Uusimmat viitteet

 • Y-sukupolven rekrytointi: miksi nuoret eivät hae tuotantotyöntekijöiksi? : case: Suomen Nestlé Oy 

  Laine, Iida; Rantala, Sarlotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Suomen Nestlé Oy:lle syitä, miksi nuoret eivät hae tuotantotyöntekijöiksi. Työn tarkoituksena on tulosten avulla laatia toimeksiantajalle esimerkki työpaikkailmoituksesta, mikä on ...
 • Pankkisääntelyn vaikutukset pankkien pääomiin 

  Perämäki, Anna-Maija (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten pankkisääntely vaikuttaa pankkien pääomiin. Aihetta lähestyttiin erityisesti Basel III -sopimuksessa säänneltyjen vakavaraisuusvaatimusten ja luottoriskin kannalta. Tavoitteena ...
 • CRM-järjestelmän käyttöönotto, kehittäminen ja hyötyjen arviointi B2B-puhelinmyyntiyritykselle : LeadDesk 

  Aho, Niko-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Teidän Tukku Oy:lle CRM-järjestelmän käyttöönotto. Työn tarkoituksena oli kehittää järjestelmän käyttöä sekä arvioida sen hyötyjä ja arvioida ...
 • Elektroninen word-of-mouth-viestintä : kuluttajakäyttäytyminen Instagramissa 

  Silanto, Sanni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalinen media on tullut isoksi osaksi kuluttajien arkea, sen tarjoamista kanavista erityisesti Instagram on kasvattanut nopeasti suosiotaan. Suomessa Instagramissa on yli 1.2 miljoonaa käyttäjää ja maailman laajuisesti ...
 • Markkinointi brändäyksen tukena : case mörsky 

  Mörsky, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia brändäystä tukevia myynti- ja markkinointikeinoja käsityöalalla. Tavoitteena oli selvittää millä keinoin Turun seudulla designin parissa toimivat yritykset ovat onnistuneet ...
 • Perehdyttämisen vaikutus pienyrityksessä 

  Aaltonen, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää perehdytyksen vaikutuksia pienyrityksen työntekijöiden keskuudessa, jossa laajat palvelut/tuotteet hankaloittavat syvällisemmän perehdytyksen tekemistä. Saatua tietoa voidaan ...
 • Onko asiakas aina oikeassa? : asiakastyytyväisyys CASE yritys x 

  Laakso, Linda (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakaspalvelu sekä asiakastyytyväisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita yritykselle. Hyvän palvelun merkitys korostuu, kun useat yritykset tarjoavat markkinoilla samaa tuotetta ja niiden ominaisuudet on helppo kopioida. ...
 • SAP Screen Personas Concept Design And Implementation : Case Wärtsilä 

  Saarikivi, Roosa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis was carried out at Wärtsilä’s Marine Solutions business unit as a user interface study. The SAP ERP system used by the company has been partially perceived as difficult and complicated. New business processes ...
 • Sosiaalinen media myyntiprosessin tukena : case VMP Varamiespalvelu 

  Into, Ellen (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Myynnin ollessa murroksessa, tulee myyjän pohtia omaa myyntiprosessiaan. Sosiaalinen media on oiva työkalu nykyaikaiseen myynnin tekemiseen, mutta myyjä harva sitä on vielä täysin ymmärtänyt. Opinnäytetyössä tutkitaan, ...
 • Turvallisuusinformaation hyödyntäminen palveluneuvojan työssä Vakuutusyhtiö X:ssä 

  Virtanen, Emilia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää turvallisuusinformaation hyödyntämistä palveluneuvojan työssä Vakuutusyhtiö X:n henkilöasiakkaiden asiakaspalvelussa. Tarkoituksena oli selvittää, miten Vakuutusyhtiö X:n tarjoamaa ...
 • Asunto-osakeyhtiömuotoisen loma-asunnon rahoitus 

  Vastamäki, Reetta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia asunto-osakeyhtiömuotoisen loma-asunnon rahoitusta nyt ja tulevaisuudessa. Työn tavoitteena oli perehtyä markkinoilla oleviin rahoitusvaihtoehtoihin, ja löytää rahoitukselle vaihtoehtoja ...
 • Myynti, innovaatiot ja innovatiivisuus osana yrittäjyyttä : yrittäjyysvalmennuksen kehittäminen 

  Isotalo, Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan myyntiä, innovaatioita ja innovatiivisuutta osana yrittäjyyttä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka yrittäjyysvalmennuksen alumnit kokevat innovaatiot ja myyntitaidot osana ...
 • Yritysten sijoituspalvelut varsinaissuomalaisessa pankissa 

  Järvinen, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yritykselle tarjottavia sijoituspalveluita yritysten ja pankin näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää yritysten mielenkiintoa sijoittamiseen sekä yrityksiä kiinnostavat sijoitustuotteet. ...
 • Avokonttori työympäristönä ja sen kehittäminen 

  Terho, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää ratkaisua avokonttoritilojen kehittämiseksi. Sen lisäksi tarkasteltiin kuinka tyytyväisiä Vakuutusyhtiö X:n myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstö ovat avokonttoriympäristöönsä, sekä ...
 • CRM järjestelmän hyödyntäminen myyjän oman työn suunnittelussa 

  Kärkkäinen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää CRM eli asiakkuudenhallinta järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia myyntityön suunnittelussa. Työn keskeisin tavoite on esitellä tärkeimpiä CRM järjestelmien ominaisuuksia ja niiden ...

Näytä lisää