• Fiftarikorun suunnittelu- ja valmistusprojekti asiakkaalle 

   Kauppinen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö perustuu asiakas- ja käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Työn tavoite on valmistaa asiakkaalle koru 1950-luvun inspiroimana. Opinnäytetyö koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joista ensimmäisenä tulee tyylisuuntiin ...
  • LVI-tekniset korjaustoimenpiteet 1940–50- luvun pientaloissa 

   Palonen, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia eri vaihtoehtoja rintamamiestalojen LVI-järjestelmille,koska rintamamiestaloja rakennettiin 1940–50- luvulla erittäin paljon noin 200 000–300 000 kappaletta. 1940–50-lukujen pientalojen ...
  • MISSTAKE - Materiaalien mahdollisuudet nykypäivän fiftari-vaatteissa 

   Malaska, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Aiheena opinnäytetyössä on 1950-lukuhenkisen uniikin vaatemalliston suunnitteleminen tulevaisuudessa perustettavalle MissTakeDesign-merkille. Malliston suunnittelussa oli tärkeää ottaa huomioon valitut materiaalit sekä ...
  • Synnytyskokemus 1950-luvun Suomesta 

   Putkinen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa yhden naisen synnytyskokemuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yhden 1950-luvulla ...
  • Viulunsoittaja vanhassa suomalaisessa mustavalkoelokuvassa 

   Honkala, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Vanhoista suomalaisista mustavalkoelokuvista on tullut jälleen ajankohtainen aihe, kun kiinnostus vanhoja elokuvia ja niiden kansallishistoriallista arvoa kohtaan on herännyt 2000-luvulla. Monen pimennossa vietetyn ...