Uusimmat viitteet

 • SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS -lisäosan konfiguroinnin parantaminen 

  Kattimeris, Nicolas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS -lisäosa automatisoi aikaa vievät rutiinit ja vapauttaa suunnittelijan keskittymään suunnitteluun. CUSTOMTOOLSin käyttö on melko yksinkertaista, mutta käyttäjä pääsee hyödyntämään sitä kunnolla vasta ...
 • Huviveneautomaatio 

  Haapanen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin selvitystyönä Etteplan-nimiseen yritykseen. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä sähkökomponentteja huviveneissä käytetään, miten sähköjärjestelmät toimivat ja millainen on automaation nykytilanne. ...
 • Laadunvalvonta tuotantoprosessin vaiheissa : case Pocadel Oy 

  Härmälä, Ilkka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yrityksen sisäinen laadunvalvonnan prosessikuvaus. Tuotantoprosessin keskeiset vaiheet tunnistettiin ja niistä nimettiin laadun näkökulmasta kriittiset pisteet, jotka laadun ...
 • Sellukuivaimen päätyelementtien kehittäminen : Valmet Oyj 

  Grönholm, Peetu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Valmet Oyj:lle. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sellukuivaimen päätyelementtejä koneen linjan leveyden kasvaessa. Päätyelementin on tarkoitus estää kostean ilman karkaaminen koneen ...
 • Matkustajaristeilijän yleisiä tiloja palvelevien puhallinkonvektoreiden sijoittelun optimointi 

  Väisänen, Severi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on määrittää optimoitu vaihtoehto yleisiä tiloja palvelevien puhallinkonvektoreiden sijoittelulle. Työssä on vertailun kohteena neljä ominaisuuksiltaan erilaista puhallinkonvektoriyksikköä. ...
 • Aputyökalu vaativan tehdasympäristön layout-piirustuksille 

  Siren, Alex (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty autoteollisuuden palveluja tarjoavan Valmet Automotiven toimeksiannosta. Tehtävänä oli kehittää vaativaan tehdasympäristöön soveltuva aputyökalu suunnittelijoiden tueksi. Aputyökalun tärkeimpinä ...
 • Sammutusjärjestelmäkokonaisuuden suunnittelu 

  Lähde, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön sisältö koostuu sammutusjärjestelmän määrittelystä, sammutusjärjestelmäkeskuksen suunnittelutyön vaiheista, sammutusjärjestelmäkeskuksen modulaarisesta rakenneosajaosta ja valittujen komponenttien ...
 • Integroidun erillistuuletuksen kehittäminen 

  Paloniemi, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli jatkokehittää ABB Oy:n Motors and Generators -yksikön suunnitteluosastolle aiemmin tehdyn projektin tuloksena syntynyttä prototyyppiä integroidusta erillispuhaltimesta. Aiempi malli ...
 • Virtuaalisten simulointiympäristöjen vertailu 

  Koivusalo, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Turun ammattikorkeakoulun toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli tutkia Siemensin simulointiohjelmistojen, SIMIT ja NX: mechatronics concept designer, soveltuvuutta koulun opetustyökaluiksi. Lähtökohtana ...
 • Profiilituotannon automaatiojärjestelmän kartoitus 

  Virtanen, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin uuden profiilituotantolinjan automaatiojärjestelmän toimintaa. Työn tavoitteena oli luoda selkeä kuvaus profiilituotannon laitteista, järjestelmistä ja tiedonsiirrosta eri prosessin ...
 • Manuaalihitsauksen automatisointi 

  Sihvo, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee manuaalisen pistehitsausaseman siirtämistä olemassa olevaan robottisoluun. Komponenttien mallinnuksessa käytettiin Catia V5 3D-mallinnusohjelmaa ja simuloinnissa ohjelmana oli Delmia V5. Työ ...
 • Tuotannon virtaustehokkuuden parantaminen 

  Karjalainen, Severi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää muovituotteita valmistavan yrityksen kokoonpano-osioiden ja hitsaussolujen automatisoinnin mahdollisuutta. Automatisoinnin avulla pyritään myös yleiseen virtaustehokkuuden parantamiseen ...
 • Process description and performance evaluation of an automation line 

  Kirjavainen, Mira (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to produce a process description of the function of a test line that is designed and maintained by Cencorp Automation Oy. It is important subject because of changing volumes and thus from ...
 • Johto- ja levitystelojen luotettavuuden parantaminen paperikoneilla 

  Jussila, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jujo Thermal Oy on Euran Kauttualla toimiva lämpöherkän paperin tuottaja. Kauttuan paperitehtaalla on käytössä tällä hetkellä kaksi paperikonetta, joihin opinnäytetyö kohdistui. Lisäksi paperitehtaalla on kaksi päällystyskonetta, ...
 • Veneen alkuperäisen moottorinohjausyksikön vaihto ohjelmoitavaan yksikköön 

  Elo, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten nykyaikaisen polttomoottorinohjaus toimii ja mitä kaikkea moottorinohjaus pitää sisällään. Työssä perehdytään fyysisten muutosten lisäksi myös ohjelmallisiin muutoksiin, joilla ...

Näytä lisää