• 1A Super- & PC6-jääluokkien vastaavuus : Tarvittavat muutokset 1A Super -jääluokitetun saattohinaajan rungon jäävahvistukseen PC6-jääluokituksen mahdollistamiseksi 

   Vanne, Iiro (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   International Association of Classification Societies julkaisi vuonna 2007 Polar Class -jääluokkasäännöt, joiden on tarkoitus korvata luokituslaitosten omat arktiset jääluokkasäännöt. Finnish-Swedish Ice Class Rules:n 1A ...
  • 3D-suunnittelun esteet ja mahdollisuudet konepajayrityksessä : case: Idea Machine Oy 

   Galuszka, Marcus (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihe syntyi kirjoittajan suunnitellessa Idea Machinen tietojärjestelmän päivitystä. Käytössä ollut CAD-ohjelmisto (tietokoneavusteinen suunnittelu) ei ollut enää yhteensopiva uuden käyttöjärjestelmän kanssa. ...
  • 3D-Tulostimen hankinta 

   Piira, Marko (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 3D-tulostimen hankintaan liittyvät taloudelliset seikat, sekä vertailla sitä kustannus- ja kannattavuusteknisistä syistä perinteisempiin valmistusmenetelmiin. Toimeksiantajana toimi ...
  • 3D-tulostimien tutkiminen painotalolle 

   Toivonen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä 3D-tulostamiseen ja tutkia painotaloon sopivia 3D-tulostimia ja 3D-tulostamiseen liittyviä tekniikoita. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös pohtia painotalolle mahdollisia 3D-tulostamiseen ...
  • 5S-menetelmän soveltaminen Vossloh Cogifer Finland Oy:ssä 

   Elovaara, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vossloh Cogifer Finland Oy on Suomen ainoa rauta- ja raitiotievaihteiden valmistaja, ja sen toimitilat sijaitsevat Teijolla. Vossloh Cogifer Finland Oy:n tehdashalli on vanha tiilirakennus, jossa on ollut teollista toimintaa ...
  • 5S-ohjelman pilotointi kokoonpanolinjalla 

   Lampo, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida 5S-ohjelman periaatteita osaan Carinafourin ylläpitämästä tuotantolinjasta, jotta voitiin nähdä, mitä ongelmia ohjelman toteutuksessa tulee esiin ja mitä ohjelmalla voitaisiin ...
  • AGCO Power 33- ja 49-työkonedieselmoottoreiden turboahdin- ja palotilatutkimus 

   Lötjönen, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö koostui kahdesta eri komponenttitutkimuksesta. Ensimmäisessä komponenttitutkimuksessa tutkittiin turboahtimia AGCO Power Oy:n 33CW3-työkonedieselmoottoriin. Turboahdintutkimusten tavoitteena oli löytää ...
  • AGCO Power 74 AWF -työkonedieselmoottorin lämmönhallintatutkimus 

   Harju, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on osa moottoritutkimusta, jonka tavoitteena on saada moottori vastaamaan tulevia päästönormeja etenkin hiukkaspäästöjen osalta. Hiukkaspäästöjen rajoitusten tiukentuessa joudutaan ottamaan käyttöön ...
  • Aihionkoonti STX Turun telakalla 

   Fjäder, Janne-Henrik (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on aihionkoontiin tehtävän oppaan suunnittelu ja toteutus STX Finlandin Turun telakan runkosuunnittelulle. Aihionkoonti on teräslevyjen yhdistämistä yhdeksi levykoosteeksi, josta voidaan suoraan ...
  • Airi-ajettavuussimulaattorin mittausjärjestelmän modifiointi 

   Kulmala, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Airi-ajettavuussimulaattorin ja OD-päällepuhallussimulaattorin mittaustoimintaan liittyvät puutteet ja parannuskohteet. Simulaattorilaitteiston siirto toiseen toimipisteeseen mahdollistaa ...
  • Alipaineuunin Value Stream Mapping 

   Nyman, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on 1,5 Mw alipaineuunin tuotannon tehostaminen Lean-ajattelun ja työkalujen avulla. Tarkoitus on saada 1,5 Mw alipaineuunin valmistuksesta vähintään yksi päivä pois. Opinnäytetyön ...
  • Asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa 

   Pakarinen, Tuukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja löytää keinoja asetusaikojen lyhentämiseen Polarteknik Oy:n koneistusosastolla. Asetustyö koostuu työpisteellä suoritetuista toimenpiteistä, jotka vaaditaan tuote-erästä toiseen ...
  • Asfalttiaseman hiilijalanjälki 

   Karjalainen, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Hiilijalanjälki-termin yleistyminen on hyvä merkki ihmisten kasvavasta mielenkiinnosta luontoa säästävämpiin elintapoihin. Vaikka ympäristöystävällisyys on ollut keskustelunaihe jo pidemmän aikaa, ei hiilijalanjälkeä ole ...
  • Asfalttiaseman kokonaiskäytettävyys 

   Välimäki, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asfalttiasemia valmistavan Amomatic Oy:n asfalttiasemien kokonaiskäytettävyys. Tässä työssä selvitettiin yrityksen valmistavien kolmen aseman kokonaiskäytettävyys. OEE (Overall ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus: case: Putkiaivot Oy 

   Launiainen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Putkiaivot Oy:n yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys ja kehittää parannusehdotuksia. Opinnäytetyön tutkimusongelmana on saada selville asiakkaiden tyytyväisyyden taso ja vastata ...
  • Auditointi teräsrakenteita valmistavan yrityksen alihankkjaksi 

   Eskola, Pirita (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea hiekkapuhallus ja maalaus Yrityksen ponnistuksia SFS-EN 1090 -sertifikaatin saavuttamiseksi. Sertifikaatti on yritykselle välttämätön, koska se takaa asiakkaalle toiminnan tasalaatuisuuden. ...
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen jäähdytyksessä 

   Salmi, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten auringosta saatavaa ilmaisenergiaa pystytään hyödyntämään kiinteistön jäähdytyksessä. Kohteena toimi Turun ammattikorkeakoulun omistama tutkimuskonepajana sekä oppilaitoksena ...
  • Automaatiojärjestelmän käyttöliittymä 

   Virtanen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tavoitteena oli kehittää Focusplan Oy:n asiakkaalle lämmöntalteenottojärjestelmään ohjauskäyttöliittymä. Focusplan Oy:n asiakkaalla syntyy paljon kuumaa vettä jäähdytyksen seurauksena, ja veden talteenotolla ...
  • Automaattisen tuotantokoneen mekaniikkarakenteen suunnittelu 

   Vitri, Sebastian (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tierra Finland Oy:n tarkoituksena on automatisoida uurnien valmistus, koska prosessi on hidas ja kysyntää on paljon. Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella mekaniikkarakenne saviuurnien valmistukseen. Tavoitteena on ...
  • BoxFan­­ : purettava keittiöpuhallin 

   Merkkiniemi, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tehtävä oli luoda Fläkt Woods OY:n tuotevalikoimasta jo olemassa olevanpuhaltimen kaltainen savukaasupuhallin, joka kuitenkin on purettavissa pienempiin osiin asennuksen helpottamiseksi. Savukaasupuhaltimen ...