Uusimmat viitteet

 • Yhteysaluksella kansallispuistoon! : veneettömän retkeilijän palvelupolku Saaristomeren kansallispuistossa 

  Jalonen, Sanna-Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa veneettömien retkeilijöiden mahdollisuuksia saavuttaa kansallispuiston alueita. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Saaristomeren kansallispuistoa hallinnoiva Metsähallitus. Tutkimuksessa ...
 • Äly-TV:n käyttöliittymäsuunnittelu - case sosiaalinen ohjelmaopas 

  Ylinen, Miia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantona oli suunnitella sekä toteuttaa demo käyttöliittymäkonseptista, jossa tuodaan sosiaalinen näkökulma ohjelmien lisätietoihin. Käyttöliittymän päätelaite on äly-TV, johon konsepti suunnitellaan. ...
 • Graafisen ilmeen suunnittelu VEEKOOJIILLE 

  Saarinen, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella visuaalinen ilme sotilasvarusteita ja airsoftia harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle nimeltä VEEKOOJII (VKJ). Tarkoituksena on luoda toimeksiantajalle merkki, joka ...
 • Kuosimalliston suunnittelu Nanso Group Oy:lle 

  Seppänen, Anna-Leena (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tavoitteena oli luoda yhdeksän kuosin mallistot Nanso Group Oy:lle. Kuosit luotiin Nanson pääsuunnittelijan, Noora Niinikosken antamissa raameissa niin, että ne ilmensivät sekä Nanson tyyliä että tekijän omaa ...
 • Lisäosan suunnittelu Lundia Classic -hyllyyn 

  Laine, Reeta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella lisäosia Lundia Classic -hyllyjärjestelmään. Lisäosien oli tarkoitus mahdollistaa yhä useampia käyttötarkoituksia jo moneksi muuntautuvalle hyllylle ja vastata juuri tämän ...
 • Kaupallisen kuosimalliston suunnittelu Lifestyle Interior Oy:lle syksylle 2016 

  Niukko, Ada (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kaupallinen kuosimallisto Lifestyle Interior Oy:lle syksyyn 2016 pysyen annetuissa reunaehdoissa, mielenkiintoisuutta unohtamatta. Reunaehtoina olivat muun muassa neutraalius, ...
 • Sohvapöydän kehitystyö 

  Kurki, Johannes (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kurssityönä suunnitellusta ja valmistetusta sohvapöydän prototyypistä teollisesti valmistettavissa oleva huonekalu. Puutteellisen suunnittelun vuoksi prototyypin kokoonpanovaiheessa ...
 • Tuotekonseptin luominen palvelumuotoilun menetelmin : case: Lundia 

  Karihtala, Jutta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli luoda uudenlainen tuotekonsepti palvelumuotoilun keinoin. Työssä selvitetään palvelumuotoiluprosessin eri vaiheita ja sovelletaan niitä konseptin luomiseen ja sen työvaiheisiin. Työn ...
 • Vaihtoautoliikkeen palvelun kehittäminen 

  Rytivaara, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää vaihtoautoliikkeen palveluita muotoilun menetelmin. Tutkimuksessa kartoitettiin toimeksiantajan organisaation nykytila eri tutkimusmenetelmien avulla. Tämän pohjalta hahmotettiin ...
 • Visuaalinen identiteetti uudelle yritykselle 

  Webb, Oliver (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni aiheessa yhdistyy visuaalinen suunnittelu ja kasvava digitaalinen suunnittelu. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, mitä on yrityksen visuaalinen identiteetti? Kysymyksen lopputuloksessa selviää, mitä kuuluu ...
 • Kiinteistövälitystoimiston rentoutumistilojen sisustussuunnittelu ja muutosehdotus 

  Hallikainen, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunnitellaan kiinteistönvälitysyritys Bo Lkv:n toimistotiloihin sekä työntekijöille että asiakkaille rentouttava ja käytännöllinen tila ja maksimoida myös jo olemassa olevien neliöiden hyöty. Tilan tulisi ...
 • Oman brändin luominen visuaalisin keinoin 

  Lappalainen, Miro (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda oma brändi. Opinnäytetyö tehtiin tulevaa graafisen suunnittelijan uraani varten. Brändi on hyvä pohja uralleni sen ammattimaisen visuaalisen ilmeen vuoksi. Tavoitteenani oli luoda toimiva ...
 • Muotoillaan eskaria! : muotoiluajattelua esiopetuksen arkeen 

  Smedman, Sari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää esiopetuspalvelua helpottavia ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaan ja henkilöstön tarpeita sekä palveluntarjoajan tavoitteita. Tavoitteena on luoda sellaisia uusia toimintamalleja, ...
 • Myymäläesillepanon suunnittelu brändiä tukevalla tavalla : Case: Belightful Design 

  Orvasto, Jenni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee visuaalista markkinointia ja myymäläesillepanon suunnittelua. Opinnäytetyössä tehdään brändin mukainen myymäläesillepano suomalaiselle designyritykselle Belightful Design Oy:lle. Työn päämääränä ...
 • Visuaalisen markkinointimateriaalin suunnittelu Mori Collectivelle : malliston valokuvaus ja tuotekuvaston luominen 

  Koskinen, Emma (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella vaatesuunnitteluyritys Mori Collectivelle visuaalinen markkinointimateriaali. Tarkoituksena oli ottaa yrityksen mallistosta kuvat ja luoda niiden pohjalta tuotekuvas¬to sekä ...

Näytä lisää