Uusimmat viitteet

 • Elämänlaatua ja hyvinvointia muistiyksikössä : TunteVa® -toimintamalli hyvinvoinnin apuna 

  Hursti, Henna; Jalkanen, Inka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön punaisena lankana on kahden eri tutkinto-ohjelman opiskelijan tiedon ja osaamisen yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää muistiyksikön toimintaa TunteVa® -toimintamallin ...
 • Yrityspalvelupiste Formun tunnettuus ja mielikuva 

  Mikkola, Mari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Yrityspalvelupiste Formun tunnettuutta ja erityisesti sitä, millaisia mielikuvia organisaatio herättää sen palveluiden käyttäjien keskuudessa. Tavoitteena oli tunnettuus- ja ...
 • Sähköinen ulkomainonta Led-mainostauluissa 

  Huppunen, Mika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Screenit EU Oy:lle ohjeistus mainoksien valmistamiseen Led-mainostauluille. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä Led-mainostaulujen lupa-asioihin, ominaisuuksiin ja ...
 • Sedulaaki 2014 

  Kamppinen, Annamari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee SeAMK tekniikan ja Koulutuskeskus Sedun järjestämää kurssia nimeltään Sedulaaki. Sedulaakissa Koulutuskeskus Sedun opiskelijat rakentavat radio-ohjattavan ilmatyynyaluksen. Kurssin lopuksi ...
 • Omistajanvaihdos mikroyrityksessä : Case: hevosalan yritys 

  Haapamäki, Linda (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrittäjyyden merkitys Suomen kansantaloudelle on erittäin merkittävä. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle lisää omistajanvaihdosten tarvetta Suomessa merkittävästi tulevina vuosina. Yrityksen omistajanvaihdos on ...
 • Mainostoimiston Strategia 

  Kaminen, Olli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsitteli pitkään toimineen mainostoimiston sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tehtävää strategian uudistusta. Opinnäytetyö, jossa suunniteltiin mainostoimistolle uutta strategiaa vastaamaan nykypäivän ...
 • Uuden kirjanpitolain vaikutus tilitoimistoympäristöön : Case KMV-Tilitaito Oy 

  Tuomela, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuoden 2016 alussa voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset vaikuttavat konkreettisesti kirjanpitäjän arkipäivään. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä kirjanpitolaissa muuttui ja kuinka muutokset tulisi ottaa ...
 • Oman pääoman ehtoinen rahoitus osana jalkapalloseuran kokonaisrahoitusta: FC Jazz Oy:n osakeannin tarkastelu 

  Hokkanen, Jakke (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli raportoida jalkapalloseura FC Jazz oy:ssä suoritetun osakeannin toimeenpanosta, sekä analysoida toteutetun osakeannin onnistuminen, ja arvioida lopuksi onnistuneet ja epäonnistuneet asiat. ...
 • Asiakassuhteiden hallinta ja palvelun laatu kauneudenhoitoalalla 

  Tikkamäki, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pohjanmaalla sijaitsevan, kaksi vuotta toimineen, kauneudenhoitoalan yrityksen asiakassuhteiden hallintaa ja palvelun laatua. Toimeksiantajalle tehtävä selvitys oli sen yrityshistorian ...
 • Kuudestaan ry:n ulkoisen viestinnän kehittäminen 

  Rintala, Päivi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia konkreettinen ulkoisen viestinnän suunnitelma Kuudestaan ry:lle. Työn avulla yhdistyksen on mahdollista tuoda itseään ja Leader-toimintatapaa laajemmin tunnetuksi, sekä saada tehokkaammin ...
 • Fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen yrityksissä 

  Oikari, Ilari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten paljon ja millä tavoin yritykset ovat panostaneet työntekijöidensä fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen. Lisäksi pyritään selvittämään, vaikuttaako tämä sairaslomamääriin. ...
 • Markkina-analyysi : Case: Pii Poo Oy 

  Ranto, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Pii Poo Oy:n markkinoita sekä kilpailijoita. Tavoitteena oli toteuttaa markkina-analyysi, jonka pohjalta yrityksen avainhenkilöt voivat toteuttaa sekä taloudellisia että ...
 • Toteutettavuusselvitys liiketoiminnasta Kotkassa 

  Toivonen, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettavuusselvitys. Toteutettavuusselvityksen tarkoituksena on hankkia tietoa yritystoiminnan kannattavuudesta Kotkan kaupungin alueella. Toimeksiantajana toimii toteutettavuusselvityksen ja ...
 • Pohjoisen Etelä-Pohjanmaan matkailuverkoston kehittämiskartoitus 

  Larikka, Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin matkailun verkostoitumisen eri variaatioita ja niiden avulla saavutettavia hyötyjä. Opinnäytetyö sisältää selvityksen määrättyjen kuntien ja kaupunkien matkailun ja matkailumarkkinoinnin ...
 • Maahanmuuttajien työllistyminen Lapualla 

  Ishutina, Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvailla, kuinka hyvin maahanmuuttajat ovat työllistyneet Lapualla ja selvittää onko mitään vaikuttavia tekijöitä ollut työpaikan saamisessa. Lapua on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva ...

Näytä lisää