Uusimmat viitteet

 • Markkinointi brändäyksen tukena : case mörsky 

  Mörsky, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia brändäystä tukevia myynti- ja markkinointikeinoja käsityöalalla. Tavoitteena oli selvittää millä keinoin Turun seudulla designin parissa toimivat yritykset ovat onnistuneet ...
 • Perehdyttämisen vaikutus pienyrityksessä 

  Aaltonen, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää perehdytyksen vaikutuksia pienyrityksen työntekijöiden keskuudessa, jossa laajat palvelut/tuotteet hankaloittavat syvällisemmän perehdytyksen tekemistä. Saatua tietoa voidaan ...
 • Onko asiakas aina oikeassa? : asiakastyytyväisyys CASE yritys x 

  Laakso, Linda (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakaspalvelu sekä asiakastyytyväisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita yritykselle. Hyvän palvelun merkitys korostuu, kun useat yritykset tarjoavat markkinoilla samaa tuotetta ja niiden ominaisuudet on helppo kopioida. ...
 • SAP Screen Personas Concept Design And Implementation : Case Wärtsilä 

  Saarikivi, Roosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis was carried out at Wärtsilä’s Marine Solutions business unit as a user interface study. The SAP ERP system used by the company has been partially perceived as difficult and complicated. New business processes ...
 • Sosiaalinen media myyntiprosessin tukena : case VMP Varamiespalvelu 

  Into, Ellen (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Myynnin ollessa murroksessa, tulee myyjän pohtia omaa myyntiprosessiaan. Sosiaalinen media on oiva työkalu nykyaikaiseen myynnin tekemiseen, mutta myyjä harva sitä on vielä täysin ymmärtänyt. Opinnäytetyössä tutkitaan, ...
 • Turvallisuusinformaation hyödyntäminen palveluneuvojan työssä Vakuutusyhtiö X:ssä 

  Virtanen, Emilia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää turvallisuusinformaation hyödyntämistä palveluneuvojan työssä Vakuutusyhtiö X:n henkilöasiakkaiden asiakaspalvelussa. Tarkoituksena oli selvittää, miten Vakuutusyhtiö X:n tarjoamaa ...
 • Asunto-osakeyhtiömuotoisen loma-asunnon rahoitus 

  Vastamäki, Reetta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia asunto-osakeyhtiömuotoisen loma-asunnon rahoitusta nyt ja tulevaisuudessa. Työn tavoitteena oli perehtyä markkinoilla oleviin rahoitusvaihtoehtoihin, ja löytää rahoitukselle vaihtoehtoja ...
 • Myynti, innovaatiot ja innovatiivisuus osana yrittäjyyttä : yrittäjyysvalmennuksen kehittäminen 

  Isotalo, Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan myyntiä, innovaatioita ja innovatiivisuutta osana yrittäjyyttä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka yrittäjyysvalmennuksen alumnit kokevat innovaatiot ja myyntitaidot osana ...
 • Yritysten sijoituspalvelut varsinaissuomalaisessa pankissa 

  Järvinen, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yritykselle tarjottavia sijoituspalveluita yritysten ja pankin näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää yritysten mielenkiintoa sijoittamiseen sekä yrityksiä kiinnostavat sijoitustuotteet. ...
 • Avokonttori työympäristönä ja sen kehittäminen 

  Terho, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää ratkaisua avokonttoritilojen kehittämiseksi. Sen lisäksi tarkasteltiin kuinka tyytyväisiä Vakuutusyhtiö X:n myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstö ovat avokonttoriympäristöönsä, sekä ...
 • CRM järjestelmän hyödyntäminen myyjän oman työn suunnittelussa 

  Kärkkäinen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää CRM eli asiakkuudenhallinta järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia myyntityön suunnittelussa. Työn keskeisin tavoite on esitellä tärkeimpiä CRM järjestelmien ominaisuuksia ja niiden ...
 • Asiakaskohtaamisen mallin toteutuminen ajanvaraustapaamisessa : LähiTapiola Varsinais-Suomi 

  Koiranen, Veronica (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakaskokemus on osana monen yrityksen strategiaa nykypäivänä. Se on peräti nostettu LähiTapiolan ykköstavoitteeksi: siihen panostetaan jopa enemmän kuin esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin. Asiakaskokemuksen luomiseksi ...
 • Projektin ohjaus Turun ammattikorkeakoulun projektipajakonseptissa : opas opiskelijaopettajien ohjaustyön tueksi 

  Lindroos, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Turun ammattikorkeakoulun projektipajakonseptia uuden osa-alueen, opiskelijaopettajien, kautta. Opiskelijaopettajien opintojakso järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ja ...
 • Yritys X:n henkilökunnan oman pankin asiakkuuden tutkiminen 

  Kairas, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritykset pyrkivät saamaan itsellensä mahdollisimman paljon kannattavia asiakkaita. Oikeanlaisella markkinoinnilla ja oikein kohdistetuilla kampanjoilla on helppo lisätä asiakkaiden määrää ja näin myös parantaa myyntiä. ...
 • Pankkiasiakkuuden periytyminen : asiakaspysyvyys ja nuoret 

  Blomström, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pankkiasiakkuuden periytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat täysi-ikäistyvien nuorten asiakaspysyvyyteen pankissa ja miten ...

Näytä lisää