Uusimmat viitteet

 • Hamsteri 

  Haro, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä kirjallisessa opinnäytetyössäni kerron taiteellisen työni oleellisimmista teemoista: keräilystä, materiaalimerkityksistä ja julkisesta tilasta. Lisäksi pohdin omaa taiteellista prosessiani sekä tarkastelen taiteellisen ...
 • Mielen kummituksia : kuvan ja mielikuvan välissä 

  Feinik, Niklas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lähdin etsimään tässä opinnäytetyössä minulle henkilökohtaisesti tärkeimpien ja voimakkaimpien asioiden yhteyttä kuviin. Miten oleellisia ovatkaan kuvat ihmiselle, ja miten kuva muistuttaa mielikuvaa. Mietin sitä, kuinka ...
 • Mistä tunnistaa hyvän idean? : taiteen tekeminen intuitiivisena ja rationaalisena toimintana 

  Ojala, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä kirjallisessa opinnäytetyössä käsitellään taiteen tekemistä rationaalisena ja intuitiivisena toimintana. Pohditaan, mikä saa tekijän tuntemaan, että idea on toteuttamisen arvoinen tai valmis teos onnistunut. Aihetta ...
 • Viimeiset kaksi merkkiä 

  Grönberg, Jere (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan digitaalisen vallankumouksen vaikutuksia ihmisissä. Pääasiassa siinä keskitytään käsittelemään sosiaalisen median lyhyessä ajassa tapahtuneen murroksen aiheuttamia muutoksia. Opinnäytteeni ...
 • Katoava totuus 

  Töyrylä, Julius (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pohditaan tyhjyyden ominaisuuksia ja sen näyttäytymistä valokuvaus ja valokuva lähtökohtina. Tyhjyyden ilmenemisen muotoja tutkitaan haastattelujen, lähdekirjalli-suuden ja oman pohdinnan avulla. ...
 • Ulkopuolinen ja kapinoiva : feministinen lankataide 

  Länsman, Emmi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkielmassa olen halunnut avata feminististä tulkintatapaa lankapohjaisessa taiteessa. Olen pyrkinyt selvittämään taidemaailmassa esiintyviä hierarkioita ja yhteiskunnan sosiaalisten normien vaikutusta siihen, miten ...
 • Tilan kosketus 

  Talonen, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tarkastelen tilan ja tilataiteen kokemuksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Avaan tilan fyysisiä ominaisuuksia ja kokemuksellisia ulottuvuuksia. Taiteentekijänä etsin lähtökohtia tilallisten, moniaististen ja aktiivisesti ...
 • Katoavaisista kokemuksista 

  Vornanen, Mira (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Olen keräilijä. Kerään maasta kauniin kiven. Rannalta useamman. Metsässä maa on täynnä kauniisti keloutuneita männyn oksia. Haluaisin viedä ne kaikki kotiini, mutten vie. Joten otan niistä kuvan. Tai kymmenen kuvaa. Kuten ...
 • Ihon ja lihan alta : kauneus ja liha Jenny Savillen ja Body Worlds -näyttelyn teoksissa 

  Kähönen, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on pohtia kauneuden ja vastenmielisyyden yhtenäisyyksiä teoksissa, jotka nostattavat katsojassa vastenmielisyyden tunteita. Nostan aluksi teemoja kauneudesta antaen kokonaisemman kuvan kauneuden ...
 • Veden kokonaan ympäröimä, mannerta pienempi maa-alue 

  Halli, Jonna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kertoo meren keskellä sijaitsevasta asumattomasta saaresta, jonne pääseminen on estetty. Saareen pyrkiminen, niin metaforisena ajatuksena kuin konkreettisena tekona, toimii opinnäytetyöni lähtökohtana ja ...
 • Olen hyödytön : taiteen ja taiteilijuuden hyödyllisyydestä 

  Nevanperä, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Olen hyödytön – taiteen ja taiteilijuuden hyödyllisyydestä on opinnäytetyö, jossa yritän vastata kysymykseen, onko kuvataiteesta hyötyä, ja jos on, niin millaista. Kysymys on tärkeä ja ajankohtainen. Kuvataiteeseen ...
 • Kauniita tarinoita : tirkistys kitschiin ja elämäntapajulkaisemiseen 

  Kivi, Annika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua omaan taiteelliseen työskentelyyni ja kerätä teoreettista pohjaa taiteelliselle opinnäytetyölleni. Tutustun työssäni aihealueisiin jotka minua ajassamme kiehtovat. ...
 • Hehku : luminesenssi nykytaiteessa 

  Ihalainen, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään hehkuvien pigmenttien ominaisuuksia, historiaa ja käyttöä nykytaiteessa. Luminesenssi, eli hehku, on aineen ominaisuus, jota tuottavat erilaiset mekanismit. Näistä parhaiten tunnetaan ...
 • Maailmaan kuulumisen tunteesta 

  Kunelius, Kaisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteeni käsittelee asioita, jotka ovat muokanneet käsitystäni maailman kokemisesta ja siten myös taiteesta ja sen tekemisestä. Näkökulmani on henkilökohtainen, mutta käyn kokemuksellisuuden kautta aihetta läpi myös ...
 • Valmiin kuvan kaipuu 

  Konttinen, Salka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisessa opinnäytetyössäni yritän sanallistaa tapaani arvottaa ja tehdä taidetta. Kirjoitan tunteesta taiteen mittana, valinnanvapaudesta ja valintojen tekemisestä sekä luonnoksen arvosta ja ilmaisukyvystä. Etsin ...

Näytä lisää