Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Muutosviestinnän kokemuksia Lahden ammattikorkeakoulussa 

  Heikkonen, Veera (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muutokset ja niihin liittyvä viestintä ovat koko ajan läsnä muuttuvassa korkeakoulumaailmassa. Muutosviestinnällä on ratkaiseva rooli muutoksen onnistumisessa. Muutosviestintää voidaan pitää muutosjohtamisen ...
 • L Ø A : rantaroskien lajittelutila 

  Kuusniemi, Maiju (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Merten hyvinvointiin liittyvä uutisointi on viime vuosina lisääntynyt kiihtyvällä tahdilla. Tieto meriä uhkaavista ongelmista on levinnyt monien tietoisuuteen ja saanut niin yksilöt kuin yhteisötkin muuttamaan asenteitaan. ...
 • Mediasisältöpalvelun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

  Penttilä, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö lähti liikkeelle Yritys X:n tuotekehitystarpeesta tarkoituksena kehittää tuotekehitysosaamista sekä yhteistyötä myynnin ja toimituksen välillä. Tavoitteena oli kehittää 100-vuotiasta Suomea juhlistava ...
 • Thermal Modification of Ayous and Frake : Jartek Invest Oy 

  Tourunen, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Bachelor’s thesis is experimental research on thermal modification of two African wood species, frake and ayous, and what kind of impact it has on their properties. The goal of this work was to get data for Jartek ...
 • Asiakaskokemus B2B-verkkokaupassa 

  Santala, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritykset keskittyvät tänä päivänä vahvistamaan asiakasuskollisuutta ja kilpailuetua luomalla erinomaisia asiakaskokemuksia. Liiketoiminnan kannalta tärkeintä on asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja niiden täyttäminen. ...
 • IoT:n käytön mahdollisuudet työvaatteessa 

  Helmimäki, Mervi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työvaatteelle asetetaan paljon vaatimuksia, jotka vaatevalmistajan on täytettävä, jos haluaa pärjätä markkinoilla. Työvaatteen on oltava kulutusta kestävä, oltava mukava päällä haastavissakin olosuhteissa, lisättävä ...
 • Maakuntakaavan toteutumisen seurannan digitalisointi : Seudullisen alueväljyyden paikkatietopohjainen malli 

  Gangsö, Tanja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä kehitystyössä on toteutettu Päijät-Hämeen liitolle maakuntakaavan toteutumisen seurantaan paikkatietopohjainen alusta sekä taajamarakenteen hajautumisen kehitystä kuvaava malli. Työssä on tutkittu seurantatyön ...
 • Adolescent Depression : Family Centered Nursing Care Approach 

  Irukwu, Kingsley (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Depression is one of the most leading threatening health issues that cause disabilities among adolescent. Depressive symptoms may cause exacerbating aggressive behaviors, depression, anxiety, social problems and traumatic ...
 • Sahatavaratuotanto ja jalostus : Opetusmateriaalin tuottaminen 

  Pohtala, Janna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa digitaalista opetusmateriaalia Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutusohjelman Sahatavaratuotanto ja jalostus -kurssille. Opetusmateriaali tuotettiin Suomen Sahateollisuusmiesten ...
 • Nurses’ role in patient guidance for post-operative pain management in the orthopedic patients : A Narrative Literature Review 

  Sikawa, Leila (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pain is a multilevel phenomenon that incorporates physiological and psychosocial aspects. Post-operative pain is still undermanaged despite various interventions, tools and methods of pain management continue to develop. ...
 • Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos Hyvinkäällä : Case kiviharjuntie 

  Joutsen, Elina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kaavoitusprosessin kehittämistä Hyvinkään kaupungin kaavoitusyksikössä. Työn tarkoitus on teorian ja tutkimustietojen perusteella kehittää kaavoitusyksikön kaavoitusprosessia tehokkaammaksi ja ...
 • Käsihygieniakäytännöt luupin alla : Tutkimuksellinen käsihygienian kehittäminen PHKS:n kirurgian osastolla 42 

  Luukkonen, Karin; Mikkonen, Essi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu työelämälähtöisesti Päijät-Hämeen keskussairaalan kirurgian vuodeosastolle 42. Opinnäytetyön tavoite oli kerätä tietoa osaston käsihuuhdepisteiden tarkoituksenmukaisesta sijoittelusta, ...
 • Nuorten jääkiekkomaalivahtien alaraajavammoja ennaltaehkäisevä harjoittelu : Videoharjoitteet valmentajille ja pelaajille 

  Notkonen, Sini; de Vocht, Josefina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa videoharjoitteet nuorten jääkiekkomaalivahtien alaraajavammoja ennaltaehkäisevään harjoitteluun Suomen Jääkiekkoliiton ylläpitämälle valmennusportaalille. Videoharjoitteet ...
 • Digitaalisen palvelutuotteen lanseeraaminen 

  Kangas, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee palvelutuotteen uudelleen lanseerausprosessia. Opinnäytetyössä case esimerkkinä on maahantuonti- ja tukkuyrityksen digitaaliseen muotoon suunniteltu ja toteutettua liikelahja-kuvastoa. Case ...
 • Varastointi ja varastoinninohjaus : Case: Levypyörä Oy 

  Anttonen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda parempi varastointitapa kuin jo olemassa oleva ja tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja varastoinnin kehittämiseksi. Opinnäytetyön tavoitteeseen tuli monia kohtia, kuten varastoinnin ...

Näytä lisää