• 60–70-LUKUJEN SANDWICH-JULKISIVUJEN REMONTOINTI JA LISÄERISTÄMINEN 

   Molkoselkä, Matti (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa 60–70-lukujen sandwich-elementtijulkisivujen vaurioitumisen syistä, käytetyistä korjausmenetelmistä ja arvioida julkisivuremontista aiheutuvia kustannuksia. ...
  • Kuurojen naisten elämää Helsingissä 1960-1970-luvuilla 

   Malmberg, Katariina; Lindberg, Elsa (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä on selvitetty, millaista elämää kuurot naiset ovat viettäneet Helsingissä 1960–1970-luvuilla. Työssä tutkittiin, millaista oli heidän työelämänsä, perhe-elämänsä ja vapaa-aikansa sekä tunsivatko he sukupuolten ...
  • Terveyssisartyö 1960-luvun Suomessa terveyssisarien kertomana 

   Harjula, Nina; Kumaja, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä Hoitotyön koulutuksen museon näkyvyyttä sekä valottaa terveyssisartyön historiaa ja peilata sitä tämän päivän terveydenhoitajan työhön. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tallentaa ...
  • Tiilitalossa asuu onnellinen perhe : - arkkitehtuurista, rakentamisesta ja asumisesta 1960-70 -luvun Suomessa 

   Lång, Annakaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomen elinkeinorakenne muuttui nopeasti 1960-luvulla. Väestö muutti maalta kaupunkeihin ja se aiheutti valtavan asuntopulan. Asuntopulan helpottamiseksi Suomessa alkoi raju teollinen asuinrakentaminen. Pääosa Suomen ...