Viitteet 1-15 / 7796

  • Well-being and Regenerative Growth : Annual Review 2018 

   Lahden ammattikorkeakoulu; Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2018 review illustrates examples of interesting ...
  • Kaksosten odottaminen : Monikkoraskauden seuranta ja riskit 

   Repola, Iina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyö käsitteli monisikiöraskauksista kaksosraskautta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata monikkoraskauden riskejä ja seurantaa. Tarkoituksena oli ottaa selvää, mitä monikkoraskauden riskit aiheuttavat äidille ...
  • Diabeetikkolapsi osastolla : Kirjallisuuskatsaus alkuhoidon aikana annetun hoidonohjauksen vaikutuksista diabeetikkolasten hoidon tuloksiin 

   Koljonen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tavoitteena oli tunnistaa kirjallisuuskatsauksen avulla sellaisia lasten diabeteksen hoitotasapainoa parantavia tekijöitä, joihin sairaanhoitajilla on mahdollisuus puuttua erityisesti alkuhoidon aikana. Toimeksiantajana ...
  • Alueen arvon kehitys : Case: Lahden Niemen alue 

   Salmi, Iina; Hakulinen, Tiia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Lahden ammattikorkeakoulun kampuskehitykselle. Työ käsittelee Lahdessa sijaitsevaa Niemen aluetta. Niemessä sijaitsevaan Iskun huonekalutehtaan tiloihin muuttaa syksyllä 2018 Lahden ...
  • Digitaalisuus : korkeakouluopetuksen mahdollisuus 

   Lahden ammattikorkeakoulu; Tuominen, Jarkko
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 45 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digitalisaatio on asia, joka herättää tunteita. Teknologinen kehitys on työkalu, joka oikein käytettynä tukee korkeakoulujen perustoimintaa monella eri tavalla. Tässä kokoelmajulkaisussa keskitytään digitalisaation ...
  • Esimieslähtöinen henkilöstöraportoinnin kehittäminen : Orimattilan kaupunki 

   Kaakkurivaara, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee esimiehen näkökulmasta henkilöstön kehittämistä, henkilöstöraporttien avuin. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantajan pyynnöstä. Toimeksiantajana toimi Orimattilan kaupunki. Tavoitteena oli luoda ...
  • Sahahakkeen laadun optimointi : Koskisen Oy 

   Tommola, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee sahahakkeen laadun optimointia eri parametreja muuttamalla. Tutkimus tehtiin Koskisen Oy:lle syksyllä 2015. Työssä pyritään etsimään koeseulontojen avulla, miten hakkeelle saadaan paras mahdollinen ...
  • Rekrytointiprosessin keskeiset vaiheet osana työvoiman hankintakokonaisuutta 

   Törmä, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työvoiman saatavuus ja sen oikein kohdentaminen olemassa oleviin työpaikkoihin on tärkeää. Yrityksille osaavan ja sitoutuneen työvoiman saatavuus on keskeinen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, joka voi parhaassa tapauksessa ...
  • Puutuotteiden varastoinnin merkitys arvoketjussa 

   Kukkonen, Lassi-Petteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kosteuskäyttäytymistä varastointiolosuhteissa. Työ tehtiin toimeksiantona Puumerkki Oy:lle. Teoriaosuudessa käsitellään varastoinnin teoriaa, varastonohjausteoriaa sekä puun ...
  • Palvelutoiminnan johtamiseen käytetyn työajan nykytila ja kehittämistarpeet 

   Väisänen, Kaija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin, Eteva kuntayhtymän Erityispalvelut-tulosalueen alue- ja palvelupäälliköiden palvelutoiminnan johtamiseen käytetyn työajan nykytila ja ...
  • Automaatiosuunnittelun tehostaminen TIA Portal -kirjaston avulla : Lahti Precision Oy 

   Penttinen, Roope (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehostaa Lahti Precision Oy:n ohjaussuunnittelua selvittämällä eri vaihtoehtoja logiikkaohjelmoinnin nopeuttamiseksi sekä yhdenmukaistamiseksi. Tavoitteena oli pyrkiä käyttämään mahdollisimman ...
  • Tapahtumat työhyvinvoinnin välineenä 

   Kohonen, Tiia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tapahtumien mahdollisuuksia työhyvinvoinnin välineinä. Selvitin laadullisen kyselyn avulla, miten tapahtumia voitaisiin hyödyntää työhyvinvoinnissa ja minkälaiset tapahtumat sopivat ...
  • Toimiluvan henkilöstökirjausten kustannusvaikutukset yksityisessä sosiaalipalveluja tarjoavassa yrityksessä 

   Isotalo, Lauri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää yksityisen sosiaalihuollon palveluntarjoajan työnantajakustannukset pohjautuen toimijalle myönnettyyn toimilupaan. Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomainen ...
  • Markkina-analyysi: Case Yritys X 

   Pykälä, Kaius (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä markkina-analyysi Yritys X:n kolmesta potentiaalisesta vientimarkkinamaasta. Työn tavoitteena selvittää Yritys X:lle mihin näistä kolmesta maasta heidän kannattaisi lähteä viemään ...
  • Lastensuojelulaitoksen työhyvinvoinnin kuntokartoitus 

   Rautava, Emma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan eli erään länsisuomalaisen lastensuojelulaitoksen työhyvinvointia. Tarkoituksena oli työhyvinvoinnin edistäminen tietoa keräämällä, parannusehdotuksia esittämällä ...