Uusimmat viitteet

 • Muutosjohtaminen rahoitusalan yhtiössä 

  Sundberg, Inkeri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten toimeksiantajana toimiva rahoitusalan yhtiö on onnistunut muutosjohtamisessa henkilöstön näkökulmasta, ja miten johtamista voitaisiin kehittää. Tarkastelun alle asetettiin ...
 • Valmentava tiimiesimies : työkaluja tiimityön kehittämiseen 

  Andersson, Varpu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lähtökohtana tälle opinnäytetyölle ovat kysymykset siitä, millaista pohjatietoa tiimiesimiehellä tulee olla tiimityöskentelystä ja minkälaisilla harjoitteilla esimies pystyy tukemaan tiimiään työskentelyn tehostamiseksi. ...
 • Digitaalisen markkinointikampanjan aloitus yrityksessä : case: Koskisen Saha ja Höyläämö Oy 

  Rantala, Arttu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään digitaalista markkinointia, sekä markkinointikampanjoiden aloitusta Googlen hakukoneoptimointia ja Facebookin maksettua mainontaa hyödyntäen. Työ toteutettiin toiminnallisena toimeksiantona ...
 • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen matkailualan yrityksessä 

  Virtanen, Antton (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aiheena on digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen matkailualan yritykselle. Yritys pyörittää matkailua etäältä käsin, joten digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen on tärkeässä roolissa. Tavoitteena oli tuottaa toimiva ...
 • Mobiilisovellus yleisen asumistuen hakemiseen 

  Kuusisto, Jonna; Räsänen, Oskar (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on yksinkertaistaa yleisen asumistuen hakemisprosessia, suunnittelemalla mobiiliapplikaatio Kelan yleisen asumistuen hakemiseen. Suunnitelma on tehty korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteisiin ...
 • Kehityskeskustelut johtamisen työkaluna : case SSO 

  Frisk, Annika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehityskeskustelut ovat johtamisen työkalu, joiden tavoitteena on, että esimies ja alainen pystyvät omaksumaan paremmin yrityksen strategiaa ja omia tavoitteitaan. Päämääränä on edistää alaisen ammatillista suoriutumista ...
 • Salassapito-ohjeen laatiminen Turun pääpoliisiasemalle 

  Timonen, Riina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Turun pääpoliisiasema, jossa käsitellään päivittäin salassapitoon ja julkisuuteen liittyviä asioita. Tavoitteena on luoda selkeä ja helppolukuinen salassapito-ohje helpottamaan ...
 • Kilpailuetua rekrytointia kehittämällä 

  Reinvall, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rekrytointi eli henkilöstön hankinta on tärkeä osa lähes jokaisen yrityksen liiketoimintaa. Tehokkaalla ja toimivalla rekrytoinnilla yritys voi tukea kokonaisstrategiaansa ja ylläpitää tarvittavat henkilöresurssit nykyisen ...
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelupolulla : case Beauty Center Harmonia 

  Launonen, Sonja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kauneushoitola Beauty Center Harmonian asiakaskokemuksen laatua palvelupolun eri vaiheissa ja tutkimuksen tulokset auttoivat kehittämään asiakaskokemusta entistä asiakaslähtöisemmäksi. ...
 • Turku Trail Cup -polkujuoksusarjan toiminnan kehittäminen 

  Hämäläinen, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Polkujuoksu on nopeimmin kasvavien liikuntaharrastusten joukossa Suomessa. Lajin suosion myötä Suomeen on ilmaantunut useita uusia polkujuoksutapahtumia vastaamaan harrastajien kysyntään. Turku ei ole poikkeus, sillä Turun ...
 • Kanta-asiakaslehden julkaisun vaikutukset verkkosivuston liikenteelle : case Partioaitta oy:lle 

  Paavonen, Oskari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Partioaitta julkaisee kaksi kertaa vuodessa 365 kanta-asiakaslehden osana saman nimistä kanta-asiakasohjelmaansa. Lehti on sekoitus tuotekatalogia ja ulkoiluharrastuslehteä. Lehteä on julkaistu vuodesta 2012 lähtien, mutta ...
 • Esitutkinnan rajoittamisen toimivuus ja prosessiekonomia : pääpainona kustannusperuste 

  Hannonen, Jasmin (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena on perehtyä esitutkinnan rajoittamiseen, arvioida menettelyn toimivuutta sekä tutkia sen prosessiekonomiaa. Taloudellisen näkökulman johdattelemana työn intressiksi valikoitui kustannusperusteinen ...
 • Työntekijän perehdytysopas : yritys: Invataksi ja tilausliikenne Jalonen Oy 

  Jalonen, Reetta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Invataksi ja tilausliikenne Jalonen Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimeksiantajalle perehdytysopas uutta työntekijää varten. Työ oli erittäin tärkeä toteuttaa, sillä ...
 • Asiakkaiden älysovellusten käyttötottumustutkimuksen suunnittelu : case Verisure Securitas Direct Oy 

  Kevo, Juuso (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verisure Securitas Direct Oy:llä oli epäilys, että asiakkaiden älysovellusten käyttö ei ollut toivotulla tasolla. Käyttötottumuksia haluttiin tutkia tarkemmin. Opinnäytetyön tavoite oli laatia suunnitelma toimeksiantaja ...
 • Liidien kerääminen ja jalostaminen nykypäivän sisältömarkkinoinnin keinoin 

  Kuusijärvi, Juho-Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee sisältömarkkinointia ja sen keinoja kehitystehtävässä liidien keräämiseksi. Työn tarkoituksena on selvittää, mitä sisältömarkkinointi tarkoittaa, mikä liidi on sekä miten niitä ...

Näytä lisää