Uusimmat viitteet

 • Materiaalia lisäävän valmistuksen kehittäminen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n ympäristöön 

  Virkki, Erkki (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Koneteknologiakeskus Turku Oy:lle. Työ käsittelee materiaalin lisäävää valmistusta (additive manufacturing, AM) kansankielellä 3D-tulostus. Materiaalin lisäävä valmistus kehittyy ja uusia ...
 • Kokoonpano-ohjeen luominen tuotantoon : Wisdom Disinfection -antibakterisointilaatikolle 

  Näreoja, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsitteli hyvän työohjeen laatimista tuotantoon pienessä kokoonpanoympäristössä. Työohje otti kantaa yksinomaan s alolaisen Led Tailor Innova7ion -yrityksen valmistaman Wisdom Disinfection ...
 • Terve talo -kriteerien soveltaminen rakennuskohteen ilmanvaihdon toteutukseen 

  Kulmanen, Päivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Terve talo –kriteerin soveltamista uudisrakennuskohteen työmaalla, erityisesti ilmanvaihdon näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan selvittämällä uudisrakennuksen sisäilmastolle asetettuja ...
 • Anturien testauskäsittelijän servomoottorien mitoitus 

  Haverinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli mitoittaa anturien testauskäsittelijän servomoottorit siten, että laitteella voitaisiin simuloida ihmiskehon liikkeistä syntyviä kulmakiihtyvyyksiä. Mitoituksen lähtöarvot saatiin Toni Mäkilän ...
 • Rikkipesurin kokonaisinvestointikustannukset ja takaisinmaksuaika 

  Forsman, Jami (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on arvioida Meyer Turku OY laivanrakennustelakalle rikkipesurin kokonaisinvestointikustannukset ja takaisinmaksuaika. Rikkipesurin on tarkoitus puhdistaa rikki pakokaasuista, ja se tulee ...
 • CAD-mallin muototiedon hyödyntäminen yhteistyörobotin ohjelmoinnissa 

  Kekäläinen, Esa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua yhteistyörobotiikan perusteisiin ja tapaan kerätä muototietoa CAD-mallista robotin ohjelmointia varten. Työtä on tarkoitus hyödyntää toimeksiantajan valmisteilla olevassa robottisolussa. ...
 • Erittely laivan painonhallinnan tietokantaa varten 

  Valenius, Ekim (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on eritellä laivan painon hallinnassa käytettävän tietokannan sisältöä ja vaatimuksia. Työssä selvitetään yleisesti laivan painon muodostumista ja jakautumista sekä painon hallintaa ja tämän merkitystä. ...
 • Siipipyörän laadun kehitys 

  Messo, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää alumiinista valmistetun siipipyörän laatua. Siipipyörien hitsaus toteutetaan MIG-hitsaavassa robottihitsaussolussa. Toimeksianto annettiin sitä varten, että robottihitsattuja ...
 • OMC-H-Käärintäkoneen modulaarinen automaatiorakenne : johtosarjat ja ohjelmisto 

  Lehtinen, Oskari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Octomeca Oy -nimiseen kiristekäärintäkoneita valmistavaan yritykseen. Tavoitteena oli perehtyä vakioidun kampikäärintäkonemallin rakenteeseen ja toimintaan, joiden pohjalta muodostettiin modulaarinen ...
 • Osakokoonpanon sähköisten komponenttien testaus 

  Vainio, Taisto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella testauslaitteisto Cencorp Automation Oy:n tuotannon osakokoonpanojen sähköisten komponenttien testaamiseen. Valmistettavien jyrsin- ja ladontakoneiden akselistomoduulien osakokoonpanojen ...
 • Robottipakkaussolun suunnittelu 

  Niemelä, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Mauste-Sallinen Oy:lle uusi pakkaussolu, jossa hyödynnettäisiin yrityksen jo aikaisemmin hankkimaa UR3-yhteistoimintarobottia. Yhteistoimintarobotti voi toimia saumattomassa ...
 • Koneturvallisuus robottijärjestelmässä 

  Lakula, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö toteutettiin Pemamek Oy:lle, joka sijaitsee Loimaalla. Yritys on erikoistunut hitsausautomaation ratkaisuihin, sekä tuotantojärjestelmien suunnitteluun ja valmistamiseen. Koneturvallisuudessa käyttö- ...
 • Hoitotyötä avustavan teknologian hyödyntäminen : Turun kaupungin vanhustenhuolto 

  Saurio, Riika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä Turun kaupungin vanhuskeskusten hoitotyöntekijöiden tietoisuutta hoitotyötä avustavan teknologian mahdollisuuksista. Tarkoituksena on myös luoda ideoita hoitotyötä avustavan ...
 • DNV GL ShipManager : huolto- ja osto-ohjelman implementointi ja sen saaminen vastaamaan luokituslaitosten MPMS-vaatimuksia 

  Ylikippari, Jani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tuli toimeksiantona ESL Shipping Oy:ltä. ESL Shipping Oy on Baltian alueen johtava kuivarahtivarustamo, jonka tärkeimpinä asiakkaina ovat voimalaitokset ja teräs- ja kemikaaliteollisuus. Yritys on jo ...
 • AGCO Power 44AWF-moottorin DPF- JA SCR-järjestelmien optimointi 

  Mäkelä, Arto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli optimoida dieselmoottorin päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmä uudet päästönormit täyttäviksi. Opinnäytetyössä tutkittiin AGCO Power Oy:n 44AWF-työkonedieselmoottoria, joka pyrittiin ...

Näytä lisää