• Team Foundation Server sovelluskehitysprojektin hallintatyökaluna 

      Lepistö, Mikael (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Team Foundation Serverin (TFS) käyttöä sovelluskehitysprojektin työvälineenä. Selvitin TFS:n käyttöön liittyviä kehityskohteita omien sekä kohdeyrityksen työntekijöiden ...