Uusimmat viitteet

 • Mittareiden kehittäminen osto-osastolle 

  Johansson, Tessa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mittareita yrityksen osto-osaston toiminnan seuraamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Mittareiden kehittäminen aloitettiin perehtymällä alan kirjallisuuteen sekä osto-osaston työhön, ...
 • High Capacity Transport : case Auramaan HCT 

  Suotonen, Inna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa tutkitaan High Capacity Transport eli HCT-yhdistelmien soveltuvuutta kotimaan tavaraliikenteeseen. HCT-yhdistelmät ylittävät Suomessa suurimman sallitun massan ja/tai pituuden. HCT-kokeilujen tavoitteena on kehittää ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän päivityksen vaiheet : case: Pernod Ricard Finland Oy 

  Lehesjoki, Sakari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii ERP-järjestelmän käyttöönoton vaiheita Pernod Ricard Finland Oy:ssä. Tämän opinnäytetyön Case-yritys Pernod Ricard Finland Oy vaihtoi toiminnanohjausjärjestelmänsä BaaNista Microsoft Dynamics NAV:iin ...
 • Kuljetusten ulkoistaminen yritys X:ssä : Case: Terminaalin nykytilan määrittäminen ja ulkoistamisen kartoitus 

  Similä, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Yritys X:n terminaalin nykyiset kustannukset sekä tutkia terminaalin mahdollista ulkoistamista. Työn tutkimukset toteutettiin perehtymällä terminaalin toimintoihin, laskemalla ...
 • Kierrätysmuovin keräämisen aloittaminen Turun seudun taloyhtiöissä : Case Lassila & Tikanoja Oyj 

  Salminen, Jaakko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on aloittaa uusi muovinkeräyspalvelu Lassila & Tikanoja Oyj:n asiakkaina toimivien huoltoyhtiöiden hallinnoimissa taloyhtiöiden jätepisteissä. Asumisperusteisen muovinkeräyspalvelun on ...
 • Kolmen eri ostoprosessin tarkastelu ja kehittäminen yhtenäisemmäksi : case: Rindell Group 

  Kallio, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ja kehittää yhtenäisemmäksi Rindell Groupin kolmea eri ostoprosessia Puolasta, Espanjasta ja Romaniasta. Näihin prosesseihin pyrittiin löytämään erilaisia tapoja, joilla saataisiin ...
 • Kehityssuunnitelma 

  Jantunen, Essi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda markkinointisuunnitelma matkailu- ja logistiikka-alalla huolintayhtiönä toimivan yrityksen asiakaspalvelupisteelle. Yrityksen toimipisteelle oli suunniteltu kehitysprojekti, jota ...
 • Automaattitrukki-investoinnin määrittely : HUB logistics Oy, Vantaan Hakkilan varasto 

  Luostarinen, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan HUB logistics Oy:n tarpeen pohjalta mahdollisen automaattitrukki-investoinnin kannattavuutta, soveltuvuutta sekä riskejä kevään 2017 aikana Vantaan Hakkilaan avautuvaa ...
 • Luonnonkosmetiikan vastuullisuuden arviointi ennen hankintapäätöstä 

  Parkkila, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy:lle selkeät arviointikriteerit uusien luonnonkosmetiikkasarjojen hankintapäätöksen tueksi. Opinnäytetyössä selvitetään, millä kriteereillä voidaan arvioida ...
 • Varastonhallinnan kehittäminen - settiosavarasto : case: Sandvik Mining and Rock Technology Oy 

  Rantanen, Ilona (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Sandvik Mining and Rock Technology Oy. Työn tavoitteena oli parantaa Turun toimipisteen varastonhallintaa tiettyjen kiertämättömien nimikkeiden osalta niin, että osat saataisiin takaisin ...
 • Toimitustien valintakriteerit päivittäistavaralogistiikassa : SOK, Inex Partners 

  Törrönen, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia toimitusteiden valinnan yhtenäistämiseksi päivittäis- ja käyttötavaralogistiikan välillä sekä luoda kriteerit päivittäistavaroiden toimitustien valintaan. Työn ...
 • Vertaislainat sijoitusmuotona 

  Alho, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten sijoittajien demografiset tekijät sekä varallisuus vaikuttavat sijoittajakäyttäytymiseen sekä riskinottohalukkuuteen. Työssä tutkittiin vertaislainoja ja sitä, pätevätkö yleiset ...
 • Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen 

  Lilja, Tuulia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäyteyön tarkoituksena oli perehtyä siihen, miten Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmasta valmistuneet tradenomit ovat sijoittuneet työelämään opintojensa päätyttyä. Asian ...
 • Ulkomaanterminaalin vientitoiminnan kehittäminen 

  Nevala, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Terminaalit ovat tärkeä osa kappaletavaran kuljetusketjua. Terminaalien toiminnan tehokkuus ja tarkkuus heijastuvat suoraan kuljetustapahtuman ja asiakaspalvelun tasoon. Yhdistelemällä lähetyksiä terminaaleissa voidaan ...
 • Sopimusseurojen tyytyväisyyskysely : case Stadium Mylly 

  Virtanen, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa selvitettiin Stadium Mylly Team Salesin sopimusseurojen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä marraskuussa 2016. Kyselyn tavoitteena oli saada selville, miten ...

Näytä lisää