Uusimmat viitteet

 • Kinect-pohjaisen askellusanalyysiprototyypin käyttömahdollisuuksien, luotettavuuden ja raportoinnin arviointi 

  Thiel, Tom (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Xbox-pelikonsolille kehitettyä Kinect-liikesensoria on pyritty hyödyntämään huokeana vaihtoehtona 3D-liikemittauksen kalliille laboratoriojärjestelmille. Tässä insinöörityössä arvioitiin Kinect-pohjaisen prototyyppivaiheen ...
 • Skype for Business Server 2015 asennus ja konfigurointi tuotantoon 

  Ollikainen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli Skype for Business -sovelluksen käyttöönotto noin 90 henkilön kokoiselle kansainväliselle yritykselle. Työn toimeksiantajana toimi työnantajani. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ...
 • Basic guidelines for Drupal 8 projects in FCG 

  Stankevich, Robert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This bachelor’s project is a result of experience and knowledge gained in Finnish Consulting Group Oy. FCG’s ICT department works with dozens of different web services. Lately many of these projects were built with usage ...
 • Terveysportin Lääkityksen kokonaisarvion (LKA) käytettävyyden tarkastelu 

  Heinonen, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli Terveysportin Lääkityksen kokonaisarvion (LKA) käytettävyyden tarkastelu terveydenhuollon ammattilaisten, tuotekehityksen ja lääketurvallisuuden näkökulmasta. Lääkityksen kokonaisarvio on ...
 • Algoritmikehitys koiran asentotiedon rekisteröimiseen 

  Mourujärvi, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön päätavoitteena oli luoda prototyyppi apuvälineestä virkakoirien asentotietojen rekisteröimiseen. Työ toteutettiin yhteistyössä Kaunila Oy:n kanssa ja kyseinen apuväline on suunniteltu viranomaisten käyttöön. ...
 • Grid-EYE -ihmislaskuri 

  Pernu, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tarkoituksena oli luoda Grid-EYE -anturiin ja sen tuottamaan lämpökuvaan pohjautuva ihmislaskurisovelluksen prototyyppi. Työ oli tarkoitus toteuttaa käyttäen tilaajan ennalta valitsemia komponentteja. ...
 • Virtuaalitodellisuussovellus rakennusalan työturvallisuuskoulutukseen 

  Uusitalo, Jose (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli virtuaalitodellisuussovellus, jolla suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskoulutuksia. Sovellus tehtiin ketteränä kehitystyönä Työterveyslaitoksen tuotekehitysprojektiin, jonka tavoitteena oli ...
 • Mobiililaitteiden käytettävyys ja käytettävyystestaus 

  Luomalehto, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuosikymmen sitten alkanut muutos ihmisten mobiilikäyttäytymisessä pakotti laitevalmistajat mukautumaan tilanteeseen luomalla markkinat yhä monipuolisemmille älypuhelimille ja tableteille. Nykypäivänä mainitut mobiililaitteet ...
 • Developing a graphical user interface for creating chatbot configurations 

  Möller, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this study was to design and develop a graphical chatbot flow editor application that would be capable of transforming a visual graph into a text represented configuration for a Finnish ICT company. The ...
 • User-friendly Video Production Model for Healthcare Professionals 

  Kerman, Miia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of the thesis was to develop a user-friendly video production model for healthcare professionals. The focus was especially on issues related to recording and processing video material. The key question in the start ...
 • Movesense-anturin soveltuvuus hengityksen tutkimiseen 

  Pakkala, Onni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena tutkia konseptitasolla, onko Suunto Oy:n kehittämä uudenlainen liikettä mittaava Movesense-anturin kiihtyvyyssensorin ja gyroskoopin tarkkuus ja luotettavuus riittävän hyvää hengityksen ...
 • Open Pc Server Integration -ohjelman asennus 

  Shakari, Naser (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli tutkia käyttöjärjestelmän asennuksen automatisointiin tarkoitettuja työkaluja. Teorian pohjalta piti selvittää, minkälaiseen ympäristöön Open Pc Server Integration ...
 • Application development for the Apple Watch 

  Gusgård, Oskar (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis was conducted as a project for a Finnish startup company, with the goal of creating a supporting Apple Watch application for an iOS map and voice guidance-based route application. The Apple Watch application’s ...
 • Ratkaisut yrityksen digimarkkinointiin 

  Jaakkola, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää digitaalisen markkinoinnin rooli yrityksen markkinoinnissa ja se, millä keinoin ja minkä sähköisten kanavien kautta tämä markkinoinnin muoto onnistuu tehokkaasti ja yrityksen ...
 • Ohjelmistorobotiikan korvaaminen tekoälyllä asiakastiedon keruussa ja käsittelyssä 

  Uusitalo, Eveliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella tekoäly, jolla pystyttäisiin korvaamaan ohjelmistorobotiikan ratkaisuja tai joka vaihtoehtoisesti toimisi niiden tukena. Tekoälyn tarkoitus on kerätä ja hyödyntää asiakastietoja ...

Näytä lisää