Uusimmat viitteet

  • Pris och kvalitetsskillnader vid rörrenovering 

    Bengtsson, Nicklas (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
    Detta slutarbete behandlar prisskillnader och kvalitetsskillnader mellan de två olika metoderna, stambytes renovering och rörinfodring, i linjesaneringsbranschen. Byggbranschen brukar delas in i två delar, renoveringssidan ...
  • Sanering av belysningssystem i parkeringshall 

    Rikberg, Joakim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
    Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Sähkö-Huhta Oy. Målet med examensarbetet var att undersöka lönsamheten i att byta ut lysrörsarmaturer mot LED-armaturer i en parkeringshall i Alberga. Syftet med examensarbetet ...