Uusimmat viitteet

 • Utveckling av mätsystem för ventilationsaggregatstestning 

  Raunio, Emil (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Examensarbetet gjordes för Enervent Oy i syfte att effektivera och automatisera testprocessen för uppmätning av ventilationsaggregatens prestationsförmåga ifråga om aerodynamisk förmåga såsom tryck- och luftflödeskarakteristik ...
 • Pris och kvalitetsskillnader vid rörrenovering 

  Bengtsson, Nicklas (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta slutarbete behandlar prisskillnader och kvalitetsskillnader mellan de två olika metoderna, stambytes renovering och rörinfodring, i linjesaneringsbranschen. Byggbranschen brukar delas in i två delar, renoveringssidan ...
 • Sanering av belysningssystem i parkeringshall 

  Rikberg, Joakim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Sähkö-Huhta Oy. Målet med examensarbetet var att undersöka lönsamheten i att byta ut lysrörsarmaturer mot LED-armaturer i en parkeringshall i Alberga. Syftet med examensarbetet ...