Uusimmat viitteet

 • Testiautomaatio ja Robot Framework 

  Salmi, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on toteuttaa regressiotestiuudistus, jossa siirretään vanhoja Javalla tehtyjä testejä nykypäivään Robot Frameworkille. Työ toteutettiin työskennellessäni Sogeti Finland Oy:ssä. Aluksi kerron ...
 • Jatkuvaan integraatioon lisätty tietoturva 

  Mohamed, Hamzah (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia jatkuvaan integraatioon liittyviä tietoturvahaavoittuvuuksia, ja paikata nämä haavoittuvuudet, jotta web-ohjelmistokehitys olisi turvallisempaa. Automatisoitu jatkuva integraatio on ...
 • Peliprototyypin kehitys pienyrityksessä 

  Porkka, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä pyrittiin selvittämään, kuvaamaan ja kokeilemaan pelin prototyypin kehityksen kaari alusta loppuun saakka. Työssä kokeiltiin nopean prototyypin kehitystä ja sen kaikkia vaiheita, peli-idean suunnittelua, ...
 • Lääkepakkausmateriaalien käsittelysovellus 

  Valtonen, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tehdä Lääketietokeskus Oy:lle sovellus, joka automatisoi lääkkeiden ulkopakkausmateriaalien käsittelyprosessia ja tekee prosessista sujuvaa ja tehokasta henkilöstölle. Tehtävän sovelluksen tarkoituksena ...
 • Sähköisen allekirjoituksen kehitys ja suunnittelu 

  Tran, Helen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä on tarkoituksena suunnitella ja toteuttaa yrityksen sisäiseen käyttöön järjestelmä, jonka kautta voidaan luoda sähköisesti sopimuksia ja jakaa niitä allekirjoitettavaksi eri osapuolten kanssa. Yrityksen ...
 • Kalenterisovellus Android käyttöjärjestelmään 

  Zakharin, Daniel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Insinöörityön tavoitteena oli luoda sovellus, joka parantaisi jokapäiväisten tehtävien muistamista. Sovellus muistuttaa käyttäjää tämän asettamista tapahtumista näyttämällä hälytyksen ja soittamalla hälytysäänen. Käyttäjä ...
 • Puheentunnistus virtuaalitodellisuudessa 

  Tran, Elizabeth (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa puheentunnistusta ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävä sovellus. Sovellus sisältää suunnitelman mukaan mahdollisuuden luoda, muokata ja poistaa erilaisia kappaleita kuten kuutioita ...
 • Ratatyökoneiden paikkatietorajapinta 

  Pohjola, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää rautatiealan yritykselle ratatyökoneiden paikkatietojärjestelmä, jonka avulla työkoneiden tekemiä työsuoritteita voi tarkastella kartalla. Järjestelmän tulisi havaita myös suoritteetta ...
 • Break Pro -sovellus työhyvinvoinnin edistäjänä 

  Jääski, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin, onko Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa käytettävällä Break Pro -taukoliikuntasovelluksella vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin. Tavoitteena oli saada tietää, onko sovelluksesta hyötyä ...
 • Azure-pilvialustan käyttöönotto MTV Oy:ssä 

  Tran, Tam (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli dokumentoida Microsoft Azure-pilviympäristön testausta ja käyttöönottoa. MTV Oy:ssä alkoi 2018 vuoden alussa suuri IT muutosprojekti, jossa siirrytään omasta ja ulkoistetusta konesalista ...
 • Optimal Wear OS application for diabetes care 

  Rytsölä, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was made as a research and development project for a Finnish software development company focusing on health and medical software. The goal was to research what makes an optimal diabetes care application for ...
 • Creation of a web service using the MERN stack 

  Keinänen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  In recent years web development has seen large changes in every layer of the web service stack. The emergence of ECMAScript2015 and the rapid development of NoSQL-databases have given rise to a new paradigm of “JavaScript ...
 • Suomenlinnan monipalveluverkon kartoitus ja dokumentointi 

  Louhento, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä kartoitettiin ja dokumentoitiin optinen tietoliikenneverkko Suomenlinnan hoitokunnan toimeksiannosta. Insinöörityössä perehdytään optisen tietoliikenneverkon ominaisuuksien lisäksi valokuituverkon ...
 • Mobiiliratkaisu teollisuuden laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmässä 

  Koponen, Minttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää Android-pohjainen mobiilisovellus osaksi yrityksen laboratorion tiedonhallintajärjestelmää (LIMS, Laboratory Information Management System) sekä tuottaa yritykselle mobiilisovelluksen ...
 • IT-prosessien automatisointi käyttäen ohjelmistorobotiikkaa 

  Tolvanen, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä käsitellään it-prosessien automatisointia ohjelmistorobotiikkaa käyttäen. Työn tilaaja on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara, joka tarjoaa Helsingin kaupungille logistiikan, ...

Näytä lisää