Uusimmat viitteet

 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet 

  Arvola, Justiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia tilitoimistossa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia haasteita käyttöönottoprojekteissa esiintyy, ja miten niistä selvitään. Työ on ...
 • Myyntiesityksen laatiminen liikkuvan elintarvikehuoneiston markkinoimiseksi : tuotteistaminen ja myyntiesityksen suunnittelu 

  Kairo, Julia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia myyntiesitys liikkuvan elintarvikehuoneiston markkinointia varten. Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan liikuteltavaa tilaa, jossa myydään tai valmistetaan elintarvikkeita. ...
 • Toimintasuunnitelma uuden palvelun asiakashankinnan tueksi 

  Laiho, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on laatia toimintasuunnitelma tehostamaan asiakashankintaa. Yhteistyökumppanina toimii turkulainen digitalisoiva IT-talo Sovellos Oy. Toimintasuunnitelma otetaan avuksi yrityksen uuden palvelun ...
 • Growing recognizability and attracting more audience : case: Challenge Turku triathlon - event 

  Karonen, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this thesis is to find out reasons and solutions, why there is lack of audience in Challenge Turku triathlon – event. Challenge Turku event is one weekend long international triathlon event in Turku, next ...
 • Brändistrategian luominen : case: Raffi Metal Works 

  Kulosaari, Milla-Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda uudelle aloittavalle metallihuonekalujen valmistajalle Raffi Metal Worksille brändistrategia, joka ohjaa yrityksen toimintaa kohti vahvaa brändiä. Raffi valmistaa asiakkaan ...
 • Pelit opetuskäytössä : kirjallisuuskatsaus 

  Nummila, Niklas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio tuottaa kiihtyvällä vauhdilla uusia sähköisiä opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kirjallisuuskatsaus pelien käytöstä opetuksessa. Tiedonkeruu aloitettiin muutama ...
 • Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot : kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen 

  Jounela, Satu-Janina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena ovat pakkokeinot, jotka kohdistuvat henkilön vapauteen. Pakkokeinoilla puututaan siis yhteen henkilön perusoikeuksista, eli vapauteen. Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä helppolukuinen ja selkeä ...
 • Somenäkyvyyden kehittäminen : case: Airo Gelato 

  Johansson, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaalinen media on monipuolinen ja edullinen kontaktikanava asiakkaisiin. Sen vahvuuksia ovat lisäksi mitattavuus ja kohdennettavuus. Tässä opinnäytetyössä käsitellään toimeksiantajayritykselle merkittäviä sosiaalisen ...
 • Nordean sähköisen tunnistautumisen muutosprosessi 

  Kaarto, Roosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nordea pankissa tapahtuu suuri muutos, kun perinteinen pahvinen tunnuslukukortti poistuu käytöstä vuoden 2018 jälkeen. Tunnuslukukortin tilalle tulevat sähköiset tunnistautumistavat. Uudet tunnistautumistavat ovat ...
 • Sisustusliikkeen asiakasprofilointi ja verkkokaupan tarvekartoitus 

  Kangaslahti, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantoyritykselle asiakasprofiilit ja toteuttaa asiakkaille kysely, jossa selvitetään tarvetta tulevalle verkkokaupalle. Verkkokaupan tarpeen selvittämiseksi tärkeimpänä ...
 • Dynaaminen testamentti - lakitoimistojen toiminnan monipuolistaja : suunnannäyttäjäksi kilpailulla alalla 

  Vainio, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Dynaaminen testamentti vaatii, niin lakitoimiston asiakkaalta, kuin myös juristilta erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Dynaamisen testamentin on oltava laatijansa näköinen ja siitä on käytävä ilmi laatijalähtöisyys, ts. ...
 • Uuden auton myynnin tehostaminen : case: Autokeskus Oy Raisio 

  Petrell, Vesa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uuden auton myyntiä on tutkittu suhteellisen vähän, joten tässä opinnäytetyössä paneudutaan mielenkiintoiseen aiheeseen. Tutkittava yritys on Autokeskus Oy ja sen Raision toimipiste. Autokeskus Raisiolla on pitkä automyynnin ...
 • Sosiaalista mediaa koskeva sääntely : viestintä ja markkinointi 

  Orkola, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaalinen media on digitaalinen viestintäympäristö, jossa jokainen käyttäjä voi itse aktiivisesti tuottaa omaa sisältöä ja kommunikoida muiden käyttäjien kanssa. Kyseessä on erittäin suosittu ilmiö, josta on tullut iso ...
 • Myynnin vaikutuskeinot tavaratalon asiakaspalvelutilanteissa 

  Aalto, Annukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammattimaisen myyntityön arvostus ja sitä myötä myös sen vaatimustaso ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Kaikki tieto tuotteista on nyt asiakkaiden helposti saatavilla, joten myyjän on löydettävä muita keinoja vaikuttaa ...
 • Royal Canin: lemmikkiruokamarkkinoiden menestyjä 

  Säynäjoki, Jenni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millä keinoin Royal Canin on menestynyt erittäin kilpailluilla lemmikkiruokamarkkinoilla. Opinnäytetyö toteutettiin selvitystyönä. Opinnäytetyön tietoperustassa avataan ...

Näytä lisää