Uusimmat viitteet

 • Kasvun portaat yrityksille : aluekehittämisen hanke Vakka-Suomen alueen yrityksille 

  Oikarainen, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Ukipolis Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyö pohjaa Teknologiaa teollisuuteen kartoitukseen, jossa yritykset kertoivat tulevaisuuden näkymistä, tarpeista ja tahtotiloista kehittää toimintojaan. Tässä ...
 • Kunnossapitojärjestelmän rakentaminen Uutechnic OY:lle 

  Lindström, Risto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli kehittää, systematisoida ja sujuvoittaa Uutechnic Oy:n kunnossapidon toimintaa ja rakentaa yrityksen käyttöön sähköinen kunnossapidon hallintatyökalu. Kunnossapitotoiminta muutettiin järjestelmä ...
 • Bulk-tuotteiden lastausjärjestelmän uudistaminen 

  Niittonen, Vesa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää ratkaisu kohdeyrityksen bulk-tuotteiden lastausta koskevaan ongelmaan. Vanhan lastausmallin tilalle kartoitettiin uusia vaihtoehtoja tutustumalla muun muassa siihen, miten muilla ...
 • Jauhepedin mekaniikan suunnittelu 

  Heinonen, Jani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on jauhepetitulostimen mekaniikan suunnittelu Koneteknologiakeskus Turku Oy:lle. Mekaniikan suunnittelun lisäksi opinnäytetyötä varten on selvitetty jauhepetimenetelmän perusteoriaa ja ...
 • Talonpoikaisveneen rakentaminen ja luokitus vuokrakäyttöön 

  Takala, Kuisma (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kuvataan talonpoikaishenkisen isoveneen, Tacksamhetenin, rungon rakennusprosessi pohjasta purjeisiin. Rakennusprosessin avulla työkohteesta muodostuu käsitys ja konkreettinen kaikupohja laskuille ja kallistuskokeelle. ...
 • Silikonista valmistetun sosepussin imukorkin suunnitteluprojekti 

  Pyökäri, Miikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunnitellaan imukorkki, joka rajoittaa vauvojen sosepusseissa soseen virtausta. Työn tilaajana toimii Iseeviot Oy, jonka mukaan vauvojen sosepussien suurin ongelma on se, että pussien imupää on kova, eikä ...
 • Laivan LVI-valmistussuunnitteluprosessin kuvaus ja kehittäminen 

  Laaksonen, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata risteilylaivan yleisten alueiden LVI-valmistussuunnitteluprosessi ja kartoittaa sen ongelmia. Toimeksiantajayrityksen tavoitteena on tuottaa virheetön lopputuote suunnitellussa ...
 • Korroosion esto laivan ikkunapesulaitteen kulkukiskossa 

  Vuorinen, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Matkustajalaivojen suunnittelussa käytetään paljon lasipintoja, jotta matkustajille voidaan tarjota esteetön näkymä merelle ja luoda tilantuntua laivojen sisätiloihin. Merellä vallitseva ilmasto asettaa kuitenkin omat ...
 • Automaattisen tuotantokoneen mekaniikkarakenteen suunnittelu 

  Vitri, Sebastian (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tierra Finland Oy:n tarkoituksena on automatisoida uurnien valmistus, koska prosessi on hidas ja kysyntää on paljon. Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella mekaniikkarakenne saviuurnien valmistukseen. Tavoitteena on ...
 • CEF-puhaltimen teknisen tiedoston päivitys EU:n uusien asetusten mukaan 

  Lehtola, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään EU:n asettamia uudistuneita vaatimuksia CEF-puhaltimen dokumentoinnista. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kaikki CEF-puhaltimiin liittyvät vaatimukset, ja luoda niistä lukijalle selkeä ...
 • Asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa 

  Pakarinen, Tuukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja löytää keinoja asetusaikojen lyhentämiseen Polarteknik Oy:n koneistusosastolla. Asetustyö koostuu työpisteellä suoritetuista toimenpiteistä, jotka vaaditaan tuote-erästä toiseen ...
 • Pienkoneikkosarjan kilpailukyvyn ja valmistettavuuden kehittäminen 

  Laiho, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Hydoring Oy. Työn tarkoituksena oli tarkastella yrityksellä ennestään käytössä olevan pienkoneikkosarjan kehitysmahdollisuuksia ja toteuttaa valitut kehitystoimenpiteet. Valitut toimenpiteet ...
 • Lean-standardimallin luominen raakajauheosastolle osana Finnsementin Lean-hanketta 

  Tuominen, Viivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutustutaan Lean-johtamismalliin ja tehdään työohjeet sekä eritellyt työohjeet vuorotyöntekijän kierrokselle Paraisilla sijaitsevan Finnsementti Oy:n raakajauheosaston neljänteen kerrokseen pilottihankkeena. ...
 • Hankintatoiminnan merkitys toimitusaikojen ja kustannusten hallinnassa 

  Vossi, Juha-Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja nykyaikaistaa Octomeca Oy:n hankintatoimintaa selvittämällä tutkimusluonteisesti hankintatoiminnan merkitystä toimitusaikojen ja kustannusten hallinnassa. Työ tehtiin toimimaan ...
 • Robotiikan laboratoriotöiden kehittäminen 

  Hentula, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on robotiikan laboratoriotöiden kehittäminen ja ohjeistaminen Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan opiskelijoille. Kehittämistyö ja robottiharjoitukset suoritettiin Turun ammattikorkeakoulun ...

Näytä lisää