Uusimmat viitteet

 • Aputyökalu vaativan tehdasympäristön layout-piirustuksille 

  Siren, Alex (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty autoteollisuuden palveluja tarjoavan Valmet Automotiven toimeksiannosta. Tehtävänä oli kehittää vaativaan tehdasympäristöön soveltuva aputyökalu suunnittelijoiden tueksi. Aputyökalun tärkeimpinä ...
 • Sammutusjärjestelmäkokonaisuuden suunnittelu 

  Lähde, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön sisältö koostuu sammutusjärjestelmän määrittelystä, sammutusjärjestelmäkeskuksen suunnittelutyön vaiheista, sammutusjärjestelmäkeskuksen modulaarisesta rakenneosajaosta ja valittujen komponenttien ...
 • Integroidun erillistuuletuksen kehittäminen 

  Paloniemi, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli jatkokehittää ABB Oy:n Motors and Generators -yksikön suunnitteluosastolle aiemmin tehdyn projektin tuloksena syntynyttä prototyyppiä integroidusta erillispuhaltimesta. Aiempi malli ...
 • Virtuaalisten simulointiympäristöjen vertailu 

  Koivusalo, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Turun ammattikorkeakoulun toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli tutkia Siemensin simulointiohjelmistojen, SIMIT ja NX: mechatronics concept designer, soveltuvuutta koulun opetustyökaluiksi. Lähtökohtana ...
 • Profiilituotannon automaatiojärjestelmän kartoitus 

  Virtanen, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin uuden profiilituotantolinjan automaatiojärjestelmän toimintaa. Työn tavoitteena oli luoda selkeä kuvaus profiilituotannon laitteista, järjestelmistä ja tiedonsiirrosta eri prosessin ...
 • Manuaalihitsauksen automatisointi 

  Sihvo, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee manuaalisen pistehitsausaseman siirtämistä olemassa olevaan robottisoluun. Komponenttien mallinnuksessa käytettiin Catia V5 3D-mallinnusohjelmaa ja simuloinnissa ohjelmana oli Delmia V5. Työ ...
 • Tuotannon virtaustehokkuuden parantaminen 

  Karjalainen, Severi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää muovituotteita valmistavan yrityksen kokoonpano-osioiden ja hitsaussolujen automatisoinnin mahdollisuutta. Automatisoinnin avulla pyritään myös yleiseen virtaustehokkuuden parantamiseen ...
 • Process description and performance evaluation of an automation line 

  Kirjavainen, Mira (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to produce a process description of the function of a test line that is designed and maintained by Cencorp Automation Oy. It is important subject because of changing volumes and thus from ...
 • Johto- ja levitystelojen luotettavuuden parantaminen paperikoneilla 

  Jussila, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jujo Thermal Oy on Euran Kauttualla toimiva lämpöherkän paperin tuottaja. Kauttuan paperitehtaalla on käytössä tällä hetkellä kaksi paperikonetta, joihin opinnäytetyö kohdistui. Lisäksi paperitehtaalla on kaksi päällystyskonetta, ...
 • Veneen alkuperäisen moottorinohjausyksikön vaihto ohjelmoitavaan yksikköön 

  Elo, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten nykyaikaisen polttomoottorinohjaus toimii ja mitä kaikkea moottorinohjaus pitää sisällään. Työssä perehdytään fyysisten muutosten lisäksi myös ohjelmallisiin muutoksiin, joilla ...
 • Työohje 3D-mallintamiseen 2D-kuvien pohjalta : kassapöydän mallintamisen ongelmat ja ratkaisut 

  Vainio, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli luoda kassapöydän jo olemassa olevista 2D-kuvista 3D-malli. Lisäksi tavoitteena oli tehdä työohje, jonka avulla edellä mainittu siirtoprosessi tehdään. Kassapöytä koostuu pääosin levyosista, joten työohjeen ...
 • Perehdyttämisoppaan uudistaminen Sorcolor Oy:lle. 

  Pöyhtäri, Juhana (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perehdytys on tärkeä osa uuden työntekijän tullessa uuteen työpaikkaan. Uudella työntekijällä on aina paljon opittavaa uudesta työpaikastaan. Jokaisella yrityksellä on omat käytänteensä, joiden sisäistäminen vie aina oman ...
 • Olympialuokkien soudun biomekaniikka, sen vaikutukset ja mittaukset 

  Hirvilampi, Kasper (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella olympialuokkien kilpasoudun biomekaniikkaa, sen vaikutuksia veneen vauhtiin sekä kuinka sen tarkastelulla ja parantamisella pystytään parantamaan soutajan kilpailuvauhtia. ...
 • Pakkauslinjan tehokkuuden ja käyntiasteen kehittäminen 

  Ailama, Miikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee pakkauslinjan tehokkuutta ja käyntiastetta. Työn tutkimuskohteena on suuren elintarvikealan yrityksen pakkauslinja. Opinnäytetyön tutkimusongelmana on, miten pakkauslinjan tehokkuutta ja ...
 • ISO 9001:2015 - laatujärjestelmän kehittäminen 

  Pekkala, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laatukäsikirjan laatiminen SaloSolar Oy:lle Tämän opinnäytetyön tavoite on tarkastella laatua ja laadunhallintaa sekä kehittää ja toteuttaa SaloSolar Oy:lle ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttävä laadunhallint ...

Näytä lisää