Uusimmat viitteet

 • Paineistusjärjestelmän suunnittelu maanalaisille poistumisteille 

  Ryyppö, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on avata paineistusjärjestelmän käsitettä sekä luoda suunnitteluohje, jota voi käyttää tukena maanalaisten paineistusjärjestelmien suunnittelussa. Paineistusjärjestelmä lisää poistumisen ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen osana talotekniikkayrityksen palveluliiketoimintaa 

  Hagström, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä tutkittiin asiakaskokemuksen kehittämistä osana talotekniikkayrityksen palveluliiketoimintaan. Opinnäytetyö tehtiin talotekniikka-alan yhtiölle Aro Systems Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ...
 • Paineistusjärjestelmän suunnittelu maanalaisille poistumisteille 

  Ryyppö, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on avata paineistusjärjestelmän käsitettä sekä luoda suunnitteluohje, jota voi käyttää tukena maanalaisten paineistusjärjestelmien suunnittelussa. Paineistusjärjestelmä lisää poistumisen ...
 • MagiCADilla ja NavisWorksilla tehtävän suunnittelu- ja mallinnustyön tehostaminen apuohjelmien avulla 

  Salasmaa, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadittiin työssään tietomallinnusta käyttävän talotekniikkasuunnittelijan päivittäistä työtä helpottavia ja tehostavia apuohjelmia. Työ tehtiin Granlund Oy:lle ja siinä keskityttiin apuohjelmiin, jotka ...
 • LVI-järjestelmien hydraulisten piirien säätöventtiilien mitoitus 

  Sipola, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä LVI-tekniikassa yleisesti esiintyvien hydraulisten piirien säätöventtiilien tekniseen valintaan sekä valintaprosessin kulkuun ja siihen vaikuttaviin tahoihin. Työn tuloksena toteutetaan ...
 • Kauppakeskuksen ilmanvaihdon energiasaneeraus 

  Peltola, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin kauppakeskusrakennuksen ilmanvaihtosaneerauksen kannattavuutta ja tutkittiin kustannustehokkainta ratkaisua, jolla saneeraus saadaan tehdyksi. Työn tavoitteena oli luoda jatkosuunnittelua ...
 • Piirustustekniset esitystavat talotekniikan malliprojektissa 

  Elers, Sauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää talotekniikkasuunnitteluyksikön suunnitelmia piirus-tusteknisesti sekä yhtenäistää toimintatapoja kahden osaston välillä. Työssä tehtiin kaksi kyselytutkimusta, toinen merkittäville ...
 • Talotekniikan viranomaisvalvonta rakennushankkeissa 

  Hellberg, Johan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävästä on säädetty Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, ...
 • Prosessien määrittely ja dokumentointi LVI-urakointiyrityksessä 

  Vainio, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ toteutettiin LVI-urakointi- ja huoltoyritykselle, joka työllistään vuosittain noin 50 henkilöä. Yritys on pk-yritys, jonka markkina-alueena toimii koko Uusimaa. Työn tavoitteena oli määritellä yrityksen olemassa olevat ...
 • Kuntoarvioprosessin kehittäminen 

  Vainikka, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus oli yrityksen kuntoarvioprosessin kehittäminen, jonka päätavoitteena oli kannattavampi kuntoarvioprosessi sekä edellä mainittujen seikkojen lisäksi luoda ohjeita ja päivittää toimintamallia yrityksen omaan ...
 • Talotekniikkasuunnittelijoiden välinen kommunikointi työyhteenliittymissä 

  Haapakoski, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää minkälaisia kommunikointimenetelmiä työyhteenliittymähankkeissa käytetään sekä miten hankkeissa työskentelevät henkilöt ovat kokeneet käytössä olevien kommunikointimenetelmien käytön. ...
 • Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän teknisten ja toiminnallisten vaatimusten kehittäminen 

  Nevalainen, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli kehittää Liikenneviraston sekä kuuden kaupungin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmäpalvelun hankinnassa käytettäviä teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Ryhmän jäsenillä on eri pituisia palvelusopimuksia ...
 • TATE-tietomallien suunnittelumenetelmien kehittäminen ja mallien käyttö työmaalla 

  Lankinen, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Talotekninen tietomallintaminen Suomessa on jäänyt geometriatasolle fokuksena komponenttitörmäilyiden eliminoiminen suunnittelu -tai rakennusaikana, jolloin auditoidaan pelkkää komponenttitörmäilyä, ei itse suunnitelmaa ...
 • Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa 

  Härkönen, Elias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuskohteena oli lähitulevaisuudessa voimaan astuvien rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien asetusten kustannustehokas implementointi erityisesti vuokrattavaksi rakennettavien asuinkerrostalojen ...
 • Sisäilman ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppiminen verkossa 

  Huhtanen, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssäni tutkittiin mahdollisuutta lisätä sisäilman ja kosteusvaurioiden korjaamisen osaa-mista työn ohessa itselle parhaiten sopivaan aikaan pelkästään verkossa oppien pk-seudun ulkopuolella ilman matkakustannuksia. ...

Näytä lisää