Uusimmat viitteet

 • CAD-mallin muototiedon hyödyntäminen yhteistyörobotin ohjelmoinnissa 

  Kekäläinen, Esa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua yhteistyörobotiikan perusteisiin ja tapaan kerätä muototietoa CAD-mallista robotin ohjelmointia varten. Työtä on tarkoitus hyödyntää toimeksiantajan valmisteilla olevassa robottisolussa. ...
 • Erittely laivan painonhallinnan tietokantaa varten 

  Valenius, Ekim (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on eritellä laivan painon hallinnassa käytettävän tietokannan sisältöä ja vaatimuksia. Työssä selvitetään yleisesti laivan painon muodostumista ja jakautumista sekä painon hallintaa ja tämän merkitystä. ...
 • Siipipyörän laadun kehitys 

  Messo, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää alumiinista valmistetun siipipyörän laatua. Siipipyörien hitsaus toteutetaan MIG-hitsaavassa robottihitsaussolussa. Toimeksianto annettiin sitä varten, että robottihitsattuja ...
 • OMC-H-Käärintäkoneen modulaarinen automaatiorakenne : johtosarjat ja ohjelmisto 

  Lehtinen, Oskari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Octomeca Oy -nimiseen kiristekäärintäkoneita valmistavaan yritykseen. Tavoitteena oli perehtyä vakioidun kampikäärintäkonemallin rakenteeseen ja toimintaan, joiden pohjalta muodostettiin modulaarinen ...
 • Osakokoonpanon sähköisten komponenttien testaus 

  Vainio, Taisto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella testauslaitteisto Cencorp Automation Oy:n tuotannon osakokoonpanojen sähköisten komponenttien testaamiseen. Valmistettavien jyrsin- ja ladontakoneiden akselistomoduulien osakokoonpanojen ...
 • Robottipakkaussolun suunnittelu 

  Niemelä, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Mauste-Sallinen Oy:lle uusi pakkaussolu, jossa hyödynnettäisiin yrityksen jo aikaisemmin hankkimaa UR3-yhteistoimintarobottia. Yhteistoimintarobotti voi toimia saumattomassa ...
 • Koneturvallisuus robottijärjestelmässä 

  Lakula, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö toteutettiin Pemamek Oy:lle, joka sijaitsee Loimaalla. Yritys on erikoistunut hitsausautomaation ratkaisuihin, sekä tuotantojärjestelmien suunnitteluun ja valmistamiseen. Koneturvallisuudessa käyttö- ...
 • Hoitotyötä avustavan teknologian hyödyntäminen : Turun kaupungin vanhustenhuolto 

  Saurio, Riika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä Turun kaupungin vanhuskeskusten hoitotyöntekijöiden tietoisuutta hoitotyötä avustavan teknologian mahdollisuuksista. Tarkoituksena on myös luoda ideoita hoitotyötä avustavan ...
 • DNV GL ShipManager : huolto- ja osto-ohjelman implementointi ja sen saaminen vastaamaan luokituslaitosten MPMS-vaatimuksia 

  Ylikippari, Jani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tuli toimeksiantona ESL Shipping Oy:ltä. ESL Shipping Oy on Baltian alueen johtava kuivarahtivarustamo, jonka tärkeimpinä asiakkaina ovat voimalaitokset ja teräs- ja kemikaaliteollisuus. Yritys on jo ...
 • AGCO Power 44AWF-moottorin DPF- JA SCR-järjestelmien optimointi 

  Mäkelä, Arto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli optimoida dieselmoottorin päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmä uudet päästönormit täyttäviksi. Opinnäytetyössä tutkittiin AGCO Power Oy:n 44AWF-työkonedieselmoottoria, joka pyrittiin ...
 • Palvelurobotiikan tuotteistaminen 

  Suvisto, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuotteistaa NAO-robotti ja samalla kartoittaa palvelurobotiikan tilannetta Suomessa. Työ tehtiin Arkea Oy:lle, jolla on käytössään NAO-robotti. Tuotteistuksen tavoitteena oli saada valmis tuote ...
 • VOC-päästölähteiden virtausmallinnus 

  Hokkanen, Samu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimiva virtauslaskentamalli Kuopiossa sijaitsevasta toimistohuoneesta. Toimistohuoneeseen oli sijoitettu kuusi päästölähdettä ja neljä mittauspistettä, joilla mitattiin päästöjen ...
 • Ruiskuvalukoneen ruuvin puhdistusmenetelmät 

  Vuorinen, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Okartek Oy:n kanssa. Työ käsittelee ruiskuvalukoneen ruuvin puhdistusta. Työssä testattiin viittä erilaista ruuvin puhdistusainetta sekä tutkittiin menetelmiä puhdistuksen tehostamiseksi. ...
 • Paineilmakäyttöisen venttiilivääntimen 3D-mallinnus 

  Pahalahti, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee paineilmakäyttöisen venttiilivääntimen 3D-mallinnusta Tepa-Mec Oy:lle. Työn tavoitteena oli mallintaa yritykselle venttiilivääntimen uusimman prototyypin komponentit Solidworksilla. Tämän myötä ...
 • Kasvun portaat yrityksille : aluekehittämisen hanke Vakka-Suomen alueen yrityksille 

  Oikarainen, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Ukipolis Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyö pohjaa Teknologiaa teollisuuteen kartoitukseen, jossa yritykset kertoivat tulevaisuuden näkymistä, tarpeista ja tahtotiloista kehittää toimintojaan. Tässä ...

Näytä lisää