Uusimmat viitteet

 • Markkinointisuunnitelma Palveluun.fi:lle 

  Vehniäinen, Juha-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda tehokas markkinointisuunnitelma yrityksemme käyttöön Palveluun.fi-sivuston markkinoinnissa. Tarvitsimme suunnitelmaa tuotteemme lanseeraamisessa markkinoille menestyksekkäästi vuonna ...
 • Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

  Kaappola, Kalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda liiketoimintasuunnitelma perustettavalle yritykselle. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman hyödyllinen suunnitelma tulevaisuutta ajatellen. Toisena tavoitteena oli selvittää, millainen ...
 • Lean 5S -menetelmän käyttö pk-yrityksen markkinointiviestinnän uudistamisen työkaluna 

  Teräs-Mylläri, Jaana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten Lean 5S-menetelmää voidaan käyttää työkaluna jo jonkin aikaa toimineen mikro- tai pienyrityksen markkinointiviestinnän uudistamisen työkaluna. 5S-menetelmän kokeilun avulla oli ...
 • Startup-vaiheen ekosysteemi digitaalisessa toimintaympäristössä 

  Äkkinen, Virpi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää startup-vaiheen ekosysteemin toimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Tarkoituksena oli tutkia ekosysteemiä alkavien yrittäjien näkökulmasta yrityksen startup-vaiheessa, ottaen ...
 • Nuorten pankkipalvelujen ja asiakasviestinnän kehittäminen 

  Näsi, Raine (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pankin x nuorille suunnattuja palveluita ja palvelujen asiakasviestintää. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä palvelujen laatuun. Opinnäytetyön toisena tavoitteena ...
 • Elämänlaatua ja hyvinvointia muistiyksikössä : TunteVa® -toimintamalli hyvinvoinnin apuna 

  Hursti, Henna; Jalkanen, Inka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön punaisena lankana on kahden eri tutkinto-ohjelman opiskelijan tiedon ja osaamisen yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää muistiyksikön toimintaa TunteVa® -toimintamallin ...
 • Yrityspalvelupiste Formun tunnettuus ja mielikuva 

  Mikkola, Mari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Yrityspalvelupiste Formun tunnettuutta ja erityisesti sitä, millaisia mielikuvia organisaatio herättää sen palveluiden käyttäjien keskuudessa. Tavoitteena oli tunnettuus- ja ...
 • Sähköinen ulkomainonta Led-mainostauluissa 

  Huppunen, Mika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Screenit EU Oy:lle ohjeistus mainoksien valmistamiseen Led-mainostauluille. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä Led-mainostaulujen lupa-asioihin, ominaisuuksiin ja ...
 • Sedulaaki 2014 

  Kamppinen, Annamari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee SeAMK tekniikan ja Koulutuskeskus Sedun järjestämää kurssia nimeltään Sedulaaki. Sedulaakissa Koulutuskeskus Sedun opiskelijat rakentavat radio-ohjattavan ilmatyynyaluksen. Kurssin lopuksi ...
 • Omistajanvaihdos mikroyrityksessä : Case: hevosalan yritys 

  Haapamäki, Linda (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrittäjyyden merkitys Suomen kansantaloudelle on erittäin merkittävä. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle lisää omistajanvaihdosten tarvetta Suomessa merkittävästi tulevina vuosina. Yrityksen omistajanvaihdos on ...
 • Mainostoimiston Strategia 

  Kaminen, Olli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsitteli pitkään toimineen mainostoimiston sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tehtävää strategian uudistusta. Opinnäytetyö, jossa suunniteltiin mainostoimistolle uutta strategiaa vastaamaan nykypäivän ...
 • Uuden kirjanpitolain vaikutus tilitoimistoympäristöön : Case KMV-Tilitaito Oy 

  Tuomela, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuoden 2016 alussa voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset vaikuttavat konkreettisesti kirjanpitäjän arkipäivään. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä kirjanpitolaissa muuttui ja kuinka muutokset tulisi ottaa ...
 • Oman pääoman ehtoinen rahoitus osana jalkapalloseuran kokonaisrahoitusta: FC Jazz Oy:n osakeannin tarkastelu 

  Hokkanen, Jakke (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli raportoida jalkapalloseura FC Jazz oy:ssä suoritetun osakeannin toimeenpanosta, sekä analysoida toteutetun osakeannin onnistuminen, ja arvioida lopuksi onnistuneet ja epäonnistuneet asiat. ...
 • Asiakassuhteiden hallinta ja palvelun laatu kauneudenhoitoalalla 

  Tikkamäki, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pohjanmaalla sijaitsevan, kaksi vuotta toimineen, kauneudenhoitoalan yrityksen asiakassuhteiden hallintaa ja palvelun laatua. Toimeksiantajalle tehtävä selvitys oli sen yrityshistorian ...
 • Kuudestaan ry:n ulkoisen viestinnän kehittäminen 

  Rintala, Päivi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia konkreettinen ulkoisen viestinnän suunnitelma Kuudestaan ry:lle. Työn avulla yhdistyksen on mahdollista tuoda itseään ja Leader-toimintatapaa laajemmin tunnetuksi, sekä saada tehokkaammin ...

Näytä lisää