• A4-seinävalaisinkonseptin muotoiluprosessi 

   Väänänen, Saana (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on A4-seinävalaisinkonsepti ja sen muotoiluprosessi. Tavoitteena on saattaa konsepti ideatasolta sellaiseen muotoon, joka on helposti ymmärrettävä ja jatkokehityskelpoinen lukijan sekä mahdollisten ...
  • Adi Kalusteet Oy:lle soveltuva 3D-mallinnusohjelma 

   Rahkola, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön teemana oli 3D-mallinnus ja tutkimus markkinoilla olevista 3Dmallinnusohjelmista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sopivin 3D-mallinnus ohjelmisto toimeksiantajan käyttöön. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
  • Aistiergonominen tuote muistihäiriöisten hoitoympäristöön 

   Yrjänä, Essi (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville, millä keinoin muistihäiriöisten asuinympäristöä voidaan parantaa aistien avulla. Toimeksiantajana on Salon kaupungin vanhuspalvelu, joka toivoi ratkaisun parantavan hoitoympäristön ...
  • Aurinkoenergiakeräin 

   Pussinen, Simo (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella itsenäisesti seisova ja maahan asennettava aurinkoenergiakeräinkonsepti. Työn toimeksiantajana oli Juras Oy, joka on suomalainen monialainen yritys. Tavoitteena oli aikaansaada lopputulos, ...
  • Brändi uudelle kuntosalivaatemerkille : Sweat or Dead -brändikäsikirja 

   Huhtamäki, Jade-Yolanda (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on laatia brändi opinnäytteen tekijän omalle kuntosalivaatemerkille ja muodostaa sitä kautta merkin brändikäsikirjan luonnos, jota myöhemmin yritystoiminnan alkaessa voidaan päivittää ja kehittää ...
  • Dementiarannekkeen suunnittelu Everon Oy:lle 

   Lempinen, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella dementiarannekekonsepti Everon Oy:lle. Pohjana suunnittelulle toimi Everon Oy:n Vega-dementiaranneke, jonka ominaisuuksia ja käyttäjäystävällisyyttä oli tarkoitus kehittää tutkimuksen ...
  • Digitaalisuus ja luonto : bioinspiraation ja digitaalisen valmistuksen oppaan suunnittelu 

   Leppänen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä käsitellään digitaaliseen valmistukseen liittyviä käsitteitä ja metodeja. Keskeisenä inspiraationlähteenä on luonnosta saatava tieto, joka ilmenee erilaisten toistuvien ja samankaltaisten rakenteiden kautta. ...
  • Ekotehokkuus tuotesuunnittelussa : prosessimalli ja opas Desigence Oy:lle 

   Sjö, Erika (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytteeni aihe on ekotehokkuus tuotesuunnittelussa – prosessimalli ja opas Desigence Oy:lle. Opinnäytetyön on tilannut Desigence Oy. Tarkoituksena oli selvittää ekotehokkaan tuotteen ominaisuuksia elinkaariajattelun ...
  • Elektroniikkalaukkukonsepti Golla Oy:lle 

   Kangas, Sanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Turun Ammattikorkeakoulun opinnäytetyösääntöihin perustuva opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli suunnitella käyttäjäryhmäperustainen tuotekonsepti suomalaiselle pienelektroniikan ...
  • Elvyttävä ja tavoittava palveluympäristö senioreille 

   Hietanen, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella elvyttävä ja tavoittava palveluympäristökonsepti 65–75-v senioreille. Tutkimuksen painopisteenä oli selvittää millainen ympäristö on seniorille elvyttävä, ja mitkä seikat vaikuttavat ...
  • Ennakoiva palvelukehitys suomalaisella matkustaja-aluksella : palvelu ulkomaisille matkailijoille Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä vuonna 2025 

   Kosonen, Nea (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytteen tavoitteena on tutkia ulkomaisten matkailijoiden tarpeita ja odotuksia heidän matkustaessaan Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä vuonna 2025. Tutkimustulosten perusteella suunnitellaan suomalaiselle ...
  • Esittelytelinekonsepti : suunnittelu Seismo Factory Oy:lle 

   Paananen, Daniel (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on toimeksianto Seismo Factory Oy:ltä. Tehtävänä oli suunnitella Seismon asiakkaan Oraksen tuotteille pitkäikäinen, designiltaan aikaa kestävä, raikas ja erottuva esittelytelinekonsepti erilaisiin myymäläymp ...
  • Esteettömän kaksirunkoisen veneen konseptisuunnittelu yritykselle 

   Leppänen, Tiinamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn lähtökohtana oli suunnitella Insinööritoimisto Petteri Oy:lle venekonsepti, jossa esteettömyyden vaatimukset huomioitiin. Veneestä oli suunniteltu ensimmäinen versio, jonka jatkoksi oli kehitteillä toinen versio samasta ...
  • Fanituotteiden suunnittelu Dirty River Roller Grrrls -Roller derby seuralle 

   Markkanen, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uusia tai paranneltuja fanituote ideoita toimeksiantajalleni Turkulaiselle Dirty River Roller Grrrls - Roller Derby seuralle. Tavoitteena oli saada tuotteissa näkymään Roller Derby ...
  • Farkuista uutta : muokkausmenetelmien ja kierrätysmateriaalin hyödyntäminen tuotesuunnittelussa 

   Ala-Äijälä, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kierrätysfarkuista tuoteideoita yritykselle Laura Ann, joka on lokakuussa 2010 perustettu toiminimi. Tuoteideoissa hyödynnettiin materiaalin muokkausta. Tavoitteena oli kokeilla ...
  • Five Guys Named Moe : pukusuunnittelu Samppalinnan Kesäteatterin näytelmään 

   Kopola, Kaarina (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella 50-luvun ja swing-tanssimuodin tunnelmaa henkivä pukusuunnittelu vuoden 2013 kesän Samppalinnan Kesäteatterin Five Guys Named Moe. Opinnäytetyö rajattiin koskemaan vain kuuden ...
  • Glögisetin muotoiluprosessi 

   Väisänen, Anna-Kaisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella glögisetti Martinex Oy:lle. Settiin kuuluisi kannellinen kannu, kannua lämmittävä tuikkukuppi ja ehdotuksia mukille. Setin tulisi olla toimiva, ergonominen ja esteettisesti miellyttävä. ...
  • Grace Spinelight, designvalaisimen tuotteistamissuunnitelma 

   Haapakoski, Maija (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tuotteistamissuunnitelma jo valmiille, itse suunnittelemalleni designvalaisimelle. Työssä tutkittiin tuotteistamisprosessia ja laajempaa kokonaisuutta, tuotekehitysprosessissa. Työssä ...
  • Grillauspisteen suunnittelu risteilijään 

   Lammila, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella laivakäyttöön soveltuva grillauspiste. Toimeksiantajana oli Loipart Technology Finland Oy. Tehtävänä oli suunnitella uudenlainen hiilitoiminen grilli, joka kestää laivaolosuhteita ...
  • Haave-mallisto : printtimallisto inspiroituneena Oili Tannisen Nunnu-kirjojen kuvituksista 

   Palovuori, Jatta (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella printtimallisto, jonka inspiraation lähteenä oli kirjailija-taiteilija Oili Tannisen kuvitukset. Tannisen tuotannosta keskityttiin Nunnu-kirjoihin, sillä tekijällä liittyy niihin ...