Uusimmat viitteet

 • Yritysasiakkaiden ensikontaktointi vakuutusalalla : tukena CRM-järjestelmä 

  Johansson, Noora (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä kylmäsoittojen ja toimeksiantajayrityksen käytössä olevan CRM-järjestelmän ominaisuudet vaikuttavat ensikontaktoinnin onnistumiseen ja miten työmenetelmiä voidaan niiden ...
 • Yhteistyökumppanuus tapahtumassa : case: SHIFT Business Festival 

  Luotonen, Essi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää SHIFT Business Festivalin yhteistyökumppanuussuhteita. Työn tarkoituksena oli selvittää, miksi yritykset olivat lähteneet kumppaniksi, minkälaista hyötyä kumppanuudesta ...
 • Liittovakuutusturvien tutkimus 

  Håkansson, Joakim (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen toimeksiantaja halusi selvittää Suomen ammattiliittojen vakuutusturvan sisältöä ja laajuutta. Tutkimustiedon pääasiallinen tarkoitus on toimia tukea antavana työkaluna jokapäiväisessä asiakaspalvelussa. ...
 • Asuntovuokraustoiminta ja sen tehostaminen 

  Elo, Eveliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asuntovuokraustoiminnan lisääntyessä yksityisten toimijoiden keskuudessa, on monia tahoja tarjoamassa palveluitaan osaksi toimintaa. Tapoja ja toimijoita on kuitenkin nyt jo niin monia, että on tullut vaikeaksi erottaa ...
 • Asiakkaan kriteerit kiinteistönvälittäjän valinnassa 

  Koivunen, Anni-Eevi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakkaan ei aina ole helppoa valita itsellensä kiinteistönvälittäjää, sillä välittäjiä ja välitysliikkeitä on monia erilaisia. Jos ainoana kriteerinä olisi välityspalkkion edullisuus, olisi välittäjän valinta helppoa, ...
 • Kiinteistösijoittaminen Turun alueella 

  Kinnunen, Nea (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada selville, millä alueella Turussa tai Turun naapurikunnissa Naantalissa, Raisiossa sekä Kaarinassa on parhaat vuokratuotot sijoitusasunnoille. Tutkimuksessa tutustaan tutkimuksen ...
 • Verkkosivujen suunnittelu : case Turun Eläinsuojeluyhdistys 

  Nikkanen, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten Turun Eläinsuojeluyhdistyksen verkkosivuja voisi kehittää. Työn aloitushetkellä verkkosivut ovat toimeksiantajan mielestä hieman sekavat ja vanhentuneet. Työ on ajankohtainen, ...
 • Digipalveleminen vakuutusyhtiössä : asiakkaiden suhtautuminen chatbotteihin 

  Saviluoto, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ihmisten ja asiakkaiden suhtautumista tekoälyä ja robotiikka kohtaan. Pyrkimyksenä oli selvittää mitä mieltä he ovat finanssialan kehityksestä, jossa asiakaspalvelussa hyödynnetään ...
 • Digitaalinen markkinointiviestintä ja sosiaalinen media vakuutusyhtiössä : case: LähiTapiola Varsinais-Suomi 

  Peltoniemi, Iida (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vakuutusala käy parhaillaan läpi digitalisaation aiheuttamaa murrosta. Digitaalisessa maailmassa varttunut sukupolvi haastaa yritysten markkinointiviestinnän sekä palvelutarjonnan pysymään nopeassa muutoksessa mukana. ...
 • Osakesijoittamisen perusteet : nuorten käyttäytyminen osakemarkkinoilla 

  Ollula, Janette (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehdyttää lukijansa osakesijoittamisen peruselementteihin. Aiheeseen pureudutaan tutustumalla ensin siihen, millaisesta sijoitusinstrumentista pörssiosakkeissa on kyse ja kuinka ...
 • 3D-profiiliskanneri : ja sen mahdollisuudet Suomen markkinoilla 

  Keskinen, Maisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tavoitteena oli tutkia Photoneon valmistaman 3D-profiiliskannerin mahdollisuuksia Suomen markkinoilla toimeksiantaja OEM Automaticille. Työ toteutettiin tutkimalla Suomea toimintaympäristönä, arvontuottamisen ...
 • Palveluntarjoajan valinta hevosalalla : näkökulmana harrastajaprofiilit 

  Alanen, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli hevosenomistajan tallipaikan ja valmentajan valinta. Tavoitteeksi työlle asetettiin erilaisten tekijöiden selvittäminen, jotta voitaisiin ymmärtää, mitä edellä mainittujen palveluiden käyttäjät ...
 • Y-sukupolven rekrytointi: miksi nuoret eivät hae tuotantotyöntekijöiksi? : case: Suomen Nestlé Oy 

  Laine, Iida; Rantala, Sarlotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Suomen Nestlé Oy:lle syitä, miksi nuoret eivät hae tuotantotyöntekijöiksi. Työn tarkoituksena on tulosten avulla laatia toimeksiantajalle esimerkki työpaikkailmoituksesta, mikä on ...
 • Pankkisääntelyn vaikutukset pankkien pääomiin 

  Perämäki, Anna-Maija (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten pankkisääntely vaikuttaa pankkien pääomiin. Aihetta lähestyttiin erityisesti Basel III -sopimuksessa säänneltyjen vakavaraisuusvaatimusten ja luottoriskin kannalta. Tavoitteena ...
 • CRM-järjestelmän käyttöönotto, kehittäminen ja hyötyjen arviointi B2B-puhelinmyyntiyritykselle : LeadDesk 

  Aho, Niko-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Teidän Tukku Oy:lle CRM-järjestelmän käyttöönotto. Työn tarkoituksena oli kehittää järjestelmän käyttöä sekä arvioida sen hyötyjä ja arvioida ...

Näytä lisää