Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Digitaalinen kankaanpaino : kuvasta vaatteeksi 

  Kaitila, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään digitaalista kankaanpainoa ja siihen tarvittavaa painokuvan valmistusta. Työssä käsitellään erityisesti kuvankäsittelyohjelmien hyödyntämistä painokuvan ja kaavojen yhdistämisessä sekä sitä, ...
 • Hihnakuljetinmallin kehitystyö 

  Palmroth, Eero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä, jonka tilaajana on ympäristö- ja kierrätysteknologiaan keskittynyt RecTec Engineering Oy, pyrittiin yhtenäistämään erään yrityksessä valmistettavan hihnakuljetinmallin suunnittelua sekä kerätä malliston ...
 • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan omaisen tukeminen- Opas jaksamiseen 

  Saari, Elisa; Sorvari-Tervo, Eveliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarkoituksenamme oli tehdä toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toiminnallisena osuutena loimme oppaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen läheiselle. Opinnäytetyömme tavoitteena oli luoda helppolukuinen ja selkeä opas ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case: Lahden Pelicans Oy 

  Saari, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suorittaa asiakastyytyväisyystutkimus Lahden Pelicans Oy:lle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakastyytyväisyyttä ja sen muodostumista koskien Pelicansin kotiotteluiden aikana ...
 • The Mental Well-being Experiences of International Nursing Students 

  Obi, Fred; Rutto , Abigail; Njuguna , Peninah (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  This research describes the mental well-being experiences of international nursing students from a subjective perspective. The mental well-being experiences of these students, aspects that support/improves their mental ...
 • Luottamuspääoma innovaatioiden mahdollistajana : Toimintatapainnovaatiot kaupan alalla 

  Kautiainen, Sanni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee 18-29-vuotiaiden kaupan alan työntekijöiden luottamuspääomaa, ja sen vaikutusta toimintatapainnovaatioiden syntymiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten luottamuspääoma ilmenee ...
 • Taloushallinnon digitalisaation vaikutukset tilintarkastuksessa 

  Helin, Marjukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona suomalaiselle tilintarkastuksia suorittavalle yritykselle. Työn tavoitteena oli selvittää, miten digitalisaatio ja sähköiset järjestelmät vaikuttavat tilintarkastukseen tulevaisuudessa. ...
 • Ulkomaan ajojärjestelyn prosessien uudistamismuutoksen jalkauttaminen : Case: DSV Road Oy 

  Missonen, Minna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Logistiikka-ala on murroksessa. Vain megatrendit haistava ja muuntautumiskykyinen yritys menestyy nykyisillä markkinoilla. Tämän vuoksi tarvitaan kehittymistä ja kehittämistä. Asiakastyytyväisyys vaatii lisäksi proaktiivisuutta ...
 • Työhyvinvointi muutostilanteessa : Case: Yritys X 

  Oksanen, Henna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan muutostilanteen vaikutuksia työhyvinvointiin toimeksiantajayrityksessä. Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on selvittää toimeksiantajayrityksen työhyvinvoinnin tilaa ...
 • Maa-aineslupa ja siihen liittyvän valvonnan kehittäminen : Orimattilan kaupunki 

  Kankaala, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maa-ainesten kestävään käyttöön kiinnitettiin huomiota jo 1960-luvulla. Maa-aineslaki astui voimaan vuonna 1982, ja tämän jälkeen siihen on tehty kymmeniä muutoksia. Harjujensuojeluohjelman tavoite on suojella kaunista ja ...
 • Harjoittelupaikkavarausjärjestelmä Jobiili : Koulutustilaisuuksien pilotointi ja koulutussuunnitelma 

  Aholainen, Marita; Pukarinen, Eveliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jobiili on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan käytössä oleva sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä. Tämän työelämälähtöisen kehittämistehtävän tavoitteena oli laatia Lahden ammattikorkeakoululle koulutussuunnitelma ...
 • Nuorten työpajan merkitys nuoren elämässä : Laadullinen tutkimus Nuorten Työpaja Signaalissa 

  Kuosa, Juho; Kemppi, Riikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, minkälaiseksi nuoret kokevat työpajatoiminnan merkityksen heidän elämäänsä ja miten työpaja auttaa heidän tulevaisuuden suunnittelussa. Tarkoituksena ...
 • Arviointityökalu VOO-harjoittelujaksolla olevien opiskelijoiden ohjaukseen : Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, kirurgian osastot 43-44 

  Vuorela, Laura; Salo, Mirka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönämme tuotimme Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kirurgian osastolle 43-44 opiskelijan harjoittelun arvioinnin apuna käytettävän arviointityökalun. Kehittämistyön tarkoituksena oli parantaa opiskelijoiden ohjauksen ...
 • SVO Project 9 

  Mukkulainen, Ivo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  The subject is a classic car of the future. I want to show how driver's passion can continue in the future considering future technology and standards. New possibility to drive on the race track and not to be scared about ...
 • Ehlers–Danlosin oireyhtymän hypermobiilissa alamuodossa esiintyvä kipu aikuisilla : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Lilleberg, Outi; Juhonen, Pasi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla kysymyksiin, millaista kipu on Ehlers–Danlosin oireyhtymän hypermobiilia alamuotoa sairastavilla aikuisilla ja miten se vaikuttaa heidän ...

Näytä lisää