• Lisäosan suunnittelu Lundia Classic -hyllyyn 

   Laine, Reeta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella lisäosia Lundia Classic -hyllyjärjestelmään. Lisäosien oli tarkoitus mahdollistaa yhä useampia käyttötarkoituksia jo moneksi muuntautuvalle hyllylle ja vastata juuri tämän ...
  • Kaupallisen kuosimalliston suunnittelu Lifestyle Interior Oy:lle syksylle 2016 

   Niukko, Ada (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kaupallinen kuosimallisto Lifestyle Interior Oy:lle syksyyn 2016 pysyen annetuissa reunaehdoissa, mielenkiintoisuutta unohtamatta. Reunaehtoina olivat muun muassa neutraalius, ...
  • Sohvapöydän kehitystyö 

   Kurki, Johannes (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kurssityönä suunnitellusta ja valmistetusta sohvapöydän prototyypistä teollisesti valmistettavissa oleva huonekalu. Puutteellisen suunnittelun vuoksi prototyypin kokoonpanovaiheessa ...
  • Tuotekonseptin luominen palvelumuotoilun menetelmin : case: Lundia 

   Karihtala, Jutta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön päätavoitteena oli luoda uudenlainen tuotekonsepti palvelumuotoilun keinoin. Työssä selvitetään palvelumuotoiluprosessin eri vaiheita ja sovelletaan niitä konseptin luomiseen ja sen työvaiheisiin. Työn ...
  • Vaihtoautoliikkeen palvelun kehittäminen 

   Rytivaara, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää vaihtoautoliikkeen palveluita muotoilun menetelmin. Tutkimuksessa kartoitettiin toimeksiantajan organisaation nykytila eri tutkimusmenetelmien avulla. Tämän pohjalta hahmotettiin ...
  • Visuaalinen identiteetti uudelle yritykselle 

   Webb, Oliver (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimukseni aiheessa yhdistyy visuaalinen suunnittelu ja kasvava digitaalinen suunnittelu. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, mitä on yrityksen visuaalinen identiteetti? Kysymyksen lopputuloksessa selviää, mitä kuuluu ...
  • Kiinteistövälitystoimiston rentoutumistilojen sisustussuunnittelu ja muutosehdotus 

   Hallikainen, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä suunnitellaan kiinteistönvälitysyritys Bo Lkv:n toimistotiloihin sekä työntekijöille että asiakkaille rentouttava ja käytännöllinen tila ja maksimoida myös jo olemassa olevien neliöiden hyöty. Tilan tulisi ...
  • Oman brändin luominen visuaalisin keinoin 

   Lappalainen, Miro (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda oma brändi. Opinnäytetyö tehtiin tulevaa graafisen suunnittelijan uraani varten. Brändi on hyvä pohja uralleni sen ammattimaisen visuaalisen ilmeen vuoksi. Tavoitteenani oli luoda toimiva ...
  • Muotoillaan eskaria! : muotoiluajattelua esiopetuksen arkeen 

   Smedman, Sari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää esiopetuspalvelua helpottavia ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaan ja henkilöstön tarpeita sekä palveluntarjoajan tavoitteita. Tavoitteena on luoda sellaisia uusia toimintamalleja, ...
  • Myymäläesillepanon suunnittelu brändiä tukevalla tavalla : Case: Belightful Design 

   Orvasto, Jenni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee visuaalista markkinointia ja myymäläesillepanon suunnittelua. Opinnäytetyössä tehdään brändin mukainen myymäläesillepano suomalaiselle designyritykselle Belightful Design Oy:lle. Työn päämääränä ...
  • Visuaalisen markkinointimateriaalin suunnittelu Mori Collectivelle : malliston valokuvaus ja tuotekuvaston luominen 

   Koskinen, Emma (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella vaatesuunnitteluyritys Mori Collectivelle visuaalinen markkinointimateriaali. Tarkoituksena oli ottaa yrityksen mallistosta kuvat ja luoda niiden pohjalta tuotekuvas¬to sekä ...
  • Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö Wision visuaalisen ilmeen suunnittelu 

   Rouvinen, Katriina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni keskittyi visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Toimeksiantajana toimi Turun ammatti-instituutti. Itse suunnittelutyö tehtiin instituutin uuden yrittäjyyden oppimisympäristö Wision tiloihin. Ilmettä suunnitellessa ...
  • Modulaarisen RIME-kalusteen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen 

   Lähteenmäki, Tero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa modulaarinen istuinkaluste prototyypin asteelle. Kaluste suunniteltiin käytettäväksi julkisissa tiloissa, mutta se soveltuisi myös kotikäyttöön. Kaluste olisi rakenteeltaan ...
  • Kahvilakonseptin suunnittelu vintage- ja second hand -liike Soulille 

   Luukka, Melina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tavoitteena oli suunnitella kahvilakonsepti vintage- ja second hand -liike Soulin kivijalkamyymälään. Kahvilakonseptin tuli istua yrityksen ilmeeseen, tuoda keveyttä runsaaseen tilaan, olla toteutettavissa ...
  • Peppi Pitkätossu -aiheisen lastenvaatemalliston suunnittelu : vaatesuunnittelua lisenssin ehdoilla 

   Törrönen, Joel (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tavoitteena oli suunnitella Peppi Pitkätossu -aiheinen lastenvaatemallisto Oy Martinex Ab:lle kevääksi 2018. Suunnittelun tueksi selvitettiin toimeksiantajan, Peppi Pitkätossu -lisenssin ja kohderyhmän mallistolle ...
  • Tuotteen muotoilu Muoto2:lle 

   Yrjölä, Petra (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuotteen suunnittelu, joka vastaa kuluttajien tarpeeseen, on trendien mukainen ja samalla myös ajaton. Työssä vastataan ajattomalla tuotteella kuluttajien tarpeeseen, johon liikkeissä ei ole ...
  • Verkkokaupan visuaalisen ilmeen suunnittelu : case: Annmarie Sukta 

   Sukta, Annmarie (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tavoitteena on suunnitella verkkokaupan visuaalinen ilme. Tarkoituksena on laatia graafinen ohjeisto ja visuaalinen ilme omalle kenkäverkkokaupalle. Opinnäyte auttaa yritystä tulevaisuudessa mainonnassa, ...
  • KOTA-sisätilavalaisin 

   Nurmi, Niklas (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tavoitteena on tutustua uusiin teollisen muotoilun menetelmiin ja kehittää vanhoja, sekä kehittää ongelmanratkaisukykyä haasteissa. Niin sanotun koulutustyön on kyettävä vastaamaan näihin haasteisiin riittävän monipuolisesti ...
  • Printtimalliston suunnittelu Punaiselle Norsulle 

   Virtanen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytteen tavoitteena oli suunnitella printtimallisto Punainen Norsu -nimiselle lastenvaatemallistolle. Suunnittelun lähtökohtana toimivat suunnittelijan näkemyksen lisäksi toimeksiantajan toiveet syyskaudelle ...
  • ”Mitä jos et oikeesti oo siellä koulussa etkä missään, ni mitä sitte?” : palvelumuotoilua Salon etsivälle nuorisotyölle 

   Virtanen, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn päätavoitteena oli kartoittaa Salon kaupungin etsivän nuorisotyön palvelun nykytilaa, ja sen pohjalta selkeyttää palvelupolkua. Toisena tavoitteena oli miettiä palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen työkaluja työskentelyn ...