Uusimmat viitteet

 • Kiinteistön sisäilmaston mittaamisen ja raportoinnin kehittäminen NB-IoT –tiedonsiirtoa hyödyntäen Palmia Oy:ssä 

  Hokka, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palmia Oy:ssä on strategiaan kirjattu uusien ja innovatiivisten palvelumallien tutkiminen ja tuotteistaminen. Niin kiinteistö- kuin toimitilapalveluissakin törmätään jatkuvasti huonoihin sisäilmasto-olosuhteisiin, joiden ...
 • Sähkökunnossapidon kehittäminen Espoon kaupungin Tilapalveluiden kiinteistöissä 

  Maja, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Espoon kaupungin tilapalveluiden korjausrakentaminen yksikölle, jonka tärkeimpänä tehtävänä on korjata Espoon kaupungin Tilapalveluiden kiinteistöjä. Työn tarkoitus on luoda mahdollisimman ...
 • Talotekniikkaa - : Sähköllä vai ilman? 

  Stark, Raimo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen toimipisteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan talo- ja energiatekniikan suuntautumisopintojen sekä opetuslaboratorioiden kehittäminen. Tavoitteena oli myös ...
 • Projektipäällikön tehtävät Saipu Oy:ssä 

  Anttila, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on tehty Saipu Oy:lle. Yrityksellä oli tarve selvittää mitä projektipäälliköiden tehtäviin kuuluvia toiminta- ja dokumentaatiotapoja kannattaa yhtenäistää ja kehittää. Työssä keskityttiin Saipu Oy:n Helsingin ...
 • Lean toimistoympäristössä 

  Marttinen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli raportoida Lean-toimintamallin käyttöönotto ja kehitys Metso Flow Control Oy:n Vantaan toimipisteellä. Opinnäytetyön tutkimusosassa kuvataan Lean-toimintamallin käyttöönoton vaiheet ja ...
 • Työmaahallinnan kehittäminen mobiilisovelluksen avulla 

  Kivisoja, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka työmaahallintaa voidaan kehittää mobiilisovelluksen avulla Helen Sähköverkko Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voidaanko työmaahallintaa tehdä mobiilisovelluksen avulla ja ...
 • Tarjouslaskennan laatu ja laatujärjestelmä 

  Ahola, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Urakkakilpailuissa kiinnitetään tänä päivänä huomiota yrityksen tarjoamaan laatuun sekä yrityksen laatujärjestelmään. Yritysten laatujärjestelmät ja laatu ovat jokaisella omanlaisensa, toisilla niitä ei ole määritelty ja ...
 • Festo electric automation oppimiympäristön kehitysprojekti 

  Juhala, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehitysprojektissa uudistettiin Feston Oy:n vanhentunut oppimisympäristö. Koulutustiloja tarvitaan pääasiassa sisäisiin- sekä asiakaskoulutuksiin. Koulutuksen tavoite on lisätä tietoisuutta Festo tuotteista ja tukea yhtiön ...
 • Biomassakaasuttimen prosessimittauksien ja sähköistyksen kehittäminen 

  Grommi, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena suunnitella ja toteuttaa VTT Oy:lle pilot kokoluokan kiinteäkerroskaasuttimen sähköistys ja automatisointi Espoon Kivenlahteen. Koelaitteen on tulevaisuudessa tarkoituksena palvella uuden ...
 • Kysyntäjouston mahdollisuudet energiamittareiden ja muiden tietolähteiden avulla 

  Taipale, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ilmastonmuutoksen torjunta on noussut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi viime vuosina. Ilmiön torjuntaan on lähdetty mukaan niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Muutoksen keulassa on sähkön tuotantorakenteen muutos. ...
 • Autosähköinsinöörikoulutuksen kehittäminen 

  Kovanen, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä analysoidaan ja verrataan Metropolian ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelman autosähkötekniikan opetussuunnitelmaa kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen opetussuunnitelmiin. Metropolian autosähkötekniikan ...
 • Digitalisaatio rakennetussa yhteiskunnassa : haasteet ja mahdollisuudet 2017-2030 

  Ollenberg, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä laadittiin opas rakennushankkeeseen ryhtyvälle päättäjälle sekä arvioitiin kysynnän muutoksia ja painopisteitä rakennetussa yhteiskunnassa 2017-2030. Työssä on toteutettu katsaus digitalisaation mahdollisuuksiin ...
 • Sähköasemaprojektien kannattavuuden kehittäminen 

  Pietikäinen, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kohdeorganisaation sähköasemaprojektien kannattavuutta. Kohdeorganisaation sähköasemaprojektin kannattavuus on ollut vaihtelevaa viime vuosina ja tilanteen korjaamiseksi oli ...
 • Turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä syöttävien akustojen kuormituksen selvitys ja hallinta Loviisan voimalaitoksella 

  Salonius, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ydinvoimalaitosohjeiden muutoksesta johtuen Loviisan voimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä syöttävien akustojen kapasiteetit tarkistettiin. Selvityksen perusteella yksi akustojärjestelmä tuli mitoittaa ...
 • Sähkönsiirtoyritys Carunan tarpeet SCADA -järjestelmältä : Pitkän aikavälin tarkastelulla 

  Rauhalammi, Iiris (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty sähkönsiirtoyritys Carunalle. Carunalla on tarve uusia käyttämänsä SCADA -järjestelmä. Tarve uusimiselle on syntynyt siitä, että nykyinen SCADA -järjestelmä on vanha ja tullut elinkaarensa loppuun. Tämän ...

Näytä lisää