Uusimmat viitteet

 • Brändikäsikirja : Kymmenen kohtaa onnistuneeseen brändiin 

  Makkonen, Henna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyajan brändi ei ole enää vain merkki, tunnus tai logo, vaan sitä pidetään yrityksen jokapäiväisenä toimintana, joka ohjaa yrityksen suuntaa sekä päätöksentekoa. Hyväkin palvelu tai toimiva tuote tarvitsee vahvan brändin ...
 • Veikkausliigan tv-tuotteen rakentuminen urheiluselostajan näkökulmasta 

  Koski, Oskari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii Veikkausliigan tv-tuotetta urheiluselostajan näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten mediatuotannon monen eri tekijän tuloksena rakentuu Nelonen Median Ruutu -palvelussa esitettävä ...
 • Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon toimialueella 

  Saranpää, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää salaattibaarien hygieniaa ja tuotteiden mikrobiologista laatua sekä salaattibaarien toimintaa tutkituissa kohteissa. Tutkimus tehtiin kesällä 2017 Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon ...
 • Maatalousyrityksen yhtiöittämisen esiselvitykset : Toimintamuodon muutos 

  Salonpää, Saana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maatalousyritysten keskimääräinen kannattavuus on heikentynyt vaihtuvien markkinahintojen ja kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi. Maatalousyritys-ten määrä vähenee ja jäljelle jäävien koko kasvaa. Muuttuvassa ...
 • Hyönteisruokamenun kehittäminen ravintolaan : Case Lakeus Matador 

  Koivumäki, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Opinnäytetyö oli kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena oli kehittää kokonaisista ja jauhetuista sirkoista reseptejä ravintolamenuun. Kehittämisprojekti toteutettiin yhteistyössä Sokos Hotel Lakeus ravintola Matadorin ...
 • Naudan siirtely työturvallisuuden kannalta 

  Järvelä, Heini; Kaukinen, Heli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Maatalouteen liittyy monenlaisia tapaturma- ja vaaratilanteita, koska työympäristö on vaihteleva. Siihen kuuluu kaikenlaisia tehtäviä kuten eläinten hoitoa ja kasvinviljelyä. Eniten tapaturmia sattuu eläinten hoidossa tai ...
 • Teollisen internetin hyödyntäminen agroteknologiassa 

  Kallio, Jussi-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuuksia hyödyntää teollista internetiä agroteknologiassa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten maatalouskonevalmistajat ja maatalousyrittäjät hyötyisivät teollisesta internetistä ...
 • Palvelimen virtualisointi, Citrix XenServer -ohjelmistoa käyttäen 

  Kuusniemi, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä on verrata Citrix XenServer- ja VMware-ohjelmistoja keskenään. Työ tehtiin opetusmateriaalikäyttöön oppilaitosta varten. Työ toteutet-tiin erillisessä demoympäristössä käyttäen luokassa A350.3 olevaa ...
 • Valtakunnallisen Kriisipuhelimen toistuvaissoittajat : Soittamisen syyt ja koetut palvelutarpeet 

  Saranpää, Karoliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on ollut selvittää Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämään Valtakunnalliseen Kriisipuhelimeen toistuvasti soittavien henkilöiden soiton syitä ja mahdollisia ...
 • Äidin ja vauvan ihokontaktin toteuttaminen Naistenosastolla 

  Jalonen, Sonja; Mäkynen, Anna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ihokontaktilla on suuri merkitys äidin ja vauvan kiintymyssuhteen, sekä vuorovai-kutuksen kehittymiselle. Läheisyys ja ihokosketus muistuttavat kohtuajasta. Ihokontaktilla on paljon positiivisia vaikutuksia vauvan ja äidin ...
 • Luonnonmukaisten maanparannusaineiden vaikutus kevätvehnän satotasoon ja katetuottoon 

  Holappa, Outi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla uusien maahan lisättävien luonnonmukaistenmaanparannus- ja tehosteaineiden vaikutusta kevätvehnän satotasoon ja katetuottoon viljelykierron ensimmäisenä vuonna. Tarkoituksena oli ...
 • Varhainen puuttuminen nuoren kannabistuotteiden kokeiluun : Tietopaketti vanhemmille 

  Rauhala, Marjo-Riitta; Palmu, Juuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2017 Suomessa tehty kouluterveyskysely osoitti nuorten päihteiden käytön olevan huolestuttavan korkea. Seinäjoen terveyden edistämisen yksikkö tilasi tämän toiminnallisen opinnäytetyön varhaisen puuttumisen näkökulmasta. ...
 • Parturi-kampaamoon työntekijä – työsuhde vai vuokrayrittäjäsopimus : Case Parturi-Kampaamo Päivi 

  Portin, Jyri; Pernu, Eve (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa dokumentaatio hiusalalla tällä hetkellä käytettävistä työllistymisen mahdollisuuksista. Opinnäytetyössä esitellään ja selitetään mitä erilaisia työsopimusvaihtoehtoja on, mitä ne ...
 • Esiasennusympäristö kytkimille 

  Viljanen, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin tapoja, joilla kytkinten saapuminen asiakasyrityksen toimipisteisiin saataisiin nopeutettua ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua. Myös kytkinten päivitystä pyrittiin helpottamaan ja nopeuttamaan. ...
 • Web-sovelluksen suunnittelu ja toteutus 

  Hautala, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli web-sovelluksen suunnittelu ja toteutus. Työn toimeksiantaja oli Pme-Control Oy, yrityksellä oli tarve räätälöidylle tietojärjestelmälle, joka mahdollistaisi teknisten raporttien laatimisen ja ...

Näytä lisää