Uusimmat viitteet

 • Kosteusvauriokorjausten vaihtoehtoiset toimintamallit 

  Heikkinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä oli ensisijaisena tavoitteena selvittää, eroavatko julkisten ja yksityisten rakennuksien kosteusvauriokorjaushankkeet toisistaan ja toissijaisesti tuottaa Sitowise Oy:lle vaihtoehtoisia toimintamalleja ...
 • Aliurakan johtaminen korjausrakennushankkeessa 

  Soini, Totti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin aliurakan johtamiseen liittyviä ongelmia korjausrakentamisessa. Ongelmana on yleisesti, että aliurakan hankinta ja tuotanto eivät kohtaa. Halutaan hankkia jotain tiettyä, mutta se ei ...
 • Sisäilmatutkijan ilmanvaihto-opas 

  Vuoti, Erno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valtakunnallisen korjausvelan määrä kasvaa jatkuvasti. Usein korjaustarpeita aiheuttavat erilaiset sisäilmaongelmat. Erilaisten sisäilmatutkimusten parissa työskentely on osoittanut, että usein sisäilman laatuongelmiin ...
 • Olympiastadion, betonirakenteiden korjaus ja rappausten restaurointi 

  Mutanen, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Olympiastadionin mittava perusparannus käynnistyi suunnittelun osalta vuonna 2012. Hankkeessa peruskorjataan Helsingin Olympiastadion kokonaisuudessaan, lisätään uusia poistumisteitä katsomoon, muutetaan tiloja, rakennetaan ...
 • Linjasaneeraushankkeen viestinnän kehittäminen 

  Vanhala, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Wise Group Finland Oy:n korjausrakentamisen toimialalle. Wise Group on talonrakennusalan asiantuntija, joka tarjoaa kattavat konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut uudis- ja korjauskohteisiin. ...
 • Muurattujen julkisivujen vauriot, korjaus ja kuntotutkimusmenetelmät 

  Kangas, Ekaterina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä tiileen rakennusmateriaalina, historiallisten rakennusten muurattujen julkisivujen korjausmenetelmiin ja vauriokartoituksen tulosten analysointiin sekä laatia ohjemalli tiilijulkisivun ...
 • Korjausrakentamisen opetuksen kehittäminen toisen asteen koulutuksessa : Työpaikkaohjaajan koulutuksen kehittyminen Stadin ammattiopistossa 

  Salminen, Simopekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän raportin tarkoituksena on jakaa tietoa työpaikkaohjaajien koulutuksesta oppilaitoksille sekä työelämän edustajille. Stadin ammattiopiston mallin mukaan muut oppilaitokset saavat selkeän pohjan oman työpaikkaohjaaja ...
 • 1960-luvulla rakennetun omakotitalon kunnostaminen vapaa-ajan asunnoksi 

  Holm, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman kattavasti vuonna 1964 valmistuneen, lähes alkuperäisessä kunnossa olevan, pientalon nykyinen kunto sekä korjaustarve kuntotutkimuksen avulla. Lisäksi työssä pohditaan ...
 • Tietomallipohjainen teollisuusrakennusten purkutyö 

  Lappalainen, Eelon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa tietomallin, lisätyn todellisuuden sekä purkurobotiikan hyödyntämismahdollisuuksista teollisuusrakennusten purkamisessa. Tietomalleja ei ole hyödynnetty teollisuusrakennusten ...
 • Uuden asbestilain vaikutukset ja kustannukset korjausrakentamisessa 

  Rojo, Ismo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä käsitellään vuoden 2016 alussa voimaan astuneiden asbestitöitä koskevien määräysten vaikutuksia ja kustannuksia korjausrakentamisessa. Suomessa on käytetty asbestia monissa eri rakennusmateriaaleissa, koska se oli ...
 • Kuntotutkimusasiakirjojen yhtenäistäminen ja kehittäminen tiedonhallinta sovellusten käyttöön 

  Koskenniemi, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäistää Suomen Talokeskuksen kuntotutkimusraportointia ja se on osa käynnissä olevaa RATI – hanketta (nykyään Tampuuri R), jossa on tarkoituksena kehittää rakentamishankkeiden ...
 • Työturvallisuuskulttuurin kartoitus rakennusyrityksessä 

  Peurakoski, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työturvallisuuskulttuurin vaikutus työturvallisuustilastojen taustalla on suuri. Kulttuuri vaikuttaa ihmisten toimintaan ja kulttuuri koostuu monista eri asioita. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutustua niihin asioihin, ...
 • Energiankulutustavoitteiden toteuttaminen Helsingin seurakuntayhtymässä 

  Niska, Pentti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Helsingin seurakuntayhtymässä kiinteistöjohtaja teki vuonna 2010 päätöksen vähentää energiankulutusta sen hetkisestä tasosta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Seurakuntayhtymälle ei useista yrityksistä huolimatta ole ...
 • Kosteusongelmista kärsivän 1970-luvun betonielementtikerrostalon korjaussuunnittelu ja alapohjatilan korjaustyöt 

  Perälahti, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalokiinteistön kosteusvauriokorjausten suunnittelua ja korjaustyötä. Suunnittelukohteena oleva kahden asuinkerrostalon kiinteistö kärsi kosteusongelmista, ...
 • Etelä-Kymenlaakson Ammattiopiston korjausrakennuskoulutuksen kehittäminen 

  Lähde, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa korjausrakentamisen koulutuksen tilaa Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa ja kehittää korjausrakentamisen koulutukseen uusi toimintamalli. Opinnäytetyössä tutkittiin korjausrakentamista ...

Näytä lisää