Uusimmat viitteet

 • Asbestikuitulaboratorion myynnin ja markkinoinnin kehittäminen 

  Elomaa, Jasu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää asbestikuitulaboratorion myyntiä ja markkinointia. Opinnäytetyön tarkoituksena on analysoida asiakaskyselystä ja markkinointikampanjasta saatavaa palautetta ja näin parantaa yrityksen ...
 • Kulttuurin vaikutukset rahoituksen myyntiin Pohjoismaissa 

  Halonen, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli huomata yhteneväisyyksiä etenkin pankkien yritysrahoituksen myynnin keinoissa eri Pohjoismaissa. Tutkimus Pohjoismaiden kulttuuriperimän vaikutuksesta rahoituksen myyntiin Pohjoismaissa nähtiin ...
 • Asiakasvirtamittaus myynnin tukena 

  Korhonen, Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Osastoilla on sekä hyviä, että huonoja myyntipaikkoja. Myyntipaikat ovat tärkeässä roolissa osaston kannattavuuden kannalta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on asiakasvirtamittauksen avulla löytää osaston kylmät ja kuumat ...
 • Erottautuminen tilausajoliiketoiminnassa : case Finnover 

  Weckström, Henry (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tänä päivänä yritysten markkinointi on monipuolistunut ja suurin osa markkinoinnista tapahtuu sosiaalisen median kautta. Markkinakilpailu on kovaa ja koostuu useista eri osatekijöistä. Yrityksen rakenteen ja brändikuvan ...
 • Muutos- ja asiantuntijamyynnin johtamisen yhdistäminen : haasteet, keinot, kehitystarpeet ja tulevaisuus 

  Lehto, Sofia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia muutosjohtamista ja asiantuntijamyynnin johtamista sekä niiden toteutumista organisaatioissa henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, miten muutokset ...
 • Internationalization steps in exporting : cases of Finnish SME's 

  Ruotsala, Nita (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nowadays companies have more possibilities to get international and operate outside of Finland. Internationalization process includes a lot of different steps and the process is individual for each company. At first, ...
 • Sähköinen monikanavainen kauppa : case Storm-Motor Oy: verkkokaupan kehittäminen 

  Salonen, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia kehittää toimeksiantajan verkkokauppaa. Tärkeimpänä tavoitteena oli tuoda verkkokaupan palvelukokemusta lähemmäksi kivijalkaliikkeiden vastaavaa kokemusta. Erityisesti ...
 • Sosiaalisen median merkitys myynnin ja markkinoinnin toteutuksessa : case: kiinteistöhallinnon alan Yritys X 

  Niemi, Sara (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksia markkinoinnin ja myynnin toteutukseen kiinteistönhallinnon alan yrityksen näkökulmasta. Opinnäytetyössä käsiteltiin myynnin ja markkinoinnin ...
 • Mitä sisällöt ovat ja miten ne tukevat asiakkaan ostoprosessia? 

  Nurmi, Miikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista sisältöä yritysostajat haluavat ja tarvitsevat ostoprosessiensa tueksi. Tiedon määrän kasvaminen on vaikuttanut ostamiseen sekä myyntiin ja sen seurauksena asiakkaista ...
 • Tunnettuus- ja imagotutkimus – Case Bo LKV 

  Katajainen, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oikeanlainen näkyvyys ja markkinointi ovat elintärkeitä mille tahansa yritykselle. Etenkin kiinteistönvälitysalalla joukosta erottautuminen ja sopiva näkyvyys nousevat suureen arvoon. Jotta yritykset saisivat selville, ...
 • Vakuutuslääkärit ja aivovamma 

  Lehtonen, Eliza (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vapaaehtoiset henkilövakuutukset on tarkoitettu sitä varten, että niillä voisi turvata yksilöitä, yrityksiä ja perheitä niiltä osin mitä lakisääteiset vakuutukset eivät korvaa. Kyseiset vakuutukset täydentävät siis ...
 • Holiday Club Resorts Oy:n hääpäiväpalvelukonseptin kehittäminen 

  Emaldynova, Lilia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset suhtautuvat hääpäivän viettoon. Työn toimeksiantaja, Holiday Club Resorts Oy, on käynnistämässä hääpäiväkampanjaa, jossa kehitetään uutta palvelukonseptia hääpäivää ...
 • Asiakaspysyvyyden parantaminen vakuutusalalla 

  Haapaniemi, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tärkeimmät syyt toimeksiantajan yritysasiakkaiden asiakassuhteiden päättymiselle. Toisena tavoitteena oli selvittää mitä asiakaspysyvyys tarkoittaa ja mitkä tekijät siihen ...
 • Liiketoiminnan kehittäminen Kupittaan Palvelu Oy:ssä 

  Mäkinen, Tia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on löytää TUTO Hockey Oy:n tytäryhtiö Kupittaan Palvelu Oy:lle keinoja liiketoiminnan kasvattamiseksi sekä kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Kupittaan Palvelu Oy:n toiminta on yksi sen ...
 • Kokonaisvaltaisella palveluprosessilla kilpailuetua 

  Ala-Nissilä, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakaspalvelu ja palveluprosessin sujuvuus ovat tärkeitä asioita, kun parannetaan asiakastyytyväisyyttä. Autoalalla riittää kilpailua, mutta kokonaisvaltainen palveluprosessi on hyvä kilpailuetu jatkuvasti kehittyvillä ...

Näytä lisää