• Kasvun portaat yrityksille : aluekehittämisen hanke Vakka-Suomen alueen yrityksille 

   Oikarainen, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty Ukipolis Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyö pohjaa Teknologiaa teollisuuteen kartoitukseen, jossa yritykset kertoivat tulevaisuuden näkymistä, tarpeista ja tahtotiloista kehittää toimintojaan. Tässä ...
  • Kunnossapitojärjestelmän rakentaminen Uutechnic OY:lle 

   Lindström, Risto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoite oli kehittää, systematisoida ja sujuvoittaa Uutechnic Oy:n kunnossapidon toimintaa ja rakentaa yrityksen käyttöön sähköinen kunnossapidon hallintatyökalu. Kunnossapitotoiminta muutettiin järjestelmä ...
  • Bulk-tuotteiden lastausjärjestelmän uudistaminen 

   Niittonen, Vesa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää ratkaisu kohdeyrityksen bulk-tuotteiden lastausta koskevaan ongelmaan. Vanhan lastausmallin tilalle kartoitettiin uusia vaihtoehtoja tutustumalla muun muassa siihen, miten muilla ...
  • Jauhepedin mekaniikan suunnittelu 

   Heinonen, Jani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on jauhepetitulostimen mekaniikan suunnittelu Koneteknologiakeskus Turku Oy:lle. Mekaniikan suunnittelun lisäksi opinnäytetyötä varten on selvitetty jauhepetimenetelmän perusteoriaa ja ...
  • Talonpoikaisveneen rakentaminen ja luokitus vuokrakäyttöön 

   Takala, Kuisma (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä kuvataan talonpoikaishenkisen isoveneen, Tacksamhetenin, rungon rakennusprosessi pohjasta purjeisiin. Rakennusprosessin avulla työkohteesta muodostuu käsitys ja konkreettinen kaikupohja laskuille ja kallistuskokeelle. ...
  • Silikonista valmistetun sosepussin imukorkin suunnitteluprojekti 

   Pyökäri, Miikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä suunnitellaan imukorkki, joka rajoittaa vauvojen sosepusseissa soseen virtausta. Työn tilaajana toimii Iseeviot Oy, jonka mukaan vauvojen sosepussien suurin ongelma on se, että pussien imupää on kova, eikä ...
  • Laivan LVI-valmistussuunnitteluprosessin kuvaus ja kehittäminen 

   Laaksonen, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata risteilylaivan yleisten alueiden LVI-valmistussuunnitteluprosessi ja kartoittaa sen ongelmia. Toimeksiantajayrityksen tavoitteena on tuottaa virheetön lopputuote suunnitellussa ...
  • Korroosion esto laivan ikkunapesulaitteen kulkukiskossa 

   Vuorinen, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Matkustajalaivojen suunnittelussa käytetään paljon lasipintoja, jotta matkustajille voidaan tarjota esteetön näkymä merelle ja luoda tilantuntua laivojen sisätiloihin. Merellä vallitseva ilmasto asettaa kuitenkin omat ...
  • Automaattisen tuotantokoneen mekaniikkarakenteen suunnittelu 

   Vitri, Sebastian (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tierra Finland Oy:n tarkoituksena on automatisoida uurnien valmistus, koska prosessi on hidas ja kysyntää on paljon. Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella mekaniikkarakenne saviuurnien valmistukseen. Tavoitteena on ...
  • CEF-puhaltimen teknisen tiedoston päivitys EU:n uusien asetusten mukaan 

   Lehtola, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsitellään EU:n asettamia uudistuneita vaatimuksia CEF-puhaltimen dokumentoinnista. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kaikki CEF-puhaltimiin liittyvät vaatimukset, ja luoda niistä lukijalle selkeä ...
  • Asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa 

   Pakarinen, Tuukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja löytää keinoja asetusaikojen lyhentämiseen Polarteknik Oy:n koneistusosastolla. Asetustyö koostuu työpisteellä suoritetuista toimenpiteistä, jotka vaaditaan tuote-erästä toiseen ...
  • Pienkoneikkosarjan kilpailukyvyn ja valmistettavuuden kehittäminen 

   Laiho, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on Hydoring Oy. Työn tarkoituksena oli tarkastella yrityksellä ennestään käytössä olevan pienkoneikkosarjan kehitysmahdollisuuksia ja toteuttaa valitut kehitystoimenpiteet. Valitut toimenpiteet ...
  • Lean-standardimallin luominen raakajauheosastolle osana Finnsementin Lean-hanketta 

   Tuominen, Viivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutustutaan Lean-johtamismalliin ja tehdään työohjeet sekä eritellyt työohjeet vuorotyöntekijän kierrokselle Paraisilla sijaitsevan Finnsementti Oy:n raakajauheosaston neljänteen kerrokseen pilottihankkeena. ...
  • Hankintatoiminnan merkitys toimitusaikojen ja kustannusten hallinnassa 

   Vossi, Juha-Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja nykyaikaistaa Octomeca Oy:n hankintatoimintaa selvittämällä tutkimusluonteisesti hankintatoiminnan merkitystä toimitusaikojen ja kustannusten hallinnassa. Työ tehtiin toimimaan ...
  • Robotiikan laboratoriotöiden kehittäminen 

   Hentula, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on robotiikan laboratoriotöiden kehittäminen ja ohjeistaminen Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan opiskelijoille. Kehittämistyö ja robottiharjoitukset suoritettiin Turun ammattikorkeakoulun ...
  • 1A Super- & PC6-jääluokkien vastaavuus : Tarvittavat muutokset 1A Super -jääluokitetun saattohinaajan rungon jäävahvistukseen PC6-jääluokituksen mahdollistamiseksi 

   Vanne, Iiro (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   International Association of Classification Societies julkaisi vuonna 2007 Polar Class -jääluokkasäännöt, joiden on tarkoitus korvata luokituslaitosten omat arktiset jääluokkasäännöt. Finnish-Swedish Ice Class Rules:n 1A ...
  • Keittiö- ja provianttitilojen perussuunnittelu matkustaja-aluksissa 

   Ankelo, Verneri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tehtävänä on tutkia keittiö- ja provianttitilojen suunnittelua aluksen perussuunnitteluvaiheessa sekä kerätä tietoa kokeneemmilta työntekijöiltä ja laitevalmistajilta haastattelemalla. Työ tutkii tärkeimpiä ...
  • 5S-ohjelman pilotointi kokoonpanolinjalla 

   Lampo, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida 5S-ohjelman periaatteita osaan Carinafourin ylläpitämästä tuotantolinjasta, jotta voitiin nähdä, mitä ongelmia ohjelman toteutuksessa tulee esiin ja mitä ohjelmalla voitaisiin ...
  • Kiihdyttävän suulakeprofiilin geometrian ja parametrien vaikutus suulakepropulsion toimintaan 

   Hellsten, Meri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiihdyttävän suulakkeen kehittäminen paalutilanteeseen on ajankohtainen asiakkaiden kysynnän ja offshore-markkinoiden tiukentuneen kilpailun vuoksi. Paalutilanteessa aluksella ei ole nopeutta tai se lähentelee nollaa. ...
  • Ohutlevypajan kehittäminen 

   Kuisma, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena on kehittää ohutlevypajaa Lean-toimintastrategiaa hyödyntäen. Työkuorman kasvu telakalla tulevien vuosien aikana vaatii ohutlevypajalta entistä enemmän, ja tähän työkuorman kasvuun on pystyttävä vastaamaan. ...