Uusimmat viitteet

 • Toimintamalli kysyntäjouston toteuttamiseksi asuinkerrostaloissa 

  Holmqvist, Victor (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kysyntäjouston toteuttaminen asuinkerrostaloissa. Työn tavoitteena oli tutkia kysyntäjoustoa käsitteenä käytännön näkökulmasta ja selvittää kysyntäjouston toteuttamiseen liittyviä keskeisiä tehtäviä ...
 • Kiinteistökohtainen aurinkosähkön tuotanto : Kiinteistönomistajien suhtautuminen ja rakennusten aurinkosähköpotentiaalit 

  Kuikka, Essi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kiinteistöjen omistajien edustajien kiinnostusta kiinteistökohtaisen aurinkosähkön tuotantoon sekä laskea rakennusten aurinkosähköpotentiaaleja. Kiinnostusta selvitettiin kyselyllä ...
 • LVIJ-järjestelmien kustannusoptimointi korkeissa asuinkerrostaloissa 

  Laasonen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kustannusoptimaalisin LVIJ-järjestelmäratkaisu Suomeen rakennettavalle korkealle asuinkerrostalolle. Tavoitteen saavuttamiseksi kartoitettiin kirjallisuuskatsauksen sekä kolmen ...
 • Jäähdytysjärjestelmän lämpötilamuutosten vaikutus sisäilmaolosuhteisiin sairaalaympäristössä 

  Koukku, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaukojäähdytys ratkaisut yleistyvät Suomessa ja jotkut kiinteistöt harkitsevat vaihtavansa nykyisen jäähdytysjärjestelmänsä kaukojäähdytykseen. Yleisesti Suomessa suunnitellaan kiinteistöjen jäähdytysratkaisuja ...
 • Paineistusjärjestelmän suunnittelu maanalaisille poistumisteille 

  Ryyppö, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on avata paineistusjärjestelmän käsitettä sekä luoda suunnitteluohje, jota voi käyttää tukena maanalaisten paineistusjärjestelmien suunnittelussa. Paineistusjärjestelmä lisää poistumisen ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen osana talotekniikkayrityksen palveluliiketoimintaa 

  Hagström, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä tutkittiin asiakaskokemuksen kehittämistä osana talotekniikkayrityksen palveluliiketoimintaan. Opinnäytetyö tehtiin talotekniikka-alan yhtiölle Aro Systems Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ...
 • Paineistusjärjestelmän suunnittelu maanalaisille poistumisteille 

  Ryyppö, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on avata paineistusjärjestelmän käsitettä sekä luoda suunnitteluohje, jota voi käyttää tukena maanalaisten paineistusjärjestelmien suunnittelussa. Paineistusjärjestelmä lisää poistumisen ...
 • MagiCADilla ja NavisWorksilla tehtävän suunnittelu- ja mallinnustyön tehostaminen apuohjelmien avulla 

  Salasmaa, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadittiin työssään tietomallinnusta käyttävän talotekniikkasuunnittelijan päivittäistä työtä helpottavia ja tehostavia apuohjelmia. Työ tehtiin Granlund Oy:lle ja siinä keskityttiin apuohjelmiin, jotka ...
 • LVI-järjestelmien hydraulisten piirien säätöventtiilien mitoitus 

  Sipola, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä LVI-tekniikassa yleisesti esiintyvien hydraulisten piirien säätöventtiilien tekniseen valintaan sekä valintaprosessin kulkuun ja siihen vaikuttaviin tahoihin. Työn tuloksena toteutetaan ...
 • Kauppakeskuksen ilmanvaihdon energiasaneeraus 

  Peltola, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin kauppakeskusrakennuksen ilmanvaihtosaneerauksen kannattavuutta ja tutkittiin kustannustehokkainta ratkaisua, jolla saneeraus saadaan tehdyksi. Työn tavoitteena oli luoda jatkosuunnittelua ...
 • Piirustustekniset esitystavat talotekniikan malliprojektissa 

  Elers, Sauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää talotekniikkasuunnitteluyksikön suunnitelmia piirus-tusteknisesti sekä yhtenäistää toimintatapoja kahden osaston välillä. Työssä tehtiin kaksi kyselytutkimusta, toinen merkittäville ...
 • Talotekniikan viranomaisvalvonta rakennushankkeissa 

  Hellberg, Johan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävästä on säädetty Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, ...
 • Prosessien määrittely ja dokumentointi LVI-urakointiyrityksessä 

  Vainio, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ toteutettiin LVI-urakointi- ja huoltoyritykselle, joka työllistään vuosittain noin 50 henkilöä. Yritys on pk-yritys, jonka markkina-alueena toimii koko Uusimaa. Työn tavoitteena oli määritellä yrityksen olemassa olevat ...
 • Kuntoarvioprosessin kehittäminen 

  Vainikka, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus oli yrityksen kuntoarvioprosessin kehittäminen, jonka päätavoitteena oli kannattavampi kuntoarvioprosessi sekä edellä mainittujen seikkojen lisäksi luoda ohjeita ja päivittää toimintamallia yrityksen omaan ...
 • Talotekniikkasuunnittelijoiden välinen kommunikointi työyhteenliittymissä 

  Haapakoski, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää minkälaisia kommunikointimenetelmiä työyhteenliittymähankkeissa käytetään sekä miten hankkeissa työskentelevät henkilöt ovat kokeneet käytössä olevien kommunikointimenetelmien käytön. ...

Näytä lisää