• 2D-Piirustusten pohjalta tehtävän mallintamisprosessin nopeuttaminen ja tutkiminen 

   Petäjistö, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maailmassa on vielä erittäin paljon paperisessa tai digitaalisessa 2D-muodossa olevia työpiirustuksia, joista halutaan lähes poikkeuksetta siirtyä 3D-muotoon. Perinteistä mallintamista piirustusten pohjalta on tehty pitkään, ...
  • 3D Visualization : 3D Model Visualization inSamsung 3D TV Using 3D Glasses 

   Nguyen, Binh (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   A native 3D visualization application to visualize Prima’s 3D models on 3D TV using 3D glasses with a basic mouse controlling system and menu controlling system is developed using HTML5, Javascript and PHP. The application’s ...
  • 3D-grafiikka ja pelimoottorit 

   Sillanpää, Otto (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan miten 3D-mallit saadaan sellaiseen muotoon, että ne olisivat käytettävissä eri pelimoottoreissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luodaan 3D-malleja pelimoottoreihin, sekä miten ...
  • 3D-ilves-veistoksen suunnittelu ja toteutus 

   Niskanen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on kolmiulotteisen ilves-veistoksen suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö koostuu johdannon lisäksi kuudesta osasta, jotka ovat teoria, suunnittelu, mallinnus, veisto, teksturointi ja renderointi. ...
  • 3D-kaupunkimallin tuottaminen ja ylläpito 

   Ahokas, Niila (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä ratkaisuja Rovaniemen kaupungin haasteisiin 3D-kaupunkimallin tuottamisessa ja ylläpidossa. Toinen tavoite oli perehtyä yleisellä tasolla 3D-kaupunkimallin tuottamiseen. Tutkimuksessa ...
  • 3D-koneohjauksen käyttöönotto Jyväskylän kaupungilla 

   Hannuksela, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jyväskylän kaupunki on kokeillut pilottiluontoisesti koneohjausjärjestelmien käyttöönottoa vuoden 2016 aikana ja nyt työkoneautomaation käyttö on tarkoituksena ottaa käyttöön laajemmin. Työn tavoitteena oli luoda Jyväskylän ...
  • 3D-kuvantaminen lääketieteessä 

   Turkki, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä on selvitetty kolmiulotteista kuvantamista lääketieteessä. Työssä on tutkittu radiologisten kuvantamismenetelmien fysikaalisia perusteita, toimintaperiaatteita ja miten niillä saadaan 3D-kuvia. Työ ...
  • 3D-kuvaus : käyttöohje Matterport-kameran käyttäjälle 

   Säilä, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   3D-teknologiaa voidaan hyödyntää kiinteistömarkkinoinnissa, joka saattaa sisältää resursseja tuhlaavan etsimisprosessin sekä ostajan että myyjän näkökulmasta arvioituna. 3D-teknologia on tuonut kiinteistömarkkinointiin ...
  • 3D-Layoutin luominen 

   Ylihärsilä, Topi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Prima Powerin layout-suunnitteluun Kauhavalle. Työn tuloksena syntyi ohje 3D-layoutien luomiseen suunnittelijoille. Yrityksellä on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on päivittää kaksiulotteisten ...
  • 3D-malli Ylivieskan keskustan kaavoituksen apuvälineeksi 

   Kontinaho, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa 3D-malli Ylivieskan kaupungin keskustasta ja samalla tutkia kaupunkimallintamisen menetelmiä. Mallinnus tehtiin asemakaavan ja laserkeilausdatan pohjalta ja tavoitteena oli tuottaa ...
  • 3D-mallien siirto ohjelmasta toiseen 

   Kettunen, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö oli yksi osa yrityksen tuotetiedonhallinnan eli PDM-projektin läpivientiä. Työ käsitteli PDM-projektin toiseksi viimeistä vaihetta eli pilottia ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. Yritys oli hankkinut ...
  • 3D-mallin ohjaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

   Kangasniemi, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä oli aiheena tutkia, kuinka Siemens NX MCD -ohjelmisto voitaisiin yhdistää logiikkaan niin, että logiikalla voitaisiin ohjata MCD-ohjelmassa olevaa 3D-mallia. Työssä käytettiin Siemensin TIA Portal PLC ...
  • 3D-mallin teksturointi käsinpiirretyn näköiseksi 

   Voutila, Veronica (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetössä tutustutaan 3D-mallin teksturointiin Cinema 4D-nimisen ohjelmasovelluksen kautta. Tutkittavana ongelmana on, kuinka saada 3D-malli teksturoitua näyttämään sarjakuvamaiselta,käsinpiirretyn näköiseltä, ...
  • 3D-mallinnuksen ja tulostamisen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Perälä, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Rakennuskohteiden suunnitelmien tulkitseminen tuottaa useille ihmisille vaikeuksia, koska rakennuskohteiden suunnitelmat pääsääntöisesti näyttävät pohjakuvan. Pohjakuva on kaksiulotteinen kuva, jossa kohde on kuvattu ...
  • 3D-mallinnuksen oppimistehtävien tuottaminen 

   Syrjälä, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoituksena on selvittää, mitä vaaditaan hyvältä oppimateriaalilta ja miten sitä käytännössä tuotetaan 3D-mallinukselle. Tehdään näiden havaintojen ja opittujen asioiden perusteella kolme eri oppimistehtävää, jotka ...
  • 3D-mallinnuksen oppimistehtävät 

   Lepistö, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena on selvittää miten luodaan selkeitä ja yksinkertaisia tehtäviä 3D-mallinnuksen opiskeluun. Näiden asioiden perusteella tehdään kolme erilaista oppimistehtävää 3D-mallinnuksen opiskeluun. Taustana on oma ...
  • 3D-mallinnus etätyönä : case: Edumo Oy 

   Anttonen, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • 3D-mallinnus ja 3D-animaatiot biovoimalaitoksesta 

   Hiltula, Tytti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tehtiin biovoimalaitoksen piirustuksista 3D-mallinnus ja animaatiot. Työn tarkoituksena oli saada valmiiksi Recwell Oy:lle markkinointiin tarkoitetut kuva- ja videomateriaalit. Työssä perehdyttiin ...
  • 3D-mallinnusohjelmien vertailu uuden käyttäjän näkökulmasta 

   Kuivaniemi, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • 3D-mallintamisen vaikutus asuntomarkkinointiin 

   Kulta, Anniina; Hakaoja, Sini (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on 3D-mallinnuskuvien vaikutus asuntojen markkinointiin. Opinnäytetyössä tutkittiin, minkälainen on myyvä sisustus ja miksi 3D-mallinnuskuvia kannattaa hyödyntää asuntomarkkinoinnissa. Työn toimeksiantajana ...