Uusimmat viitteet

 • Viimeiset kaksi merkkiä 

  Grönberg, Jere (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan digitaalisen vallankumouksen vaikutuksia ihmisissä. Pääasiassa siinä keskitytään käsittelemään sosiaalisen median lyhyessä ajassa tapahtuneen murroksen aiheuttamia muutoksia. Opinnäytteeni ...
 • Katoava totuus 

  Töyrylä, Julius (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pohditaan tyhjyyden ominaisuuksia ja sen näyttäytymistä valokuvaus ja valokuva lähtökohtina. Tyhjyyden ilmenemisen muotoja tutkitaan haastattelujen, lähdekirjalli-suuden ja oman pohdinnan avulla. ...
 • Ulkopuolinen ja kapinoiva : feministinen lankataide 

  Länsman, Emmi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkielmassa olen halunnut avata feminististä tulkintatapaa lankapohjaisessa taiteessa. Olen pyrkinyt selvittämään taidemaailmassa esiintyviä hierarkioita ja yhteiskunnan sosiaalisten normien vaikutusta siihen, miten ...
 • Tilan kosketus 

  Talonen, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tarkastelen tilan ja tilataiteen kokemuksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Avaan tilan fyysisiä ominaisuuksia ja kokemuksellisia ulottuvuuksia. Taiteentekijänä etsin lähtökohtia tilallisten, moniaististen ja aktiivisesti ...
 • Katoavaisista kokemuksista 

  Vornanen, Mira (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Olen keräilijä. Kerään maasta kauniin kiven. Rannalta useamman. Metsässä maa on täynnä kauniisti keloutuneita männyn oksia. Haluaisin viedä ne kaikki kotiini, mutten vie. Joten otan niistä kuvan. Tai kymmenen kuvaa. Kuten ...
 • Ihon ja lihan alta : kauneus ja liha Jenny Savillen ja Body Worlds -näyttelyn teoksissa 

  Kähönen, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on pohtia kauneuden ja vastenmielisyyden yhtenäisyyksiä teoksissa, jotka nostattavat katsojassa vastenmielisyyden tunteita. Nostan aluksi teemoja kauneudesta antaen kokonaisemman kuvan kauneuden ...
 • Veden kokonaan ympäröimä, mannerta pienempi maa-alue 

  Halli, Jonna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kertoo meren keskellä sijaitsevasta asumattomasta saaresta, jonne pääseminen on estetty. Saareen pyrkiminen, niin metaforisena ajatuksena kuin konkreettisena tekona, toimii opinnäytetyöni lähtökohtana ja ...
 • Olen hyödytön : taiteen ja taiteilijuuden hyödyllisyydestä 

  Nevanperä, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Olen hyödytön – taiteen ja taiteilijuuden hyödyllisyydestä on opinnäytetyö, jossa yritän vastata kysymykseen, onko kuvataiteesta hyötyä, ja jos on, niin millaista. Kysymys on tärkeä ja ajankohtainen. Kuvataiteeseen ...
 • Kauniita tarinoita : tirkistys kitschiin ja elämäntapajulkaisemiseen 

  Kivi, Annika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua omaan taiteelliseen työskentelyyni ja kerätä teoreettista pohjaa taiteelliselle opinnäytetyölleni. Tutustun työssäni aihealueisiin jotka minua ajassamme kiehtovat. ...
 • Hehku : luminesenssi nykytaiteessa 

  Ihalainen, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään hehkuvien pigmenttien ominaisuuksia, historiaa ja käyttöä nykytaiteessa. Luminesenssi, eli hehku, on aineen ominaisuus, jota tuottavat erilaiset mekanismit. Näistä parhaiten tunnetaan ...
 • Maailmaan kuulumisen tunteesta 

  Kunelius, Kaisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteeni käsittelee asioita, jotka ovat muokanneet käsitystäni maailman kokemisesta ja siten myös taiteesta ja sen tekemisestä. Näkökulmani on henkilökohtainen, mutta käyn kokemuksellisuuden kautta aihetta läpi myös ...
 • Valmiin kuvan kaipuu 

  Konttinen, Salka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisessa opinnäytetyössäni yritän sanallistaa tapaani arvottaa ja tehdä taidetta. Kirjoitan tunteesta taiteen mittana, valinnanvapaudesta ja valintojen tekemisestä sekä luonnoksen arvosta ja ilmaisukyvystä. Etsin ...
 • Miten ihmisen ja esineen suhde voidaan nähdä sosiaalisena suhteena? 

  Rantala, Sallamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kirjallinen opinnäytetyöni pohjustaa taiteellisen opinnäytteeni sisältöjä. Kokoan yhteen sosiaalitieteissä ja filosofiassa esiintyviä teorioita, joiden mukaan aineellinen ympäristö on olennainen yhteisön, politiikan, ...
 • Piste piste piste : toisto maalauksen tekotapana 

  Korjonen, Kristiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee toistoa maalauksen metodina. Toistolla tarkoitetaan yksittäisen elementin kuten pisteen, viivan tms. toistamista maalauspinnalle kuvan muodostamiseksi. Tämä opinnäytetyö pitää sisällään henkilökohtaista ...
 • Taikapiiri : taidepeli ja peli osana taiteellista työskentelyä 

  Tujula, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkin digitaalisten pelien mahdollisuuksia osana taiteellista työskentelyä. Tarkoituksena on muodostaa käsitys peleistä taiteellisina teoksina. Työ on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä, ...

Näytä lisää