Uusimmat viitteet

 • Tuotannon kehittäminen 

  Yrjänä, Kaarlo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty Presteel Oy:lle. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, voiko yrityksen tuotantoa kehittää ja parantaa LEAN-filosofiaan perustuvien oppien avulla. Työssä perehdytään LEANin keskeisimpiin käsitteisiin ...
 • ASIAKASLÄHTÖISEN OHJELMISTOTESTAUKSEN TEHOSTAMINEN 

  Niemelä, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa asiakaslähtöistä testaamista ohjelmiston kehitysympäristössä Bittium Wireless Oy:ssä. Opinnäytetyön aloitushetkellä testaamisproseduurit eivät olleet tarpeeksi kattavia ohjelmiston ...
 • Introducing Agile Work Culture to Waterfall-Based Software Development Organization 

  Pekkala, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to recognize the most required changes and new practices when the target organization is moving towards from Waterfall-based approach to Agile and Lean practices, and planning to take Scrum ...
 • Jatkuva parantaminen : Jatkuvan parantamisen keskeiset elementit 

  Laakkonen, Katja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pysyäkseen nyky-yhteiskunnassa kilpailukykyisenä yrityksen tulee olla koko ajan innovatiivisempi sekä toiminnan tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Jatkuva parantaminen on ajankohtainen aihe ja sen tulisi korostua vielä enemmän ...
 • KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU SAIRAALARAKENTAMISESSA 

  Toivonen, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen kohteena on käyttäjälähtöinen sairaalasuunnittelu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä. Tutkimusmenetelmä on tyypiltään konstruktiivinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuskohteena toimii Oulun yliopistollisen ...
 • Vedenpuhdistuslaitosten kokonaistehokkuuden parantaminen tuotannon tasapainottamisen avulla 

  Huhtakangas, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö vedenpuhdistuslaitosten päivittäisissä tuotantoprosesseissa aikaansaamaan laadun ja tehokkuuden parantumista tuotannon tasapainottamisen avulla ja kytkemällä kahden ...
 • Proposal for SAP Plant Maintenance Module Rollout Preparations 

  Hyyryläinen, Juha-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this research was to analyze legacy maintenance system data and create a proposal for SAP Plant Maintenance module rollout preparation for Prysmian Finland Oulu plant. The preparation proposal was built ...
 • YRITYKSEN KASVUSTRATEGIAN SUUNNITTELU 

  Liius, Jonna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on tehty ulkovalaistuksen asiantuntijayritykselle nimeltä FIXULUX OY, jonka toiminta on käynnistynyt muutamia vuosia sitten. Yritys on vakiinnuttanut asemansa toimialalla ja ajatuksena on kasvattaa ja kehittää ...
 • BIOSIMILAR MEDICINES IN FINNISH HOSPITALS : Introduction of Biosimilar Infliximab 

  Simi, Maarit (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Price competition for biological medicines has been modest before the arrival of biosimilars on the market. In Europe, the first biosimilar, somatropin, was approved in 2006 and the first biosimilar monoclonal antibody, ...
 • Poliisimoottoripyörän toimintaympäristön kehittäminen 

  Virranjoki, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Poliisi joutuu töissään työskentelemään hyvin erilaisten tehtävien parissa. Tehtävien suorittamisessa sähköisten järjestelmien käyttö lisää tehokkuutta ja mahdollistaa paremman tilannekuvan aikaansaamisen. Tämä opinnäytetyö ...
 • Tuotekohtainen kustannuslaskenta : Oy AGA Ab 

  Sutinen, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä syvennytään Oy AGA Ab:n tuotteiden kustannuslaskentaan. Työn tarkoituksena on selvittää tuoteryhmäkohtaiset yksikkökustannukset Oulun täyttölaitoksella. Työn tarkoitukse-na on myös selvittää tuotekohtaista ...
 • SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN 

  Jääskeläinen, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ toteuttamisen tarve lähti siitä, että verkkoyhtiön pitkän aikavälin kehittämisstrategia vaati uutta suuntaa muuttuneen sähkömarkkinalain ja sitä valvovan Energiaviraston muuttuneen, aiemmin ohjeistuksen, nykyiseltään ...
 • Tietojärjestelmä asiakastietojen sähköiseen kirjaamiseen 

  Niemelä, Sakari; Tuisku, Maiju (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyön idea syntyi SoteYBoost- hankkeen projektipäällikön avulla. Hän kertoi sosiaalialan yksityisyrittäjästä, jolla oli tarve saada yrityksensä käyttöön sähköinen asiakastietojärjestelmä. Otimme yhteyttä yrittäjään ...
 • ALLIANSSIHANKE : CASE HIUKKAVAARAN MONITOIMITALO 

  Södö, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantaja on Lemminkäinen Talo Oy, Oulu, joka toimii Hiukkavaaran monitoimitalon päätoteuttajana. Hyvät kokemukset ison allianssihankkeen läpiviennistä rohkaisivat valitsemaan aiheeksi meneillään olevan ...
 • Työssäoppimisen kehittäminen 

  Kantolainen, Eero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Teknologialiiketoiminta Työn tekijä: Eero Kantolainen Työssäoppimisen kehittäminen Työn ohjaaja: Vesa Moilanen Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: syksy 2016 Sivumäärä: 49 + 9 ...

Näytä lisää