Uusimmat viitteet

 • Palvelukonseptin luominen hyvinvointiprojektille : case TAMKin Hyvinvointiklinikka 

  Alasimi, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa TAMKin Hyvinvointiklinikan ja Cargotecin liikuntaryhmän pilotoiman hyvinvointiprojektin kokemuksia ja kehittämistarpeita sekä luoda niiden pohjalta palvelukonsepti. Työn tavoitteena ...
 • Isännöintitoimiston asiakasuskollisuuden vahvistaminen asiakaskokemusta kehittämällä 

  Kujanpää, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka isännöintitoimiston asiakasuskollisuutta voidaan lisätä asiakaskokemusta kehittämällä. Kehittämistyössä tutkittiin, mitä on asiakasuskollisuus ja asiakaskokemus sekä millaiset ...
 • Todellista asiakasarvoa luomassa – myynnistä arvomyyntiin : case Mediamaisteri Oy 

  Brander, Heli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli case-yritys Mediamaisteri Oy:n B2B-myyntiprosessin kehittäminen. Tarkoitus oli hyödyntää palvelumuotoilua lisäämään asiakasymmärrystä ja tukemaan asiakkaiden kokeman arvon muodostumista sekä ...
 • Kohti kokonaisvaltaista riskienhallintaa ISO 31 000 -standardin avulla : Pirkkalan kunnan riskienhallinnan kehittäminen 

  Järvensivu, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä vaatimus kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta kunnissa kuntalain mukaan tarkoittaa ja sen pohjalta analysoida Pirkkalan kunnan riskienhallinnan kehitystarpeita suhteessa ...
 • Asiakaspalvelukäsikirja : Matkalla hurmaavaan asiakaspalveluun 

  Michelsson, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia asiakaspalvelukäsikirja lentoliikenteen maapalveluita tarjoavan yrityksen työntekijöiden perehdyttämisen apuvälineeksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun ...
 • Asiakaslähtöisesti rakennettu liikuntakerhotoiminnan palvelumalli 

  Kangaspunta, Manu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasten liikuntakerhotoimintaa järjestetään Suomessa urheiluseurojen, kuntien ja yksityisten toimijoiden puolesta paljon, mutta tutkittua tietoa niistä on erittäin vähän saatavilla. Urheilun- ja koulutuksen kentillä puhutaan ...
 • Yrityspalvelujen kehittäminen aloittaville yrittäjille 

  Kuukka, Teija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli MW-Kehitys Oy:n aloittaville yrittäjille tarjottavien palvelujen kehittäminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa keskeisiä, aloittavien yritysten liiketoiminnan käynnistämisessä ...
 • After print -huoltopalvelujen tehostaminen 

  Suutari, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työ käsittelee huoltotoiminnan parhaita käytänteitä, joita yleisten johtopäätösten lisäksi etsitään ja sovelletaan case-yrityksen after print -huolto-osaston tarpeisiin. Työn tavoitteena oli löytää näitä parhaita käytänteitä ...
 • Sijoituspalvelun laadun kehittäminen Aito Säästöpankissa 

  Pitkänen, Aarne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Aito Säästöpankki haluaa varmistaa, että sen asiakkaat saavat parasta mahdollista sijoituspalvelua. Laadukkaan palvelun avulla voidaan luoda asiakkaille onnistuneita, odotukset ylittäviä ja elämyksellisiä asiakaskokemuksia. ...
 • Movendos mCoach -palvelun käytettävyys, ja ravitsemusammattilaisten ja hyvinvointivalmentajien tarpeet 

  Elijoki, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää, minkälaisia erityistarpeita ravitsemusammattilaisilla ja ravitsemusta painottavilla hyvinvointivalmentajilla on mCoach-palvelulle. Toisena päätavoitteena oli tutkia mCoach-palvelun ...
 • Ideoiden sparrauspalvelun mallintaminen ja kehittäminen Y-kampukselle 

  Hyvärinen, Eva-Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli mallintaa ja kehittää Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampuksen tarjoamaa ideoiden sparrauspalvelua. Aiemmin lähes kokonaan hiljaisena tietona ollut osaaminen haluttiin konkretisoida, ...
 • Tilitoimiston digitaalisten palvelujen kehittäminen 

  Valli, Vuokko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli toimeksiantajatilitoimiston tuottamien digitaalisten tilitoimistopalvelujen kehittäminen. Toimeksiantajatilitoimistossa tuotettavat digitaaliset palvelut olivat ”syntyneet” työtä tehdessä ilman varsinaista ...
 • Sulautuvan oppimisen menetelmä korkea-asteen täydennyskoulutuksessa 

  Sillanpää, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työ käsittelee sulautuvan oppimisen pedagogisen menetelmän toteuttamista korkea-asteen täydennyskoulutuksen toimintaympäristössä. Työn tavoitteena oli kehittää korkea-asteen täydennyskoulutukseen sulautuvan oppimisen ...
 • Asiakaslähtöisyys kokoustoiminnan kehittämisessä 

  Tykkyläinen, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Asiakaslähtöisyys toiminnan kehittämisessä on menestymisen edellytys. Asiakkaiden tunteminen, heidän tarpeidensa tietoon saaminen sekä niiden pohjalta toiminnan kehittäminen luovat pohjan menetykselle. Asiakastietoa on ...
 • Lehtitilauslaskujen e-laskutusasteen kasvattaminen suomalaisessa mediatalossa 

  Eronen, Marika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kasvattaa Alma Media Oyj:n lehtitilauslaskujen sähköisyysaste 15 %:sta 25 %:iin toukokuun 2015 ja helmikuun lopun 2016 välisenä aikana. Tarkoituksena oli selvittää syitä miksi lehden ...

Näytä lisää