• Painettu vuosikertomus osana yritysviestintää 2010-luvulla 

   Laaksonen, Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyönäni Lahden ammattikorkeakoulun muotoilu- ja taideinstituutin graafisen suunnittelun osastolle olen tutkinut vuosikertomusta yhtenä 2010-luvun yritysviestintäkeinona. Tämän pohjalta olen tehnyt konseptisuunnitelman ...
  • Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 

   Rissanen, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kaivosala tukitoimineen on laaja kokonaisuus. Tämän raportin tarkoituksena on antaa lukijalle perustietoa Suomen kaivoksista, kaivosprosessista sekä siellä tarvittavasta tekniikasta ja tukitoiminnoista, kuten kunnossapidosta. ...
  • Suunnitteluvaihe 2010-luvun rakennushankkeessa 

   Leskinen, Jukka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ISS Palvelut Oy:lle hankekertomus Kuopioon tulevasta uudesta ISS:n toimipaikasta. Hankekertomus on rajattu suunnitteluvaiheen läpikäymiseen. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään ...