Uusimmat viitteet

 • Tarjouslaskennan laatu ja laatujärjestelmä 

  Ahola, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Urakkakilpailuissa kiinnitetään tänä päivänä huomiota yrityksen tarjoamaan laatuun sekä yrityksen laatujärjestelmään. Yritysten laatujärjestelmät ja laatu ovat jokaisella omanlaisensa, toisilla niitä ei ole määritelty ja ...
 • Festo electric automation oppimiympäristön kehitysprojekti 

  Juhala, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehitysprojektissa uudistettiin Feston Oy:n vanhentunut oppimisympäristö. Koulutustiloja tarvitaan pääasiassa sisäisiin- sekä asiakaskoulutuksiin. Koulutuksen tavoite on lisätä tietoisuutta Festo tuotteista ja tukea yhtiön ...
 • Biomassakaasuttimen prosessimittauksien ja sähköistyksen kehittäminen 

  Grommi, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena suunnitella ja toteuttaa VTT Oy:lle pilot kokoluokan kiinteäkerroskaasuttimen sähköistys ja automatisointi Espoon Kivenlahteen. Koelaitteen on tulevaisuudessa tarkoituksena palvella uuden ...
 • Kysyntäjouston mahdollisuudet energiamittareiden ja muiden tietolähteiden avulla 

  Taipale, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ilmastonmuutoksen torjunta on noussut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi viime vuosina. Ilmiön torjuntaan on lähdetty mukaan niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Muutoksen keulassa on sähkön tuotantorakenteen muutos. ...
 • Autosähköinsinöörikoulutuksen kehittäminen 

  Kovanen, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä analysoidaan ja verrataan Metropolian ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelman autosähkötekniikan opetussuunnitelmaa kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen opetussuunnitelmiin. Metropolian autosähkötekniikan ...
 • Digitalisaatio rakennetussa yhteiskunnassa : haasteet ja mahdollisuudet 2017-2030 

  Ollenberg, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä laadittiin opas rakennushankkeeseen ryhtyvälle päättäjälle sekä arvioitiin kysynnän muutoksia ja painopisteitä rakennetussa yhteiskunnassa 2017-2030. Työssä on toteutettu katsaus digitalisaation mahdollisuuksiin ...
 • Sähköasemaprojektien kannattavuuden kehittäminen 

  Pietikäinen, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kohdeorganisaation sähköasemaprojektien kannattavuutta. Kohdeorganisaation sähköasemaprojektin kannattavuus on ollut vaihtelevaa viime vuosina ja tilanteen korjaamiseksi oli ...
 • Turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä syöttävien akustojen kuormituksen selvitys ja hallinta Loviisan voimalaitoksella 

  Salonius, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ydinvoimalaitosohjeiden muutoksesta johtuen Loviisan voimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä syöttävien akustojen kapasiteetit tarkistettiin. Selvityksen perusteella yksi akustojärjestelmä tuli mitoittaa ...
 • Sähkönsiirtoyritys Carunan tarpeet SCADA -järjestelmältä : Pitkän aikavälin tarkastelulla 

  Rauhalammi, Iiris (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty sähkönsiirtoyritys Carunalle. Carunalla on tarve uusia käyttämänsä SCADA -järjestelmä. Tarve uusimiselle on syntynyt siitä, että nykyinen SCADA -järjestelmä on vanha ja tullut elinkaarensa loppuun. Tämän ...
 • Kaukolämpöverkon painemittaustietojen kehitys 

  Luoma, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä selvitettiin viiden Vantaan Energia Oy:n laskutuskäytössä olevan kaukolämpömittarin mittausominaisuuksien laajentamista soveltuvaksi myös paineenmittaukseen meno- ja paluuputkesta. Neljä muutoskohdetta valittiin ...
 • Liikennevirasto Radan kunnossapitoyksikön strategia ja operatiivisen toiminnan kehittäminen 

  Saha, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistutkimuksessa tarkastellaan Liikenneviraston Radan kunnossapitoyksikön strategiaa ja yksikön operatiivisen kunnossapidon kehittämistä. Kehittämistehtävän toimeksiantaja on Liikenneviraston Radan kunnossapitoyksikkö. ...
 • Sähkötoimilaitteiden ominaisuuksien hyödyntäminen teollisuuden sovelluksissa 

  Indrén, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia älykkäitä sähkötoimilaitteita ja niiden ominaisuuksia. Erityisesti selvitettiin, miten ja minkälaisiin laitteiden tietoihin pääsisi etäyhteydellä käsiksi. Tarkoituksena oli rakentaa ...
 • Teollisen internetin hyödyntäminen Ensto Finland, Power Electronics solutions tuotteiden käytössä. 

  Laitinen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Asioiden-, esineiden, tai teollisen-internetin käsite on noussut viime vuosina isoksi pu-heenaiheeksi ammattimaisissa yhteyksissä sekä mediassa. On arvioitu että vuoteen 2020 mennessä verkkoon liitettävien erilaisten ...
 • Tiedon hyödyntäminen sähköasemien elinkaarisuunnittelussa 

  Ruotsalainen, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli kehittää sähköasemien elinkaarisuunnitteluun liittyviä päätöksentekoprosesseja erityisesti tiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Työ tehtiin toimintatutkimuksena. Työssä käytiin läpi sähköasemien ...
 • Projektoinnin laadun parantaminen 

  Guttorm, Jyrki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tutkimuksen kohteena olevan yrityksen projektijohtamista,erityisesti tutkimalla sen projektien prosesseja. Tarkoituksena oli selvittää,miten projekteja ohjataan ja miten ...

Näytä lisää