Viitteet 131059-131078 / 131700

  • Z MÉHO ŽIVOTA : Tšekkiläistä musiikkia 1800-luvulta nykypäivään 

   Harra, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on taidetekotyyppinen, ja se koostuu tšekkiläisen musiikin konsertista ja konserttiin liittyvästä kirjallisesta osuudesta. Konsertin tavoitteena oli esitellä tšekkiläissäveltäjien teoksia 1800-luvulta ...
  • Z-liiketoimintasuunnitelma : Eettisempi tapa yrittää 

   Tiainen, Milja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Zeitgeist-liikkeelle, joka pyrkii levittämään tie-toa maailman nykyisestä tilasta ja mahdollisista ratkaisuista maapallon ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Maailman ongelmat ovat hyvin ...
  • Z-luku konkurssin ennustamisen työvälineenä : Suomalaisten osakeyhtiöiden konkurssiin ajautumisen ennustettavuus z-luvun avulla 

   Lohi, Jouni; Lohi, Jouni (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä on selvitetty, voiko konkurssin ennustaa Erkki K. Laitisen kehittämän kolmen muuttujan Z-luvun avulla, kun aineistona käytetään suomalaisia osakeyhtiöitä. Tutkimuksen pohjana on käytetty 23 konkurssiin ...
  • Z-lukujen luotettavuus konkurssin ennustamisessa 

   Lötjönen, Ellinoora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka luotettavasti tutkimukseen valitut konkurssia ennustavat tunnusluvut ennakoivat tulevaa rahoitus-kriisiä. Työssä tutkittiin Altmanin Z-mallia, Prihtin Z-lukua sekä ...
  • Z-sukupolven tavoittaminen, sitouttaminen ja hyödyntäminen sosiaalisen median keinoin : case Helsingin IFK 

   Jalonen, Krister (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkielman tavoitteena on tarkastella miten z-sukupolven edustajia voidaan tavoittaa, sitouttaa ja hyödyntää sosiaalisen median keinoin case-yritys Oy HIFK Hockey Ab:n osalta. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jossa ...
  • Z-sukupolven työnhakukäyttäytyminen 

   Kauppinen, Annastiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kelan rekrytoinnille. Aiheeseen päädyttiin huomioimalla eläköitymisen aiheuttaman työntekijärakenteen tuleva voimakas muutos, työelämän yhteiskunnallinen muuttuminen ja eri ikäryhmien välisiä ...
  • Z-unimaailman zyövereissä : lasten satukirjan suunnittelu tuotteiden pohjalta 

   Tran, Kukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni aihe on lastenkirjan suunnittelu olemassa olevien tekstiilituotteiden ja samaan sarjaan kuuluvien postikorttien pohjalta. Kerron kuinka tekstiilituotteiden tarina syntyi tuotteiden suunnittelun ja tuottamisen ...
  • Z-WAVE LANGATON KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

   Parikka, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutustutaan langattomaan Z-Wave kodinohjausjärjestelmään ja sen käyttötarkoituksiin. Työssä perehdytään yleisesti järjestelmän tekniikkaan sekä yksityiskohtaisemmin muun muassa verkon rakenteeseen, järjestelmän ...
  • Zabbix verkkovalvonta yrityskäytössä 

   Korpi, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Zabbix verkkovalvontaohjelmiston toiminta yrityskäytössä. Lisäksi Zabbixia verrataan toiseen verkkovalvontaohjelmistoon, Nagois XI:hin, tarkoituksena arvioida, onko Zabbix ...
  • Zabbix-valvontajärjestelmän käyttöönotto Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

   Korhonen, Tero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on pystyttää valvontajärjestelmä Kajaanin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmälaboratorioon käyttämällä avoimen lähdekoodin ratkaisuja nimeltä Zabbix ja MariaDB. Järjestelmä toteutetaan pystyttämällä ...
  • Zalekua 

   Valtavaara, Anu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Suunnittelin opinnäytetyönäni leikki-ikäisten tyttöjen ja poikien sisäpukeutumismalliston Zalekua oy:lle alkusyksyksi 2007. Zalekua oy on pieni hollolalainen yritys, joka on erikoistunut tuottamaan ja myymään lasten ja ...
  • Zarathushtra and Corporate Social Responsibility 

   Adriyan, Arvin (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Implementing ancient wisdom, in order to bring new achievements and improvements in social science has been always taken into consideration by different writers, scholars, as well as stu-dents. In this period of time that ...
  • ZEF Arviointikoneen hyödyntäminen VIP Vescor Oy:ssä : tutkimus Edustajapäivä 2010 –tapahtumasta ja vertailu edellisvuoden tutkimukseen 

   Rajala, Krista (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka ZEF Arviointikone–kyselyohjelmaa pystyttäisiin hyödyntämään lemmikkialan yrityksessä VIP Vescor Oy:ssä mahdollisimman monipuolisesti sen eri toiminnoissa. ZEF Arviointikoneella ...
  • Zend Framework & Google Maps : case: Mastonet 

   Nietula, Jari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Lahden ammattikorkeakoululle toteutetun Mastonet sivuston toteutusta sekä Zend Framework:ä ja web-selain ohjelmointitekniikoita. Teoria osuudessa kerrotaan Zend Frameworkistä ja yleisesti ...
  • Zend Framework 2 -pohjainen palvelu 

   Tuominen, Joona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn aiheena on Zend Framework 2-pohjainen internetpalvelu. Sen tarkoituksena on kertoa Zend-pohjaisen palvelun toimintaperiaate yleisellä tasolla. Työn toinen tavoite oli rakentaa HankintaSampo-niminen palvelu, joka ...
  • Zend Framework functionality and web application methodology 

   Vlasceanu, Mihai-Marius (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   This research work is a methodology analysis of web frameworks with focus on the Zend Framework software. The objective of this thesis is to emphasize the business context that is suitable for using a web framework, to ...
  • Zenoss-järjestelmän päivitys ja konfigurointi 

   Hyttinen, Erno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Zenoss Core -valvontajärjestelmä säilyttäen mahdollisimman paljon vanhasta toiminnallisuudesta. Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti Zenoss-projektia, Zenoss Coren asennusta ...
  • ZERAFF - tekstiileiden myyntikaluste 

   Palomäki, Hanne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytteen tehtävänä oli luoda kannettava ja pieneen tilaan mahtuva myyntikaluste tekstiilituotteille. Opinnäytteen toimeksiantajana oli Tekstiiliverstas, joka valmistaa kudonta-tekniikalla huiveja ja peitteitä. ...
  • ZERO WASTE 

   Upadhyaya, Luv (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The aim of the thesis was to develop a clear vision on better waste management system. The thesis introduced the sustainable waste management along with innovation. The aim of the research was to find out the types of waste ...
  • Zero waste -vaate Suuri Käsityö -lehteen 

   Lahtinen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäyteyössä tutkitaan jätteettömän eli zero waste -vaatteen suunnittelu-, kaavoitus- ja valmistusprosessia. Yhteistyökumppanina toimi Suuri Käsityö -lehti. Tarkoituksena oli toteuttaa kaksi zero waste -vaatetta, ...