Uusimmat viitteet

 • Yritysten automaation tason ja osaamistarpeiden kartoitus 

  Kiviperä, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koota tietoa yhteistyössä Koneteknologiakeskus Turku Oy:n kanssa heidän yhteistyöyrityksiensä tämänhetkisestä automaation tasosta ja osaamistarpeista. Opinnäytetyön teoriaosuudessa ...
 • Älykäs kuivanapitolämmitys 

  Ojanen, Miika; Duktig, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on tuhansia vapa-ajan asuntoja, joiden lämmittämiseen käytetään useita megawattitunteja energiaa etenkin talviaikaan. Rakennuksien kunnossa pysymisen kannalta lämmittäminen on tarpeellista. Tyhjillään olevia ...
 • 3D CAD/CAM -ohjelmiston käyttöönotto : Salomaan Konepaja Oy 

  Jokioinen, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää koneistettavien kappaleiden tuotantoprosessia Salomaan Konepajassa ottamalla käyttöön 3D CAD/CAM -ohjelmisto NC-työstökeskuksessa ja -sorvissa. Uusille tuotteille haluttiin saada ...
 • Telanpinnoitusprosessin kehittäminen 

  Sollo, Jukka-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Reka Kumi Oy:n Auran tehtaalle. Reka Kumi Oy on teknisiin kumituotteisiin erikoistunut teollisuuden alihankkija. Yrityksessä on käynnistetty telakauppaprojekti, ja sen myötä tuotantoprosessille ...
 • Tuotannonsuunnittelun kehittäminen toimitusvarmuuden parantamiseksi : Hydoring Oy 

  Tuominen, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana oli Hydoring Oy. Työ oli prosessi, jonka tehtävänä oli kehittää yrityksen tuotannonsuunnittelua toimitusvarmuuden parantamiseksi. Prosessi ei ole valmis, vaan kehitystyötä tullaan jatkamaan. Yrityksen ...
 • Parkettisäleiden lajittelulinjan niputushihnakuljettimen kehitys 

  Äikää, Jouni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Invenir Oy:lle. Opinnäytetyössä keskitytään kahden hihnakuljettimen ja niiden välissä sijaitsevan automaattisen niputusyksikön suunnitteluun ja kehitykseen. Kehitysprosessin tavoite työssä on mukauttaa ...
 • Jäteastiatuotteiston tuotannon ylösajo 

  Rantamaa, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli mahdollistaa Finncont Oy:n uuden jäteastiatuotteiston tuotannon ylösajo. Tavoitteena oli luoda jäteastiatuotteistolle tuotannon työohjeet, joiden avulla tuotanto voidaan ...
 • Perehdytysopas uusille KT-toimittajille 

  Uusi-Marttila, Erik (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda perehdytyspaketti Meyer Turun uusille kokonaistoimittajille. Kokonaistoimittajat ovat aliurakoitsijoita, jotka vastaavat omien alueidensa kokonaisvaltaisesta toimituksesta alusta loppuun ...
 • Lajittelijakoneen radan puhdistus 

  Borman, Johannes (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin Maintpartner Oy:n palveluksessa. Työn kohteena oli Maintpartnerin asiakkaan, Postin, Liedossa sijaitsevan logistiikkakeskuksen pakettilajittelijakone. Tavoitteena oli kehittää menetelmä tai tuote, ...
 • SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS -lisäosan konfiguroinnin parantaminen 

  Kattimeris, Nicolas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS -lisäosa automatisoi aikaa vievät rutiinit ja vapauttaa suunnittelijan keskittymään suunnitteluun. CUSTOMTOOLSin käyttö on melko yksinkertaista, mutta käyttäjä pääsee hyödyntämään sitä kunnolla vasta ...
 • Huviveneautomaatio 

  Haapanen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin selvitystyönä Etteplan-nimiseen yritykseen. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä sähkökomponentteja huviveneissä käytetään, miten sähköjärjestelmät toimivat ja millainen on automaation nykytilanne. ...
 • Laadunvalvonta tuotantoprosessin vaiheissa : case Pocadel Oy 

  Härmälä, Ilkka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yrityksen sisäinen laadunvalvonnan prosessikuvaus. Tuotantoprosessin keskeiset vaiheet tunnistettiin ja niistä nimettiin laadun näkökulmasta kriittiset pisteet, jotka laadun ...
 • Sellukuivaimen päätyelementtien kehittäminen : Valmet Oyj 

  Grönholm, Peetu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Valmet Oyj:lle. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sellukuivaimen päätyelementtejä koneen linjan leveyden kasvaessa. Päätyelementin on tarkoitus estää kostean ilman karkaaminen koneen ...
 • Matkustajaristeilijän yleisiä tiloja palvelevien puhallinkonvektoreiden sijoittelun optimointi 

  Väisänen, Severi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on määrittää optimoitu vaihtoehto yleisiä tiloja palvelevien puhallinkonvektoreiden sijoittelulle. Työssä on vertailun kohteena neljä ominaisuuksiltaan erilaista puhallinkonvektoriyksikköä. ...
 • Aputyökalu vaativan tehdasympäristön layout-piirustuksille 

  Siren, Alex (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty autoteollisuuden palveluja tarjoavan Valmet Automotiven toimeksiannosta. Tehtävänä oli kehittää vaativaan tehdasympäristöön soveltuva aputyökalu suunnittelijoiden tueksi. Aputyökalun tärkeimpinä ...

Näytä lisää