperelaisen pelialan yrityksen tarve saada tietoa PhoneGapista ja Xamarin Studiosta sekä laatia opas niiden käyttöönottoon. Työn tavoitteena oli selvittää PhoneGapin ja Xamarin Studion ...
  • XAML-merkintäkielen esittely 

   Järvinen, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa XAMLin perusasioita käsittelevä esimerkki-sovellus Androidille. Opinnäytetyö on tarkoitettu oppimateriaaliksi Mobile Programming -moduuliin tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa. Tavoitteena ...
  • Xbee API Mode Programming and A Sound Detection Application 

   Ning, Xufei (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   This project is about using Xbee API mode to transmit sound detection data in a wireless sensor network. In such a sound detection wireless sensor network, we use Raspberry Pi as a sink node, and a group of Arduino Mega ...
  • Xbox-pelin testaus oululaiselle pelifirmalle 

   Koivu, Kosti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö kertoo Riptale-pelin Xbox One-version testauksesta oululaiselle Super God-pelifirmalle. Työssä eritellään toiminnallinen ja tekninen pelitestaus sekä kerrotaan Xbox One-laitteesta. Työn tulosten tarkoitus ...