Uusimmat viitteet

 • ISO 13485:2016 -laatujärjestelmän implementointi 

  Nurminen, Lassi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli implementoida ISO 13485:2016 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä MDS Finland Oy:n asiakasyritykselle. Ennakkotietojen mukaan yritys on julkaisemassa I- ja II-luokan lääkinnällisiä ...
 • Client Software for Visualizing Test Automation Result 

  Vaara, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This bachelor’s thesis documents the development of client software as a part of a new test analysis tool. The client software includes communication with the server for fetching data and a graphical user interface for ...
 • Potilaspäätteen hyötyjen ja käytettävyyden selvittäminen Espoon sairaalassa 

  Teinilä, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitetään potilaspäätelaitteen hyötyjä ja tutkitaan laitteen käyttöliittymän käytettävyyttä iäkkäämmille henkilöille sairaalassa. Tärkeää on, että heille hyödyllisimmät ominaisuudet tulisivat selville. ...
 • Lisätyn todellisuuden potentiaali mobiilimainonnassa 

  Miettinen, Carla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, olisiko lisätyn todellisuuden (augmented reality, AR) mainonta uusi potentiaalinen tuote yrityksen mobiilimainosmuotoihin. Työssä selvitettiin display-mainonnan taustoja, lisätyn ...
 • Sisällönhallintajärjestelmät verkkosivujen kehityksessä 

  Varpelaide, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli perehtyä tällä hetkellä tarjolla oleviin sisällönhallintajärjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin sekä eroavaisuuksiin. Tämän lisäksi insinöörityötä varten toteutettiin 3 erillistä asiakasprojektia ...
 • Kinect-pohjaisen askellusanalyysiprototyypin käyttömahdollisuuksien, luotettavuuden ja raportoinnin arviointi 

  Thiel, Tom (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Xbox-pelikonsolille kehitettyä Kinect-liikesensoria on pyritty hyödyntämään huokeana vaihtoehtona 3D-liikemittauksen kalliille laboratoriojärjestelmille. Tässä insinöörityössä arvioitiin Kinect-pohjaisen prototyyppivaiheen ...
 • Skype for Business Server 2015 asennus ja konfigurointi tuotantoon 

  Ollikainen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli Skype for Business -sovelluksen käyttöönotto noin 90 henkilön kokoiselle kansainväliselle yritykselle. Työn toimeksiantajana toimi työnantajani. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ...
 • Basic guidelines for Drupal 8 projects in FCG 

  Stankevich, Robert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This bachelor’s project is a result of experience and knowledge gained in Finnish Consulting Group Oy. FCG’s ICT department works with dozens of different web services. Lately many of these projects were built with usage ...
 • Terveysportin Lääkityksen kokonaisarvion (LKA) käytettävyyden tarkastelu 

  Heinonen, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli Terveysportin Lääkityksen kokonaisarvion (LKA) käytettävyyden tarkastelu terveydenhuollon ammattilaisten, tuotekehityksen ja lääketurvallisuuden näkökulmasta. Lääkityksen kokonaisarvio on ...
 • Algoritmikehitys koiran asentotiedon rekisteröimiseen 

  Mourujärvi, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön päätavoitteena oli luoda prototyyppi apuvälineestä virkakoirien asentotietojen rekisteröimiseen. Työ toteutettiin yhteistyössä Kaunila Oy:n kanssa ja kyseinen apuväline on suunniteltu viranomaisten käyttöön. ...
 • Grid-EYE -ihmislaskuri 

  Pernu, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tarkoituksena oli luoda Grid-EYE -anturiin ja sen tuottamaan lämpökuvaan pohjautuva ihmislaskurisovelluksen prototyyppi. Työ oli tarkoitus toteuttaa käyttäen tilaajan ennalta valitsemia komponentteja. ...
 • Virtuaalitodellisuussovellus rakennusalan työturvallisuuskoulutukseen 

  Uusitalo, Jose (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli virtuaalitodellisuussovellus, jolla suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskoulutuksia. Sovellus tehtiin ketteränä kehitystyönä Työterveyslaitoksen tuotekehitysprojektiin, jonka tavoitteena oli ...
 • Mobiililaitteiden käytettävyys ja käytettävyystestaus 

  Luomalehto, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuosikymmen sitten alkanut muutos ihmisten mobiilikäyttäytymisessä pakotti laitevalmistajat mukautumaan tilanteeseen luomalla markkinat yhä monipuolisemmille älypuhelimille ja tableteille. Nykypäivänä mainitut mobiililaitteet ...
 • Developing a graphical user interface for creating chatbot configurations 

  Möller, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this study was to design and develop a graphical chatbot flow editor application that would be capable of transforming a visual graph into a text represented configuration for a Finnish ICT company. The ...
 • User-friendly Video Production Model for Healthcare Professionals 

  Kerman, Miia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of the thesis was to develop a user-friendly video production model for healthcare professionals. The focus was especially on issues related to recording and processing video material. The key question in the start ...

Näytä lisää