Uusimmat viitteet

 • Beaconit Helsingin seudun liikenteessä 

  Leminen, Markku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Joukkoliikenteen matkustajalaskennassa ongelmana edelleen on se, että täysin tyhjentävää tietoa matkustajan liikkumisesta ja käyttäytymisestä ei saada niin Helsingin seudulla kuin muuallakaan maailmassa. Tässä työssä ...
 • Tiehankkeiden liikenneturvallisuusvaikutusten jälkiarviointi : CASE Vt 4 Lusi-Hartola ja Vt 2 Karkkila-Loukku 

  Hiekkala, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on arvioida kahden Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen toimialueella toteutetun tiehankkeen toteutuneita liikenneturvallisuusvaikutuksia ja yleisemmin tiehankkeiden ...
 • Yhteiskäyttöautojen pysäköinnin kehittäminen Espoossa 

  Keskisaari, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän päättötyön tarkoituksena on kerätä yhteen olemassa olevaa tietoa yhteiskäyttöautoista sekä selvittää liikkumisen ja yhteiskäyttöautojen mahdollisuuksia suhteessa tulevaisuuden liikkumisen trendeihin ja maankäytöllisiin ...
 • Automaattiajamiseen varautuminen valtion tieverkolla 

  Suursalmi, Riku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Liikennevirastolle ja työssä esitetyt toimenpideehdotukset koskettavat maanteiden suunnittelu- ja toteutusprosessia. Työssä tarkastellaan automaattiajamista ja siihen liittyvää tekniikkaa sekä kuvataan ...
 • Viherlaakson liikennejärjestelyiden kehittäminen 

  Pasanen, Markus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Kaupungin tavoitteena on käynnistää Viherlaakson kaupunginosaan muu-taman vuoden sisällä maankäytön täydennysrakentamissuunnittelu. Täy-dennysrakenta ...
 • Henkilöliikenneselvitys 

  Virtanen, Helena (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Riihimäen kaupunkikehityksen toimialueeseen kuuluvan kaupunkitekniikan vastuualueen toimeksiannosta. Työtä on ohjannut kaupungin puolelta liikennetekniikan asiantuntija Kimmo Männistö. Opinnäytetyö ...
 • Museoikäisten moottoripyörien liikenneturvallisuus 

  Lamminpää, Jarmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Moottoripyörien historia ei ole kovin pitkä ja sen syntyyn on vaikuttanut myös polkupyörän keksiminen. Tutkimuksessani selvitän, miten polkupyörän kehitystyötä hyödynnettiin moottoripyörän kehittämisessä alkuvuosina. ...
 • Metron käyttöönoton johtamisjärjestelmän kehittäminen 

  Tähkävuori, Anna-Stina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkimuksessa kehitettiin Länsimetro Oy:lle metron käyttöönottoon johtamisjärjestelmä, jonka avulla on tarkoitus sujuvoittaa Länsimetro-hankkeen Matinkylä – Kivenlahti välisen osuuden käyttöönottovaiheen prosessia. ...
 • Pyöräliikenteen tulevaisuuskuva : Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla kohti elinvoimaisempia kaupunkeja 

  Kaupinmäki, Oskari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä on korostettu käyttäjälähtöisen suunnittelun merkitystä ja sitä kautta saavutettavia etuja liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa. Työn tavoitteena on ollut vastata, kuinka käyttäjälähtöisellä suunnittelulla ...
 • Maanteiden suunnitelmien tehokkaampi hyödyntäminen : Asiantuntijan työn tehostaminen 

  Immonen, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle ja työssä esitetyt toimenpide-ehdotukset koskettavat em. organisaation toiminnan kehittämistä. Työssä tarkastellaan maanteiden ...
 • Seinäjoen keskussairaalan F-laajennusosan logistiikkasuunnitelma 

  Mäntymaa, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvaan Seinäjoen keskussairaalaan rakennetaan F-laajennusosaa. Työn tarkoituksena oli laatia keskussairaalan ...
 • Liikenne- ja työturvallisuustyön integraatio : Ensimmäiset kokemukset tuotekehityksestä ja yhteistyöstä 

  Lammi, Antero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liikenneturvallisuustyö ja työturvallisuustyö ovat kehittyneet toisistaan erilliseksi turvallisuustyön aloiksi, vaikka liikenteessä liikkuminen koskee suurinta osaa työssäkäyvästä aikuisväestöstä. Monelle liikenteessä ...
 • Tien reunaympäristön pehmentäminen eri tietyypeillä : Suistumisonnettomuudet 2010 - 2014 

  Lepistö, Jukka-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yli neljänkymmenen vuoden systemaattinen liikenneturvallisuustyö on vähentänyt liikennekuolemien määrän huippuvuosien yli tuhannesta kuolemasta nykyiseen noin 250 kuolemaan; vuonna 2015 tapahtui 257 liikennekuolemaa. Vuosina ...