Uusimmat viitteet

 • Työohje 3D-mallintamiseen 2D-kuvien pohjalta : kassapöydän mallintamisen ongelmat ja ratkaisut 

  Vainio, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli luoda kassapöydän jo olemassa olevista 2D-kuvista 3D-malli. Lisäksi tavoitteena oli tehdä työohje, jonka avulla edellä mainittu siirtoprosessi tehdään. Kassapöytä koostuu pääosin levyosista, joten työohjeen ...
 • Perehdyttämisoppaan uudistaminen Sorcolor Oy:lle. 

  Pöyhtäri, Juhana (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perehdytys on tärkeä osa uuden työntekijän tullessa uuteen työpaikkaan. Uudella työntekijällä on aina paljon opittavaa uudesta työpaikastaan. Jokaisella yrityksellä on omat käytänteensä, joiden sisäistäminen vie aina oman ...
 • Olympialuokkien soudun biomekaniikka, sen vaikutukset ja mittaukset 

  Hirvilampi, Kasper (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella olympialuokkien kilpasoudun biomekaniikkaa, sen vaikutuksia veneen vauhtiin sekä kuinka sen tarkastelulla ja parantamisella pystytään parantamaan soutajan kilpailuvauhtia. ...
 • Pakkauslinjan tehokkuuden ja käyntiasteen kehittäminen 

  Ailama, Miikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee pakkauslinjan tehokkuutta ja käyntiastetta. Työn tutkimuskohteena on suuren elintarvikealan yrityksen pakkauslinja. Opinnäytetyön tutkimusongelmana on, miten pakkauslinjan tehokkuutta ja ...
 • ISO 9001:2015 - laatujärjestelmän kehittäminen 

  Pekkala, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laatukäsikirjan laatiminen SaloSolar Oy:lle Tämän opinnäytetyön tavoite on tarkastella laatua ja laadunhallintaa sekä kehittää ja toteuttaa SaloSolar Oy:lle ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttävä laadunhallint ...
 • Tuotantoprosessin tehostaminen : Amomatic Oy 

  Rantanen, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli paimiolainen Amomatic Oy. Työ oli projekti, jonka tehtävänä oli laatia prosessikuvaukset tuotannon nyky- ja tavoitetilasta ja löytää keinoja tuotannon ja tuotesuunnittelun toiminnan ...
 • Asetusaikojen kehitysprojekti Hydoring Oy:n monitoimisorveille 

  Kiviharju, Risto (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Läpäisyaika on hyvä mittari yrityksen tehokkuudesta. Läpäisyaikaan vaikuttaa sarjakoot ja koneiden tehokkuus. Kuitenkin ehkä tärkein vaikuttava asia on koneiden käyntiaste. Jotta koneiden käyntiaste olisi korkea, pitää ...
 • Siltanosturin puoliautomaattinen nostoluukku 

  Kupiainen, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä toteutetaan Atermek Oy:n saama tilaus. Työssä rakennetaan ja asennetaan siltanosturin luukku. Työn tilaaja oli BM Turku Oy. Siltanosturi kulkee luukusta viedessään betonielementtejä varastokatokseen. ...
 • Laivan ikkunoiden mitoitus : lasinpaksuuden laskeminen 

  Tuominen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ikkunoiden mitoittaminen on aikaa vievää työtä, jonka suunnittelijat ovat aikaisemmin tehneet pitkälti käsin laskemalla. Laivanrakennuksessa kaikki mitoitukset ja laskelmat tulee olla viranomaisten hyväksymiä. Viranomaiset ...
 • Teknisesti laadukkaan asuinkerrostalon käyttöönoton seuranta ja dokumentointi : maalämmön ja -kylmän hyödyntäminen kaukolämpöenergian rinnalla 

  Toivonen, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan Optiplan Oy:n suunnitteleman rakenteilla olevan kerrostalon maalämpö- ja kaukolämpöjärjestelmän toimintaa. Opinnäytetyön tavoitteena on varmistaa toimiva lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä ...
 • TXS-pohjaisten automaatiojärjestelmien koulutussuunnitelma 

  Hakola, Antti-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää roolikohtainen koulutussuunnitelma Teleperm XS-turva-automaatioalustan käyttäjille Olkiluoto 3 -ydinvoimalassa. Työ suoritettiin Teollisuuden Voima Oyj:n pyynnöstä, ja se toteutettiin ...
 • Bitumikonttien uudelleensuunnittelu ja modulointi 

  Suutari, Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkoituksena oli kehittää 40-jalkaiseen korkeaan rahtikonttiin asennettavaa bitumitankkikonseptia Amomatic Oy:lle. Amomaticilla oli jo olemassa tuote rahtikonttiin asennettavasta bitumitankista. Tuotteessa ...
 • Konenäkömittajärjestelmän käyttöönotto 

  Leskelä, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee konenäön käyttämistä tuotteiden mittaukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa konenäköjärjestelmä tuotteiden nopeaa mittausta ja laadunvarmistusta varten Opinnäytetyössä tehtiin ...
 • Kovametalliprässien automatisointi : kovametallin ja jauheen sekoittaminen 

  Hytönen Rivero, Joel (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli kehittää Turvanasta Oy:n kovametallituotantoa edistämällä kovametalliprässien automatisointia. Automatisoinnin kohteena oli kovametallitappien sekoittaminen jauheeseen ennen sintraamista. Ideaalissa ...
 • Tuotannon tehostaminen konepajassa 

  Maskulin, Marko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Pajakallio Oy:n tuotannossa olevat ongelmakohdat ja etsiä niihin ratkaisuja. Projekti tekee täyden läpileikkauksen yrityksen koko prosessista niin tuotannon kuin hallinnonkin osalta. ...

Näytä lisää