Uusimmat viitteet

 • Hehku : luminesenssi nykytaiteessa 

  Ihalainen, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään hehkuvien pigmenttien ominaisuuksia, historiaa ja käyttöä nykytaiteessa. Luminesenssi, eli hehku, on aineen ominaisuus, jota tuottavat erilaiset mekanismit. Näistä parhaiten tunnetaan ...
 • Maailmaan kuulumisen tunteesta 

  Kunelius, Kaisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteeni käsittelee asioita, jotka ovat muokanneet käsitystäni maailman kokemisesta ja siten myös taiteesta ja sen tekemisestä. Näkökulmani on henkilökohtainen, mutta käyn kokemuksellisuuden kautta aihetta läpi myös ...
 • Valmiin kuvan kaipuu 

  Konttinen, Salka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisessa opinnäytetyössäni yritän sanallistaa tapaani arvottaa ja tehdä taidetta. Kirjoitan tunteesta taiteen mittana, valinnanvapaudesta ja valintojen tekemisestä sekä luonnoksen arvosta ja ilmaisukyvystä. Etsin ...
 • Miten ihmisen ja esineen suhde voidaan nähdä sosiaalisena suhteena? 

  Rantala, Sallamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kirjallinen opinnäytetyöni pohjustaa taiteellisen opinnäytteeni sisältöjä. Kokoan yhteen sosiaalitieteissä ja filosofiassa esiintyviä teorioita, joiden mukaan aineellinen ympäristö on olennainen yhteisön, politiikan, ...
 • Piste piste piste : toisto maalauksen tekotapana 

  Korjonen, Kristiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee toistoa maalauksen metodina. Toistolla tarkoitetaan yksittäisen elementin kuten pisteen, viivan tms. toistamista maalauspinnalle kuvan muodostamiseksi. Tämä opinnäytetyö pitää sisällään henkilökohtaista ...
 • Taikapiiri : taidepeli ja peli osana taiteellista työskentelyä 

  Tujula, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkin digitaalisten pelien mahdollisuuksia osana taiteellista työskentelyä. Tarkoituksena on muodostaa käsitys peleistä taiteellisina teoksina. Työ on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä, ...
 • Piirtäminen on silta mielen ja maailman välillä 

  Oja, Henna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisen opinnäytetyöni tarkoituksena on koota itselleni mielenkiintoisia ja hyödyllisiä nykytaiteen teorian piirtämiseen liittyviä perusajatuksia ja täydentää niitä omaan piirtämiskokemukseeni pohjautuvalla mietiskelyllä. ...
 • Dokumentaarisia tulkintoja todellisuudesta 

  Saarikoski, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee dokumentaarisen valokuvan ja todellisuuden välistä suhdetta. Ovatko dokumentaarisiksi mieltämäni kuvat tosi esityksiä todellisuudesta, ja minkälainen ylipäätään on valokuvan suhde ...
 • Maalauksen rajat ja kiteytymisen prosessi 

  Roivainen, Mira (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön kirjoittamisella selkeytän omaa suhdettani maalaukseen ja selvitän, miksi teen teoksia nimenomaan maalaamalla enkä esimerkiksi valokuvaamalla, joka tänä päivänä tuntuu toimivan siinä tehtävässä, jossa ...
 • Merkitsemätön polku 

  Puolitaival, Miina (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Käsittelen opinnäytetyössäni inspiraatiota ja pohdin, mikä taiteen tekemisessä on niin puoleensavetävää, että haluan aina uudelleen ryhtyä usein raskailta ja kuluttaviltakin tuntuviin luoviin prosesseihin. Etsin vastausta ...
 • Häpeän kerrostumia kuvataiteellisessa työssä 

  Kupsala, Riikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan henkilökohtaista kehittymistä taiteilijana taideopintojen aikana. Tarkastelu painottuu opiskeluajan kehittymisprosessien pohdintaan ja arviointiin. Tarkastelun näkökulma pohjautuu häpeästä ...
 • Olemisen tila : kuvataiteilijan yksilösuorituksesta taiteen avokonttoriin 

  Ilveskorpi, Sara (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tarkastelen kirjallisessa opinnäytetyössäni omaa työskentelyäni taiteen uudella kentällä, jota muokkaavat kulttuuripolitiikan painotukset. Tuon julki mahdollisia kollektiivisia haasteita taiteilijan muuttuvassa työnkuvassa. ...
 • Koen, olen olemassa : taide jaetun ajattelun välineenä 

  Vainionpää, Sonja (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössäni kirjoitan aisteista ja ajattelusta ja niiden esiintymisestä taiteen kokemisessa. Lähteinäni käytän neurologiaa, taidetta ja filosofiaa käsitteleviä julkaisuja. Aloitan listaamalla kaikki tuntemamme ...
 • I never finish anyth : keskeneräisyydestä 

  Larkovuo, Emma (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä teksti kertoo keskeneräisyydestä: sen merkityksestä, olemassaolosta, tärkeydestä. Kirjoitan siitä, sillä toivon kirjoittamisen myötä pääseväni lähemmäs itseäni taiteilijana ja ennen kaikkea ymmärtämään keskeneräisyyttä. ...
 • Selfie katsoo takaisin 

  Sandell, Inari (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kirjallinen opinnäytetyö käsittelee selfietä, eli mobiililaitteen avulla kuvattua digitaalista omakuvaa osana vallitsevaa kuvakulttuuria sekä taiteilijan omaa tuotantoa. Selfie syntyi käsitteenä vasta 2010-luvulla, mutta ...

Näytä lisää