Uusimmat viitteet

 • Är det lönsamt att göra reklam i Bostadsbladet? : Case Vaasan Kotijoukkue 

  Rintala, Karolina (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Viime vuosikymmeninä Internet on kasvattanut suosiotaan paljon ja se on muuttanut ihmisten ostokäyttäytymistä monella tapaa. Kuluttajat ovat muuttuneet enemmän passiivisista aktiivisiin, informaatiota hakeviin ja vaihtoehtoja ...
 • Allmännyttiga samfund : När skall dessa beskattas? 

  Ekstrand, Henrik (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vad ett allmännyttigt samfund är samt vad som krävs för att man ska klassificeras som ett sådant. Målet var också att förklara vilka olika inkomster dessa kan ha samt vilka ...
 • AEO-certifiering av SME-företag 

  Sandvik, Benjamin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I takt med att den internationella leveranskedjan utvecklas uppkommer nya säkerhetsmässiga hot. Europeiska kommissionen har i samarbete med WCO sedan år 2005 aktivt motverkat dessa hot genom att implementera sitt program ...
 • Lönsamhet i odlingskombinationen kummin och glutenfri havre kontra traditionell havre 

  Engelholm, Mark (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Lantbruksbranschen i Finland har lönsamhetsmässigt varit väldigt dålig under en längre tid. Spannmålsodlingen har hört till en av de sämre inom sektorn, vilket har främst berott på sjunkande spannmålspriser. Detta har lett ...
 • Internationellt entreprenörskap : Vilka utmaningar upplever finländska entreprenörer i och med etablering utomlands? 

  Ahlvik, Erica (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Under de senaste 20 åren har det blivit enklare och billigare för entreprenörer att etablera företaget utomlands tack vare nyare tekniker och mer lättillgänglig information. Detta har resulterat i att allt fler finländska ...
 • Hållbarhetsredovisning i Finland 

  Björklund, Jonna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vad hållbarhetsredovisning betyder och varför en del finländska företag väljer att hållbarhetsredovisa, trots att det idag inte finns lagar om obligatorisk hållbarhetsrapportering ...
 • Import av Minibrew från Nederländerna till Finland 

  Kronqvist, Sandra (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det här examensarbetet handlar om att importera produkten Minibrew från Nederländerna till Finland. I arbetet kommer det fram hur det är att importera varor mellan två EU-länder dess positiva och negativa sidor, ger svar ...
 • Näringslivets förväntningar på tradenomer : En studie ur näringslivets perspektiv 

  Rosengård, Emma (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Det här examensarbetet behandlar näringslivets förväntningar på studerande inom utbildningsprogrammet för företagsekonomi på yrkeshögskolenivå. Examensarbetet avgränsas till att undersöka endast profileringen internationell ...
 • Öppet bolag som företagsform 

  Åsvik, Anders (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Examensarbetet är en guide för nya företagare som jämför finska företagsformerna med fokus på öppet bolag. Arbetet indelas i en faktabaserad jämförelse mellan företagsformerma, en kapitel om öppet bolag, lagstiftning i de ...
 • Tomatproducentens priskrav : Är det lönsamt att odla tomater? 

  Nysten, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Företag inom lantbrukssektorn är i ett mycket kritiskt läge. Lönsamheten ligger på väldigt låga nivåer och många producenter väljer att avsluta sin verksamhet. Växthusbranschen har för tillfället visat sig vara den mest ...
 • Importprocessen för inrednings- och gåvoartiklar från USA till Finland : En handbok för företagaren 

  Smeds, Desiré; Backlund, Johanna (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Det här examensarbetet handlar om import från USA med fokus på inrednings- och gåvoartiklar. I arbetet lyfter vi steg för steg fram de delar som utgör importprocessen hela vägen från hur man hittar en pålitlig leverantör ...
 • Seasonal Affective Disorder (SAD) : inverkan på aktiemarknaden i Finland 

  Talus, Sandra (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Denna studie fokuserar på en säsongsanomali känd som Seasonal Affective Disorder (SAD). SAD är en kliniskt definierad form av depression som påverkar ett stort antal människor runt om i världen och förekommer när dagslängden ...
 • Fördelar och nackdelar med börsnotering. Case: Saga Furs Abp 

  Sirén, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Det finns en uppsjö av motiv till varför ett företag vill börsnoteras. Saga Furs Abp är det enda företaget av sitt slag, i sin bransch, som är börsnoterat i hela världen. De är ett auktionsbolag och har en stark position ...
 • Varför börsnotera? : en studie av Savo-Solar, Ahola Transport och Kotipizza Group 

  Renkonen, Linus (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Börsnotering är något som de flesta av oss känner till och vet till viss del vad det innebär, vilket är att notera sin aktie på en marknad för offentligheten att investera i. Idén att investera i företag är inget nytt ...
 • Framgångsfaktorer i exportföretag : En kvalitativ studie bland familjeföretag i Karleby- och Jakobstadsnejden 

  Grahn, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Karleby- och Jakobstadsnejden har ett företagsamt folk. Exporten i nejden kom igång redan för över 300 år sedan i form av tjärhandel och båtbygge. Sedan nejden beviljades stapelrätt tack vare Anders Chydenius så har handeln ...

Näytä lisää